Anexa 5
la decizia CNA nr. 280/2000

CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PARTICIPANTILOR

1. Capacitatea solicitantului de a presta un serviciu performant;
1.1 Calitatea ofertei de programe (in spiritul art.12 alin. (4) din Legea nr.48/1992);
1.2 Ponderea productiilor audiovizuale nationale si europene in ansamblul programelor difuzate;
1.3 Durata zilnica a programelor de conceptie proprie, in situatia de afiliere la un post al altui titular de licenta;
1.4 Programul local sau zonal oferit de societatile care preconizeaza retransmiterea programului unei statii cap de retea (acolo unde este cazul).
1.5 Ponderea productiei proprii in ansamblul emisiunilor difuzate;
1.6 Nivelul tehnic al echipamentelor utilizate (existente/preconizate);
1.7 Experienta echipei redactionale in audiovizual.

2. Spatiile tehnice si redactionale, echipamentele detinute, investitii prevazute*).

3. Investitii preconizate, spatiile in care se prevede functionarea studioului si/sau a emitatorului, echipamentele detinute/preconizate;

4. Capacitatea solicitantului de a sustine financiar si economic activitatea postului:
4.1. Volumul si structura capitalului prevazut pentru a fi investit;
4.2. Bonitatea societatii;
4.3. Planul de afaceri;
4.4. Achitarea obligatiilor financiare prevazute de lege.

5. Indeplinirea obligatiilor prevazute in licenta de emisie si in deciziile C.N.A.; sanctiuni aplicate de C.N.A**);

6. Situatia utilizarii licentelor de emisie obtinute anterior**);

 

Nota:
*) se refera la societatile care au posturi de radio in functiune pe frecventa scoasa la concurs.
**) se refera la societatile care detin licente de emisie pentru radiodifuziune si/sau televiziune transmisa pe cale radioelectrica sau prin cablu.

 
     

 

*