Decizia nr. nr.1105 din 20 decembrie 2007


pentru modificarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,
în temeiul art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

Decizie:

Articol unic - Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 14 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. - La articolul 138, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) În publicitatea adresată copiilor în vârstă de până la 12 ani, referitoare la alimente, este interzisă folosirea celebrităţilor, personalităţilor sau medicilor; se exceptează publicitatea la alimentele naturale."
2. - La articolul 138, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) În publicitatea adresată copiilor în vârstă de până la 12 ani, pentru produse alimentare, este permisă asocierea acestora cu alte produse nealimentare destinate copiilor, cum ar fi jucării, abţibilduri şi altele asemenea, cu condiţia menţionării, sub formă scrisă sau prin imagini, a unor caracterteristici ale produsului alimentar sau ale mărcii. Prezentarea trebuie să pună accent pe calităţile produsului alimentar.”
3. - La articolul 138, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
“În sensul prezentului cod, prin publicitate adresată copiilor în vârstă de până la 12 ani se înţelege publicitatea difuzată în cadrul unui program cu o audienţă formată din minimum 70% copii în vârstă de până la 12 ani.”

Preşedintele
Consiliului Naţional al Audiovizualului,

Răsvan Popescu
   

 
     

 

*