Decizia nr. 260 din 16 septembrie 2003

Privind cedarea licentei audiovizuale

  • Având in vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unica autoritate de reglementare in domeniul programelor audiovizuale,
  • tinând seama de obligatia Consiliului National al Audiovizualului de a asigura libera concurenta in domeniul audiovizualului,
  • constienti de faptul ca serviciile de programe audiovizuale au o importanta dimensiune economica, inscriindu-se astfel in legea cererii si a ofertei,
  • convinsi ca dreptul la informare trebuie asigurat permanent si ca industria audiovizuala trebuie protejata,
  • in temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) lit. a) - d), art. 17 alin. (1) lit. d) si ale art. 56 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,

membrii Consiliului National al Audiovizualului adopta urmatoarea

DECIZIE

Art. 1. - Licenta audiovizuala acordata in conformitate cu prevederile Legii nr. 504/2002, poate fi cedata catre un tert numai cu acordul Consiliului National al Audiovizualului si cu asumarea de catre noul titular a tuturor obligatiilor decurgând din licenta.
Art. 2. - In scopul obtinerii acordului Consiliului National al Audiovizualului prevazut la art. 1, solicitantii vor depune la registratura acestuia urmatoarele documente:
a) cererea titularului de licenta audiovizuala cu privire la cedarea acesteia, semnata de reprezentantul legal al societatii si insotita de urmatoarele documente:
- licenta audiovizuala eliberata de Consiliul National al Audiovizualului, in original;
- decizia de autorizare audiovizuala eliberata de Consiliul National al Audiovizualului, in original;
- hotarârea adunarii generale a actionarilor/asociatilor privind cedarea licentei, in copie;
b) cererea persoanei care doreste sa preia licenta audiovizuala, insotita de urmatoarele documente:
- certificatul de inmatriculare/inregistrare a societatii comerciale, in copie legalizata;
- actul constitutiv al societatii comerciale, având inscris obiectul de activitate solicitat, cu toate modificarile si completarile ulterioare, in copie;
- certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului referitor la obiectul de activitate si la structura actionariatului existent la momentul solicitarii;
- declaratii notariale prin care societatea comerciala care solicita preluarea licentei precum si fiecare asociat sau actionar al societatii care detine o cota mai mare de 20% din capitalul social al societatii declara pe propria raspundere daca este investitor sau actionar, direct sau indirect, la alte societati de comunicatie audiovizuala, cu precizarea procentului detinut din capitalul social al acestora;
- cazierele judiciare ale persoanelor fizice ce detin o cota mai mare de 10% din capitalul ori drepturile de vot in societatea comerciala.
Art. 3. - Decizia Consiliului National al Audiovizualului va fi emisa in termen de 30 de zile de la data solicitarii.
Art. 4. - In cazul acordului Consiliul National al Audiovizualului va efectua, in licenta si in decizia de autorizare, modificarile impuse, dupa depunerea contractului de cedare a licentei.
Art. 5. - La data intrarii in vigoare a prezentei decizii se abroga Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 79/2002 privind cedarea licentei de emisie pentru comunicatie audiovizuala pe cale radioelectrica terestra, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609/2002.


Presedintele
Consiliului National al Audiovizualului,

Ralu Filip

 
     

 

*