Decizia nr. 22 din 28 februarie 2002

Privind difuzarea programelor locale

Abrogata

  • In vederea favorizarii liberei concurente, a creatiei si a productiei audiovizuale nationale;
  • In temeiul prevederilor art. 32 din Legea audiovizualului nr.48/1992, CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIDE:

Art.1-(1) In localitatile cu o populatie sub 250.000 de locuitori, titularii de licente de emisie de televiziune transmisa pe cale radioelectrica terestra, care nu s-au afiliat la posturile altor titulari de licenta, pot renunta la realizarea si difuzarea programului local.
(2) Se excepteaza de la prevederile alin (1) municipiile resedinta de judet daca nu mai exista cel putin un alt program local difuzat pe cale radioelectrica terestra sau prin cablu.

Art.2 -(1) In localitatile cu o populatie sub 150.000 de locuitori, titularii de licente de emisie de radiodifuziune transmisa pe cale radioelectrica terestra, care nu s-au afiliat la posturile altor titulari de licenta, pot renunta la realizarea si difuzarea programului local.
(2) Se excepteaza de la prevederile alin (1) municipiile resedinta de judet daca nu mai exista cel putin un alt program local difuzat pe cale radioelectrica terestra.

Art.3 In cazul in care in municipiile resedinta de judet mai multi titulari de licente de emisie de televiziune sau radiodifuziune doresc sa renunte la programul local, acestia vor stabili, in urma unor intelegeri reciproce, titularul de licenta de emisie de televiziune sau radiodifuziune care va asigura programul local si vor transmite documentul cuprinzând textul intelegerii, Consiliului National al Audiovizualului.

Art.4 -(1) Renuntarea la realizarea si difuzarea programelor locale in conditiile prevazute la articolele 1 si 2 va fi pusa in aplicare numai dupa aprobarea de catre Consiliul National al Audiovizualului a solicitarii titularului licentei de emisie.
(2) Consiliul National al Audiovizualului va decide tinând cont de principiul localismului si de dispozitiile art.12 din legea audiovizualului 48/1992.


PRESEDINTE,
SERBAN MADGEARU

 
     

 

*