Instructiunea nr. 3 din 25 septembrie 2003

Privind preschimbarea licentelor de emisie pentru comunicatie audiovizuala pe cale radioelectrica si a deciziilor de autorizare, eliberate in temeiul Legii audiovizualului nr. 48/1992

1. Titularii licentelor de emisie pentru comunicatia audiovizuala pe cale radioelectrica, terestra sau prin satelit, acordate in temeiul Legii audiovizualului 48/1992, vor depune la Consiliul National al Audiovizualului o cerere de preschimbare a licentelor de emisie cu licente audiovizuale, licente prevazute in art. 50 din Legea audiovizualului nr. 504/2002.

2. Licentele audiovizuale vor pastra durata de valabilitate a licentelor de emisie acordate in baza prevederilor Legii audiovizualului 48/1992, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv, perioada ramasa pâna la expirarea de drept a termenelor acestora, asa cum este prevazut in art. 97 alin. (1) din Legea audiovizualului 504/2002.

3. 1. Cererea de preschimbare a licentei va fi insotita de urmatoarele documente:
a) licenta de emisie, eliberata in temeiul Legii audiovizualului nr. 48/1992 (in original);
b) decizia de autorizare, emisa in temeiul Legii audiovizualului 48/1992 (in original);
c) certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului referitor la obiectul de activitate si la structura actionariatului existent la momentul solicitarii licentei audiovizuale;
d) declaratii notariale prin care societatea comerciala care solicita acordarea licentei precum si fiecare asociat sau actionar care detine o cota mai mare de 20% din capitalul social al societatii declara pe propria raspundere daca este investitor sau actionar, direct sau indirect, la alte societati de comunicatie audiovizuala, cu precizarea procentului detinut din capitalul social al acestora;
e) declaratie notariala privind respectarea prevederilor art. 59 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002;
f) formularul privind structura serviciului de programe, conform Anexei 1 (pdf 101KB sau doc 42KB) - pentru serviciile de programe difuzate pe cale radioelectrica terestra, respectiv, Anexei 2 (pdf 101KB sau doc 35KB) - pentru serviciile de programe difuzate prin satelit.
3.2. In situatiile in care declaratiile notariale prevazute la pct. 3.1. lit. d) nu pot fi depuse la CNA o data cu cererea de preschimbare a licentei, acestea vor fi depuse cel mai târziu in termen de 6 luni de la data cererii de preschimbare.

4. In situatia in care durata de valabilitate a licentei de emisie, acordata in temeiul Legii audiovizualului nr. 48/1992, expira de drept, titularul poate solicita prelungirea licentei; in acest caz solicitarea, insotita de documentele precizate la pct. 3, va fi depusa cu cel putin 15 zile inainte de expirarea duratei de valabilitate a licentei.

5. In termen de 15 zile de la depunerea solicitarii, Consiliul National al Audiovizualului va elibera licenta audiovizuala si va preschimba decizia de autorizare.

6. Instructiunea nr. 1 din 20 februarie 2003 isi inceteaza valabilitatea la data adoptarii prezentei instructiuni.


PRESEDINTELE
CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,
RALU FILIP

 
     

 

*