LEGISLATIE

DIRECTIVA 2007/65/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivei 89/552/CEE a Consiliului privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege si acte administrative ale statelor membre cu privire la desfăsurarea activitătilor de difuzare a programelor de televiziune
Versiune pdf(175KB)

DIRECTIVA CONSILIULUI 89/552/CEE din 3 octombrie 1989 privind coordonarea unor prevederi stabilite prin dispoziţii legale, de reglementare şi administrative în statele membre, cu privire la desfăşurarea activităţilor de difuzare a programelor de televiziune (DIRECTIVA “TELEVIZIUNEA FĂRĂ FRONTIERE”), modificată şi completată prin DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 97/36/CE din 30 iunie 1997 – versiune consolidată
Emitent: Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene
Publicate în: Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene L 298 din 17/10/1989 pag. 0023 – 0030, respectiv Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 202 din 30/07/1997 pag. 0060 – 0070
Versiunea PDF (74KB )

LEGEA nr. 56 din 13 februarie 2003
pentru ratificarea Convenţiei europene privind televiziunea transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, şi acceptarea Protocolului de amendare a Convenţiei europene privind televiziunea transfrontieră a Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 1 octombrie 1998
Emitent: Parlamentul României
Publicată în: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 14 martie 2003
Versiunea PDF

Legea audiovizualului nr. 504/2002
Emitent: Parlamentul României
Publicată în: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22/07/2002
Versiunea PDF (189KB)

LEGEA Nr. 402 din 7 octombrie 2003
privind modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
Emitent: Parlamentul României
Publicată în: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 din 10/10/2002
Versiunea HTML (90KB)

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 9 februarie 2006
pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, aprobată prin Legea nr. 197 din 22 mai 2006
Emitent: Guvernul României
Publicată în: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 13/02/2006
Versiunea PDF (5 KB)

DECIZIE NR. 187 DIN 3 APRILIE 2006
privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual
Emitent: CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
Publicată în: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 14/04/2006
Versiunea html

LEGEA Nr. 41/1994
privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Emitent: Parlamentul României
Publicată în: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 18/06/1994
Versiunea HTML (102KB)

LEGEA Nr. 8/1996
privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare
Emitent: Parlamentul României
Publicată în: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26/03/1996
Versiunea HTML (8KB)

LEGEA nr. 188 din 8 decembrie 1999
privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Emitent: Parlamentul României
Publicată în: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 22/03/2004
Versiunea PDF (83 KB)

 

 

*