RECOMANDAREA NR. 2 din 16 martie 2004

  • Avānd in vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unica autoritate de reglementare in domeniul serviciilor de programe audiovizuale,
  • in vederea respectarii prevederilor art. 29 din Legea audiovizualului 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
  • tinānd cont de interdictia de a difuza publicitate politica, prevazuta la art. 36 alin. (2) din Decizia Consiliul National al Audiovizualului nr. 123/2003 privind publicitatea si teleshoppingul, cu modificarile si completarile ulterioare,
  • avānd in vedere dispozitiile art. 6 lit. e) - f) si art. 18 din Legea publicitatii nr. 148/2000, cu modificarile si completarile ulterioare,
  • avānd in vedere obligatia radiodifuzorilor de a informa in mod obiectiv publicul prin prezentarea corecta a faptelor si a evenimentelor,
  • in temeiul art. 17 alin. (1) lit. d) si e) din Legea audiovizualului 504/2002,

membrii Consiliului National al Audiovizualului adopta urmatoarea


RECOMANDARE

Art. 1. - Radiodifuzorii vor depune diligentele necesare pentru evitarea transformarii publicitatii comerciale in publicitate politica, pozitiva sau negativa.

Art. 2. - Radiodifuzorii vor verifica, anterior difuzarii, daca, prin continut, spotul publicitar are sau nu un caracter politic.

Art. 3. - Radiodifuzorii se vor asigura ca spoturile publicitare contin informatii corecte si ca respecta prezumtia de nevinovatie, asa incāt difuzarea acestora sa nu aduca atingere demnitatii umane.


Presedintele
Consiliului National al Audiovizualului,
Ralu Filip

 
     

 

*