Instructiunea nr. 1 din 20 februarie 2003

Privind preschimbarea licentelor de emisie pentru comunicatie audiovizuala pe cale radioelectrica si a deciziilor de autorizare, eliberate in temeiul Legii audiovizualului nr. 48/1992

Abrogata

1. In termen de 6 luni de la adoptarea prezentei instructiuni, titularii licentelor de emisie pentru comunicatia audiovizuala pe cale radioelectrica, terestra sau prin satelit, acordate in temeiul Legii audiovizualului 48/1992, vor depune la Consiliul National al Audiovizualului o cerere de preschimbare a licentelor de emisie cu licente audiovizuale, licente prevazute in art. 50 din Legea audiovizualului nr. 504/2002.

2. Licentele audiovizuale vor pastra durata de valabilitate a licentelor de emisie acordate in baza prevederilor Legii audiovizualului 48/1992, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv, perioada ramasa pâna la expirarea de drept a termenelor acestora, asa cum este prevazut in art. 97
alin. (1) din Legea audiovizualului 504/2002.

3. Cererea de preschimbare a licentei va fi insotita de urmatoarele documente:
a) licenta de emisie, eliberata in temeiul Legii audiovizualului nr. 48/1992 (in original);
b) decizia de autorizare, emisa in temeiul Legii audiovizualului 48/1992 (in original);
c) extras cu structura actionariatului existent la momentul solicitarii preschimbarii, eliberat de Oficiul registrului comertului;
d) declaratia notariala prin care se precizeaza, pentru fiecare asociat sau actionar al societatii, din ce alte societati din domeniul audiovizualului mai face parte (investitor, actionar direct sau indirect) si procentul de participare la capitalul social al altor societati de comunicatie audiovizuala; prin aceeasi declaratie notariala se va preciza daca persoana juridica (societatea care solicita acordarea licentei) mai este investitor sau actionar direct ori indirect la alte societati de comunicatie audiovizuala, cu precizarea procentului detinut din capitalul social al acestora;
e) declaratie notariala privind respectarea prevederilor art. 59 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002;
f) formularul privind structura serviciului de programe, conform Anexa nr. 1 (pdf 16KB sau doc 74KB) - pentru serviciile de programe difuzate pe cale radioelectrica terestra, respectiv, Anexa nr. 2 (pdf 16KB sau doc 31KB) - pentru serviciile de programe difuzate prin satelit.

4. In situatia in care durata de valabilitate a licentei de emisie, acordata in temeiul Legii audiovizualului nr. 48/1992, expira de drept anterior termenului limita prevazut la pct. 1, titularul poate solicita prelungirea licentei; in acest caz solicitarea, insotita de documentele precizate la pct. 3, va fi depusa cu cel putin 15 zile inainte de expirarea duratei de valabilitate a licentei.

5. In termen de 15 zile de la depunerea solicitarii, Consiliul National al Audiovizualului va elibera licenta audiovizuala si va preschimba decizia de autorizare.


PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,
RALU FILIP

 
     

 

*