INTEGRARE EUROPEANA

 

Consultare publica privind viitorul Pietei Interne 

Uniunea Europeana / EU

 
Solutionare a problemelor care apar pe Piata Internã
a Uniunii Europene
www.mie.ro/index.php?p=315
Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania
- Consultare publica privind viitorul Pietei Interne

http://europa.eu.int/comm/internal_market/
strategy/index_en.htm#consultation

- Politica Audiovizuala: www.europa.eu.int/comm/avpolicy
- Portalul Societatii Informationale : www.europa.eu.int/information_society
- Parlamentul European : www.europarl.eu.int/committees/cult_home.htm
- Centrul de Informare al Comisiei Europene : www.infoeuropa.ro
   

Consiliul Europei / CoE

 
- Divizia Media: www.coe.int/t/f/Droits_de_l'Homme/Media
- Observatorul European al Audiovizualului / EAO: www.obs.coe.int

 

 
     

 

*