RECOMANDAREA NR. 1 din 06 ianuarie 2004

  • In vederea respectarii principiilor enuntate în art. 1 al Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 274 din 25 septembrie 2003 privind informarea corecta a opiniei publice, publicata în Monitorul Oficial al României nr. 699 din 6 octombrie 2003,
  • in temeiul art. 3 alin. (2) si art. 17 alin. (1) lit. e) din Legea audiovizualului 504/2002,

Membrii Consiliului National al Audiovizualului adopta urmatoarea

RECOMANDARE

Articol unic - In scopul informarii corecte a publicului si favorizarii liberei formari a opiniilor, radiodifuzorii vor preciza, daca este cazul, functiile detinute in partidele politice de persoanele invitate sa-si exprime puncte de vedere asupra subiectelor puse in discutie in cadrul emisiunilor informative sau de dezbatere.


Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,
Ralu Filip

 
     

 

*