Instructiunea nr. 2 din  2004

privind metodologia de aplicare a Deciziei CNA nr. 40/2004 

Având in vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unica autoritate de reglementare in domeniul serviciilor de programe audiovizuale,

In scopul aplicarii unitare a dispozitiilor Deciziei Consiliului National al Audiovizualului
nr. 40 din 9 martie 2004 privind asigurarea informarii corecte si a pluralismului, publicata in Monitorul Oficial al României nr. 234 din 17 martie 2004,

in temeiul art. 17 alin. (1) lit. d) si e) din Legea audiovizualului 504/2002,
membrii Consiliului National al Audiovizualului adopta urmatoarea

INSTRUCTIUNE

Art. 1. - Monitorizarea respectarii, in cadrul programelor de stiri, a regulii "celor trei parti", prevazuta in art. 4 alin. (1) din Deciziei C.N.A. nr. 40/2004, se va face având in vedere timpul de exprimare directa al reprezentantilor autoritatii publice centrale, majoritatii si opozitiei parlamentare.

Art. 2. - Monitorizarea respectarii principiului "conditiilor egale de exprimare", prevazuta in art. 5 al Deciziei C.N.A. nr. 40/2004, se va face, pentru emisiunile de dezbatere si de divertisment, având in vedere participarea numerica a invitatilor, astfel incât, la sfârsitul fiecarei luni, participarea reprezentantilor puterii si opozitiei sa fie egala.

Art. 3. - In cazul in care exista, calitatea politica a persoanelor care isi exprima punctele de vedere va fi precizata, atât in programele de stiri cât si in emisiunile de dezbatere sau de divertisment.

Art. 4.
- Radiodifuzorii au obligatia de a transmite Consiliului National al Audiovizualului sau inspectorilor sai teritoriali, pâna la data de 5 inclusiv a fiecarei luni, rezultatele monitorizarilor, prevazute la art. 1 si art. 2, pentru luna anterioara raportarii. Monitorizarea pentru regula "celor trei parti" va fi exprimata in procente din timpul total dedicat exprimarii politice, iar monitorizarea principiului "conditiilor egale de exprimare", in numar de participari pentru fiecare partid parlamentar.


Presedintele
Consiliului National al Audiovizualului,

Ralu Filip

 
     

 

*