SERVICIUL JURIDIC
SITUAŢIA SANCŢIUNILOR APLICATE ÎN ANUL 2006

Publicăm o situaţie sintetică cuprinzând sancţiunile CNA pe anul 2006. În continuare, cronologic, aveţi coordonatele acestor sancţiuni.
Pentru nerespectarea de către radiodifuzori şi distribuitorii de servicii prin cablu a legislaţiei din domeniul audiovizualului, precum şi a normelor subsecvente acesteia, Consiliul a aplicat în anul 2006 un număr de 296 de sancţiuni, dintre care:
– 99 reprezintă amenzi, în cuantum de 877.500 LEI
– 197 reprezintă somaţii

I. AMENZI

Cele 99 de amenzi aplicate în cursul anului 2006, care au însumat o valoare de 877.500 RON, au fost aplicate după cum urmează:

- RADIO 8 amenzi în sumă de 45.000 LEI, din care:

a) în teritoriu 1 amendă în valoare de 2.500 LEI
b) în Bucureşti 7 amenzi în sumă de 42.500 LEI

- TELEVIZIUNE 79 amenzi în sumă de 752.500 LEI, din care:

a) în teritoriu 4 amenzi în sumă de 37.500 LEI
b) în Bucureşti 75 amenzi în sumă de 715.000 LEI

- CABLU 12 amenzi în sumă de 80.000 LEI

II. SOMAŢII

Cele 197 de somaţii au fost aplicate după cum urmează:

- RADIO 40 somaţii, din care:

a) în teritoriu 22 somaţii
b) în Bucureşti 18 somaţii

- TELEVIZIUNE 122 somaţii, din care:

a) în teritoriu 29 somaţii
b) în Bucureşti 93 somaţii

- CABLU 35 somaţii

Cele mai multe sancţiuni au fost aplicate posturilor de televiziune OTV (25 de amenzi, în sumă de 292.500 LEI şi 15 somaţii) şi ANTENA 1 (15 amenzi, în sumă de 117.500 LEI şi 10 somaţii).

De asemenea, CNA a aplicat şi 3 sancţiuni dintre cele prevăzute la art. 95 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul difuzării pe post, timp de 10 minute, respectiv 3 ore, numai a textului de sancţionare stabilit de Consiliu. Posturile cărora le-au fost apilicate astfel de sancţiuni au fost OTV (difuzare pe post a textului deciziei de sancţionare emise de CNA, timp de 10 minute şi, ulterior, timp de 3 ore) şi NAŢIONAL TV (difuzare pe post a textului deciziei de sancţionare emise de CNA, timp de 10 minute).

Coordonatele acestor sancţiuni in ordine cronologica

 
     

 

*