DECIZIA nr. 19 din 21 februarie 2002

Pentru modificarea si completarea Deciziei 65/2000 privind normele obligatorii pentru publicitate, teleshopping si sponsorizare in domeniul audiovizualului

Abrogata prin Decizia CNA nr. 137 din 19 noiembrie 2002

Publicata in Monitorul Oficial nr. 169/11.03.2002

In temeiul art.32 si cu respectarea art. 29 din legea audiovizualului nr 48/1992, Consiliul National al Audiovizualului

DECIDE:

Articol unic - Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 65 din 23 mai 2000 publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 352 din 27 iulie 2000 se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 literele c) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) autopublicitatea difuzata in scop promotional nu este aducatoare de venituri directe, se refera strict la prezentarea cu anticipatie a unor emisiuni din grila de program a postului prin care se face anuntul sau a oricarui alt post apartinând aceluiasi titular de licenta si nu este inclusa in durata maxima de timp destinata publicitatii;
k) intervalele de teleshopping sunt perioadele cu o durata neintrerupta de minimum 15 minute, care cuprind exclusiv oferte facute direct publicului, prin prezentarea sau promovarea unor produse sau servicii, in scopul vânzarii sau al inchirierii de produse sau/si al furnizarii de servicii, contra cost."

2. Prevederile alineatului (3) al articolului 7 se abroga.

3. Articolul 6 alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Prezentarea publicitatii si a teleshoppingului se face in limba româna; anunturile publicitare pot fi difuzate intr-o alta limba, in cadrul portiunilor de program transmise in limba respectiva, in conformitate cu grila de program aprobata."

4. Articolul 11 alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In transmisiunile sportive si in spectacolele cuprinzând pauze publicitatea si teleshoppingul nu pot fi inserate decât in pauze."

5. Articolul 11 se completeaza cu un nou alineat, (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) Posturile de radio pot insera publicitatea in timpul emisiunilor, cu respectarea prevederilor alineatelor (2) si (5), cu conditia sa nu fie afectata integritatea si valoarea emisiunilor si sa nu se aduca prejudicii detinatorilor de drepturi."

6. Articolul 14 alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1)Timpul consacrat publicitatii la televiziune nu trebuie sa depaseasca 15% din durata zilnica de emisie; acest procent poate ajunge la 20% daca publicitatea include oferte facute direct publicului pentru vânzarea, cumpararea sau inchirierea de produse si pentru furnizarea de servicii (teleshopping), cu conditia ca timpul consacrat publicitatii sa nu depaseasca 15% din durata zilnica de emisie."

7. Articolul 14 se completeaza cu un nou alineat (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Timpul consacrat publicitatii la radio nu va depasi 25% din durata zilnica de emisie."

8. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art.16. In interiorul unui interval de 60 de minute, timpul consacrat publicitatii nu poate depasi 12 minute la televiziune si 15 minute la radiodifuziune; intervalul de 60 de minute se delimiteaza prin orele exprimate in numere intregi; pentru intervalele mai scurte decât o ora, durata publicitatii nu va depasi 20% la televiziune, respectiv 25% la radiodifuziune, din durata respectivei fractiuni orare."

9. Articolul 19 alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Publicitatea pentru bauturi alcoolice nu poate fi inserata in timpul emisiunilor destinate copiilor".

10 Articolul 19 se completeaza cu un nou alineat (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) In pauzele transmisiunilor sportive sau in timpul transmisiunilor sportive prevazute in art.12 alin (2) este interzisa inserarea publicitatii pentru bauturi alcoolice distilate".

11. Articolul 28 alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Intervalele de teleshopping pot fi programate intre orele 0,00 - 11,00 si 14,00 - 17,00, cu exceptia zilelor de duminica si a sarbatorilor legale, când pot fi difuzate intre orele 0,00 - 9,00."
"(3) Numarul de intervale de teleshopping poate fi de maximum 8 intr-un program zilnic de 24 de ore, fara a depasi o durata totala de trei ore pe zi; numarul lor se reduce proportional, in functie de numarul de ore de program difuzate zilnic de postul respectiv".

12. Articolul 31, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Sponsorizarea unor emisiuni sau programe de radiodifuziune sau de televiziune trebuie anuntata la inceputul si/sau la sfârsitul acestora."

PRESEDINTE,
SERBAN MADGEARU

 
     

 

*