PRIORITATI CNA


Proiectul PHARE 2004/016-772.03.15.01

Ca urmare a implementării cu succes, între 2002 – 2004, a unui prim proiect PHARE – Adaptarea şi implementarea acquis-ului în domeniul audiovizual, C.N.A. beneficiază în prezent de un nou proiect PHARE axat pe „Consolidarea şi dezvoltarea expertizei profesionale a sectorului audiovizual din România”. Acesta este finanţat integral din fonduri europene în valoare de 800.000 Euro. E vorba de un proiect de asistenţă tehnică, menit să îmbunătăţească competenţa specialiştilor din C.N.A. cu privire la aplicarea acquis-ului comunitar. În cadrul proiectului se vor realiza patru studii, relevante în raport cu evoluţiile pieţei audiovizuale româneşti, având următoarele teme:
- obişnuinţe, atitudini şi satisfacţii ale publicului de TV/Radio;
- expunerea copiilor la programele de TV/Radio;
- influenţa media asupra comportamentului electoral;
- influenţa publicităţii asupra copiilor.
În cadrul anului 2006, Unitatea de Implementare a Proiectelor (U.I.P.) din cadrul C.N.A. a desfăşurat activităţile premergătoare implementării proiectului: redactarea termenilor de referinţă, a anunţului de licitaţie şi a grilei de evaluare; participare la procesul de pre-selecţie a ofertanţilor şi la evaluarea licitaţiei finale. Consorţiul câştigător este Internews Europe. Prezentarea detaliată a Proiectului PHARE – care se va concretiza în 2007 – alături de alte componente ale activităţii Serviciului de Integrare Europeană – figurează în Raport la secţiunea destinată acestei problematici.


 
     

 

*