DECIZIE nr. 9 din 24 ianuarie 2002

Privind obligatiile ce revin titularilor de licenta de emisie referitor la inregistrarea programelor de radio si de televiziune


In temeiul art. 32 si art. 35 alin. 1 si cu respectarea art 29 din Legea Audiovizualului nr. 48/1992, Consiliul National al Audiovizualului

DECIDE :

Art. 1 Programele de radio sau de televiziune difuzate pe cale radioelectrica terestra sau prin satelit, programul de conceptie proprie si programul constituit din productii audiovizuale inregistrate prin diverse mijloace, difuzate prin retelele de distributie prin cablu, vor fi inregistrate integral si simultan cu transmisia lor in timp real.

Art. 2-(1) Inregistrarile programelor enumerate mai sus vor fi pastrate timp de 30 de zile dupa data difuzarii.
(2) Fac exceptie de la prevederile alineatului precedent inregistrarile continând emisiuni dupa a caror difuzare posturile de radio sau de televiziune au primit solicitari privind acordarea dreptului la replica, situatie in care inregistrarile vor fi pastrate timp de 60 de zile dupa data difuzarii.

Art. 3 Titularii licentelor de emisie sunt obligati sa puna la dispozitia Consiliului National al Audiovizualului, la cerere, inregistrarile in urmatoarele formate:
a) pentru programele de televiziune, inregistrare analogica pe casete VHS, cu viteza normala sau "longplay";
b) pentru programele de radio inregistrare analogica pe casete audio standard.

Art. 4 Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctioneaza conform Legii audiovizualului nr. 48/1992.

Art. 5-(1) Prezenta decizie intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.
(2) Incepând cu aceeasi data orice alte prevederi contrare se abroga.


PRESEDINTE,
SERBAN MADGEARU


 
     

 

*