Decizia nr. 234 din 4 iulie 2003

Privind obligatiile ce revin radiodifuzorilor la inregistrarea programelor de radio si de televiziune

EMITENT: CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 517 din 17 iulie 2003

  • Având in vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unica autoritate de reglementare in domeniul serviciilor de programe audiovizuale,
  • in temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,

membrii Consiliului National al Audiovizualului adopta urmatoarea

DECIZIE

ART. 1
(1) Radiodifuzorii au obligatia de a asigura inregistrarea programelor/emisiunilor de radio sau de televiziune pe care le difuzeaza, in timp real, integral si simultan cu transmisia lor.
(2) Inregistrarile programelor/emisiunilor vor fi pastrate timp de 30 de zile dupa data difuzarii.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) inregistrarile continând programe/emisiuni dupa a caror difuzare posturile de radiodifuziune sonora sau de televiziune au primit solicitari privind acordarea dreptului la replica sau a rectificarii, situatie in care inregistrarile vor fi pastrate timp de 45 de zile dupa data difuzarii.
ART. 2
Radiodifuzorii sunt obligati sa puna la dispozitie Consiliului National al Audiovizualului, la cerere, inregistrarile in urmatoarele formate:
a) pentru programele de televiziune, inregistrare analogica pe casete VHS, cu viteza normala sau "longplay";
b) pentru programele de radio, inregistrare analogica pe casete audio standard.
ART. 3
Nerespectarea prezentei decizii se sanctioneaza potrivit dispozitiilor art. 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002.
ART. 4
La data intrarii in vigoare a prezentei decizii se abroga Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 9/2002 privind obligatiile ce revin titularilor de licenta de emisie referitor la inregistrarea programelor de radio si de televiziune, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 31 ianuarie 2002.

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,
Ralu Filip

 
     

 

*