DECIZIA nr. 32 din 02.04.2002

Privind scoaterea la concurs, in sesiunea din anul 2002, a frecventelor pentru statii locale de radiodifuziune (putere mica) si a canalelor pentru statii locale de televiziune (putere mica)

  • In temeiul prevederilor art.12 alin.(2)-(3) si ale art.14 alin.(3) din Legea audiovizualului nr.48/1992, cu modificarile si completarile ulterioare;

  • Cu respectarea art. 29 din aceeasi lege,

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

D E C I D E :

Art.1- Frecventele pentru statii locale de radiodifuziune (putere mica) ce se scot la concurs in sesiunea din anul 2002 sunt cele prevazute in anexa nr. 1.

Art.2 - Canalele pentru statii locale de televiziune (putere mica) ce se scot la concurs in sesiunea din anul 2002 sunt cele prevazute in anexa nr. 2.

Art.3 - Dosarele de participare la concursul de acordare a licentelor de emisie pentru frecventele si canalele prevazute la art. 1 si 2  vor fi depuse la sediul C.N.A. pâna la data de 03.06.2002.

Art.4 - Continutul dosarului de inscriere la concurs precum si criteriile de departajare pentru acordarea licentelor de emisie pentru aceasta sesiune de concurs sunt prezentate in anexele 3 si 4.

Art.5 - Anexele (1) - (4) fac parte integranta din prezenta decizie.

PRESEDINTE,
SERBAN MADGEARU

 

Anexa nr. 1

Unde ultrascurte

Nr.
crt.

Localitate

Frecventa
(MHz)

P.A.R.
(KW)

Hef
(m)

Polarizare

Observatii

1

Baia Mare

91,60

0,100

35

V

-

2

Baraolt

90,000

0,030

35

V

-

3

Beclean

87,600

0,050

35

V

-

4

Bocsa

93,800

0,100

35

V

-

5

Borsec

89,000

0,100

35

V

-

6

Braila

105,50

0,100

35

V

-

7

Calarasi

105,50

0,100

40

V

-

8

Faurei

100,600

0,050

35

V

-

9

Gheorghieni

104,700

0,100

35

V

-

10

Gura Humorului

93,400

0,100

35

V

-

11

Iasi

97,90

0,100

35

V

-

12

Moinesti

99,800

0,100

35

V

-

13

Nasaud

94,400

0,080

35

V

-

14

Novaci

96,200

0,030

35

V

-

15

Sighetu Marmatiei

92,900

0,100

35

V

-

16

Slobozia

88,90

0,100

37

V

-

17

Snagov

95,90

0,010

50

V

Zona de serviciu are o raza de cca.2Km

18

Tg. Carbunesti

95,400

0,030

35

V

-

19

Târnaveni

107,10

0,100

35

V

-

Unde hectometrice

Nr.

crt.

Localitate

Frecventa
(MHz)

P.A.R.
(KW)

Observatii

1

Bacau

1,584

1,000

-

2

Bistrita

1,584

1,000

-

3

Botosani

1,485

1,000

-

4

Craiova

1,584

1,000

-

5

Fagaras

1,584

1,000

-

6

Galati

1,584

1,000

-

7

Iasi

1,584

1,000

-

8

Iasi

1,602

1,000

-

9

Piatra Neamt

1,602

1,000

-

10

Radauti

1,584

1,000

-

11

Sânnicolau Mare

1,584

1,000

-

 

Anexa nr. 2

Nr.

Crt.

Localitate

Canal

P.A.R.

(KW)

Hef

(m)

Polarizare

Observatii

1

Aiud

31

0,300

35

H

-

2

Bacau

21-2P

0,300

35

H

-

3

Baia Mare

50

0,300

50

H

-

4

Baile Herculane

11

0,050

35

H

-

5

Bistrita

27

0,500

35

H

-

6

Bistrita

37

0,500

35

H

-

7

Botosani

28-8M

0,300

35

H

-

8

Botosani

35

0,300

35

H

-

9

Caransebes

44

0,100

35

H

-

10

Câmpina

41

0,100

35

H

-

11

Corabia

10

0,100

35

H

-

12

Deva

21

0,300

35

H

-

13

Faurei

30-4M

0,100

35

H

-

14

Fagaras

41-8P

0,100

50

H

-

15

Gaesti

35-8P

0,050

35

H

-

16

Gheorghieni

28

0,300

35

H

-

17

Iasi

54-8P

3,000

35

H

-

18

Lupeni

2

0,050

35

H

-

19

Lupeni

26-8M

0,300

35

H

-

20

Medias

35

0,500

35

H

-

21

Medias

11-4P

0,100

35

H

-

22

Miercurea Ciuc

7

0,100

35

H

-

23

Miercurea Ciuc

42

0,500

35

H

-

24

Mizil

37

0,300

35

H

-

25

Mizil

25

0,100

35

H

-

26

Odorheiu Secuiesc

29

0,300

35

H

-

27

Orastie

10-8M

0,050

35

H

-

28

Orastie

25

0,300

35

H

-

29

Orastie

51

0,500

35

H

-

30

Pacureti

33-8M

0,100

50

H

Localizare stricta a serviciului; Evitare amplasamente care produc perturbatii.

31

Petrosani

44

0,500

35

H

-

32

Piatra Neamt

3-3M

0,100

35

H

-

33

Poiana Brasov

45

0,300

35

H

-

34

Predeal

25

0,100

200

H

Localizare stricta a serviciului.

35

Predeal

35-8M

0,100

200

H

Localizare stricta a serviciului.

36

Resita

51-8P

0,200

50

H

-

37

Salva

24

0,300

35

H

-

38

Salva

38

0,500

35

H

-

39

Sebes

39

0,200

50

H

-

40

Sf.Gheorghe

24

0,300

35

H

-

41

Sighetu Marmatiei

24

0,050

35

H

-

42

Sighetu Marmatiei

46

0,100

35

H

-

43

Sighisoara

6

0,100

35

H

-

44

Sighisoara

36

0,500

35

H

-

45

Sinaia

57

0,500

35

H

-

46

Sovata

35

0,100

50

H

-

47

Suceava

51

0,200

35

H

-

48

Târgoviste

37

0,300

35

H

 

49

Tg.Mures

46

0,500

35

H

-

50

Tg.Secuiesc

25

0,300

35

H

-

51

Târnaveni

6

0,050

35

H

-

52

Târnaveni

29

0,300

35

H

-

53

Târnaveni

35

0,500

35

H

-

54

Vulcan

23

0,300

35

H

-

55

Vulcan

47

0,500

35

H

-

56

Zalau

32-8P

0,300

35

H

Cu reducerea P.A.R.la 0,100Kw In sect. 270°-345°

                                                                                                                                   

                       

Anexa nr. 3

CONTINUTUL DOSARULUI DE INSCRIERE LA CONCURSUL PENTRU LICENTA DE EMISIE RADIO-TV

1. Cerere de licenta (dactilografiata pe formular tip C.N.A.)

2. Achitarea taxei de inscriere la concurs.

3. Actele juridice ale societatii in copii legalizate:

- hotarârea judecatoreasca

- certificatul de inmatriculare al societatii

- statutul societatii

- tipul de comunicatie audiovizuala solicitata trebuie sa fie explicit inscris in statutul societatii la obiectul de activitate (orice modificare a statutului trebuie dovedita prin actul aditional si cererea de inscriere de mentiuni)

- contractul societatii

- contractul de asociere (daca este cazul)

- declaratia notariala prin care sa se precizeze pentru fiecare asociat al societatii din ce alte societati din domeniul audiovizualului mai face parte (investitor, actionar direct sau indirect) si care este procentul de participare la capitalul social al altor societati.
Prin aceeasi declaratie notariala se va preciza daca persoana juridica (societatea care solicita licenta) mai este investitor sau actionar direct sau indirect la alte societati de comunicatie audiovizuala, cu precizarea procentului detinut din capitalul social al acestora.

- structura de capital si actionarii/asociatii

4. Avizul tehnic prealabil eliberat de Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica.

5. Studiul de fezabilitate, oportunitate si marketing

A. Situatia economica si financiara a societatii anexând o copie a ultimului bilant contabil cu viza administratiei financiare, balanta contabila la data intocmirii bilantului si ultima balanta contabila intocmita (in cazul societatilor care nu au desfasurat activitate, declaratie vizata de administratia financiara)

- investitii in audiovizual

- potentialul financiar

- scrisoarea de bonitate

- rezultatele economico-financiare

- surse de finantare detaliate (reinvestire profit, surse externe - primite sau in curs de finalizare, contracte de sponsorizare, subventii - hotarâri de Guvern, ordonante Guvernamentale etc., transferuri - in cazul zonelor defavorizate, PHARE etc.)

B. Formularea unei strategii a dezvoltarii viitoare, construirea unor variante, analiza economica si financiara, justificarea tehnica si economica a acestor variante.

C. Etapele si termenele de finalizare ale proiectului  (max.18 luni din momentul obtinerii licentei).

D. Resurse umane: - angajati (experienta acumulata in activitatea audiovizuala, un scurt curriculum vitae)

- colaboratori

- schema organizatorica: departament programe, tehnic, economic, administrativ etc.

E. Amplasamentul statiei de emisie, al studiourilor, al spatiilor tehnice, redactionale si de productie aferente (adresa, acte de proprietate sau inchiriere)

F. Tipul si principalii parametri ai echipamentului utilizat pentru:

- statia de emisie

- studiouri

G. Grila de program pe zile, ore si procente (conform Deciziei CNA nr.21/1999):

- prezentarea programelor de conceptie proprie si a celor cuprinzând retransmisia de  productii audiovizuale inregistrate prin diverse mijloace

- se va declara intentia de afiliere a postului (daca este cazul)

H. Sursele si proportiile programelor dupa structura.

I. Strategia de utilizare a licentelor detinute de societate pentru posturile de radiodifuziune din zona de acoperire a statiei de putere mare pentru care se scoate la concurs frecventa.

J. Caseta demonstrativa pentru programele de conceptie proprie, cu o durata aproximativa de 20-30 minute.

K. Pentru societatile  care au functionat se va depune un memoriu privind activitatea postului (grila de program, utilizarea timpului de emisie, intreruperi emisie, situatia economico-financiara, investitii in audiovizual, resurse umane, s.a.).
Eventualele modificari ale grilei de program existente la depunerea dosarului de inscriere la concurs se pot efectua cu maximum 15 zile inainte de data prezentarii in concurs.
Eventualele modificari in situatia juridica existenta la depunerea dosarului de inscriere la concurs se pot efectua cu maximum 15 zile inainte de data prezentarii la concurs, cu conditia incadrarii acestora in prevederile Legii nr.48/1992.
Paginile dosarului vor fi numerotate.

Anexa nr. 4 

CRITERII PENTRU  DEPARTAJAREA  PARTICIPANTILOR

1. Capacitatea solicitantului de a presta un serviciu performant;

1.1 Calitatea ofertei de programe (in spiritul art.12 alin. (4) din Legea nr.48/1992);

1.2 Ponderea productiilor audiovizuale nationale si europene in ansamblul programelor difuzate;

1.3 Durata zilnica a programelor de conceptie proprie, in situatia de afiliere la un post al altui titular de licenta;

1.4 Programul local sau zonal oferit de societatile care preconizeaza retransmiterea programului unei statii cap de retea (acolo unde este cazul).

1.5 Ponderea productiei proprii in ansamblul emisiunilor difuzate;

1.6 Nivelul tehnic al echipamentelor utilizate (existente/preconizate);

1.7 Experienta echipei redactionale in audiovizual.

2. Spatiile tehnice si redactionale, echipamentele detinute, investitii prevazute.

3. Investitii preconizate, spatiile in care se prevede functionarea studioului si/sau a emitatorului, echipamentele detinute/preconizate;

4. Capacitatea solicitantului de a sustine financiar si economic activitatea postului:

4.1. Volumul si structura capitalului prevazut pentru a fi investit;

4.2. Bonitatea societatii;

4.3. Planul de afaceri;

4.4. Achitarea obligatiilor financiare prevazute de lege.

5. Indeplinirea obligatiilor prevazute in licenta de emisie si in deciziile C.N.A.; sanctiuni aplicate de C.N.A*);

6. Situatia utilizarii licentelor de emisie obtinute anterior*);

Nota:
*) se refera la societatile care detin licente de emisie pentru radiodifuziune si/sau televiziune transmisa pe cale radioelectrica sau prin cablu.

 
     

 

*