DECIZIA nr. 79 din 08.08.2002

Privind cedarea licentei de emisie pentru comunicatie audiovizuala pe cale radioelectrica

Publicata in Monitorul Oficial nr. 609 din 16 august 2002

  • Având in vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unica autoritate de reglementare in domeniul programelor audiovizuale,
  • tinând cont de obligatia Consiliul National al Audiovizualului de a asigura libera concurenta in domeniul audiovizualului,
  • constienti de faptul ca serviciile de programe audiovizuale au o importanta dimensiune economica, inscriându-se astfel in legea cererii si a ofertei,
  • convinsi ca dreptul la informare trebuie asigurat permanent si ca industria audiovizuala trebuie protejata,
  • in temeiul art. 10 alin. (3) lit. a) - d), art. 17 alin. 1 lit. d) si art. 56 alin. (1) coroborat cu art. 97 din Legea audiovizualului nr.504/2002,

membrii Consiliului National al Audiovizualului adopta urmatoarea

DECIZIE

Art. 1. Licentele de emisie pentru comunicatia audiovizuala pe cale radioelectrica, acordate in baza prevederilor Legii audiovizualului nr. 48/1992, cu modificarile si completarile ulterioare, isi pastreaza valabilitatea, in conditiile legii, pâna la expirarea de drept a termenelor pentru care au fost acordate.

Art. 2. Licenta de emisie pentru comunicatie audiovizuala pe cale radioeletrica, acordata in conformitate cu prevederile Legii nr. 48/1992, poate fi cedata catre un tert numai cu acordul Consiliului National al Audiovizualului si cu asumarea de catre noul titular a tuturor obligatiilor decurgând din licenta.

Art. 3. - In scopul obtinerii acordului Consiliului National al Audiovizualului prevazut in art. 1, solicitantii vor depune la registratura Consiliului urmatoarele documente:
a) cererea titularului de a instraina licenta de emisie insotita de urmatoarele documente in copie autentificata:
- licenta de emisie eliberata de Consiliului National al Audiovizualului.;
- decizia de autorizare eliberata de Consiliului National al Audiovizualului;
- hotarârea adunarii generale a actionarilor privind cedarea licentei (in cazul societatilor pe actiuni);
b) cererea persoanei care doreste sa preia licenta de emisie insotita de urmatoarele documente in copie autentificata:
- incheierea judecatorului delegat sau, dupa caz, hotarârea judecatoreasca de infiintare a societatii;
- certificatul de inregistrare a societatii;
- actul constitutiv al societatii având inscris obiectul de activitate solicitat;
- declaratia notariala prin care se precizeaza, pentru fiecare asociat sau actionar al societatii, din ce alte societati din domeniul audiovizualului mai face parte (investitor, actionar direct sau indirect) si procentul de participare la capitalul social al altor societati de comunicatie audiovizuala; prin aceeasi declaratie notariala se va preciza daca persoana juridica (societatea care solicita preluarea licentei) mai este investitor sau actionar direct ori indirect la alte societati de comunicatie audiovizuala, cu precizarea procentului detinut din capitalul social al acestora;
- structura de capital si actionarii/asociatii;
- declaratie autentificata prin care persoana care doreste sa preia licenta de emisie isi asuma toate obligatiile decurgând din licenta;
- cazierele judiciare ale persoanelor fizice ce detin o cota egala sau mai mare de 10% din capitalul ori drepturile de vot in societatea comerciala cesionara si, daca este cazul, in societatea care controleaza societatea cesionara.

Art. 4. - Decizia Consiliului va fi emisa in termen de 30 de zile de la data solicitarii.

Art. 5. - In cazul acordului, Consiliul National al Audiovizualului va efectua, in licenta si in decizia de autorizare, modificarile impuse de cedarea licentei, dupa depunerea contractului de instrainare.

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,
SERBAN MADGEARU

 
     

 

*