ROL SI MISIUNE

Consiliul National al Audiovizualului (CNA) este o autoritate publica autonoma sub control parlamentar si garant al interesului public în domeniul comunicarii audiovizuale. În cadrul instituit prin Legea audiovizualului nr. 504/2002, modificata si completata prin Legea nr. 402/2003, CNA asigura : respectarea exprimarii pluraliste de idei si de opinii în programele transmise de radiodifuzorii aflati sub jurisdictia României ; pluralismul surselor de informare si libera concurenta în domeniul audiovizual; protejarea culturii si a limbii române, a culturii si limbilor minoritatilor nationale; un raport echilibrat între serviciile nationale de radiodifuziune si serviciile locale, regionale ori tematice; protejarea minorilor; apararea demnitatii umane; protejarea culturii si a limbii române, a culturii si limbilor minoritatilor nationale; transparenta mijloacelor comunicarii de masa din sectorul audiovizual. CNA este abilitat sa emita, în aplicarea legii, norme cu privire la publicitatea audiovizuala si teleshopping, la programarea si difuzarea emisiunilor privind campaniile electorale, precum si la responsabilitatile culturale ale radiodifuzorilor.

CNA elibereaza licente audiovizuale, autorizatii de retransmisie si decizii de autorizare audiovizuala, potrivit conditiilor, criteriilor si procedurilor legale.
Consiliul National al Audiovizualului este constituit din 11 membri numiti de Parlament, la propunerea Presedintiei (2), Guvernului (3), Camerei Deputatilor (3) si Senatului (3). Durata mandatului membrilor CNA este de 6 ani.

În exercitarea atributiilor conferite prin lege, CNA emite decizii, instructiuni si recomandari. Acestea sunt adoptate în prezenta a cel putin opt membri si cu votul a cel putin sase membri. Consiliul se întruneste, în mod curent, de doua ori pe saptamîna, în sedinte publice. Atunci când constata încalcari ale Legii audiovizualului sau ale deciziilor sale, în functie de natura si gravitatea abaterii, CNA adreseaza somatii publice sau aplica sanctiunile prevazute de lege. CNA prezinta Parlamentului un raport anual de activitate.

Ce face CNA

- CNA elibereaza licente audiovizuale, autorizatii de retransmisie si decizii de autorizare audiovizuala
- CNA reglementeaza aspectele care privesc continutul programelor, publicitatea si teleshoppingul din audiovizual si emisiunile electorale
- CNA elaboreaza si revizuieste anual strategia de acoperire a teritoriului national cu servicii de programe audiovizuale
- CNA organizeaza concursurile în vederea eliberarii licentelor audiovizuale pentru serviciile de programe difuzate pe cale radioelectrica terestra
- CNA urmareste ca drepturilor telespectatorilor si radioascultatorilor sa fie respectate, un aspect important în acest sens reprezentându-l protectia minorilor si a demnitatii umane
- CNA urmareste, conform atributiilor sale, activitatea radiodifuzorilor si a operatorilor
de cablu din toata tara, prin reteaua sa de inspectori teritoriali

Ce nu face CNA

- CNA nu produce emisiuni, programe sau spoturi publicitare
- CNA nu controleaza programele înainte de difuzare
- CNA nu stabileste politica de programe a serviciilor de radio si de televiziune si nu decide în chestiunile administrative care privesc posturile publice
- CNA poate emite recomandari, dar, dincolo de aspectele legale, responsabilitatea pentru calitatea emisiunilor le revine radiodifuzorilor ; altfel spus, CNA nu sanctioneaza lipsa de profesionalism, ci abaterile de la lege si de la normele în vigoare
- CNA nu poate impune societatilor de cablu preluarea unor programe sau tipuri de programe anume, în afara celor publice si gratuite prevazute în Legea audiovizualului
- CNA nu are competente în privinta calitatii semnalului audiovizual, aspect care tine de activitatea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei (www.igcti.ro) si a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (www.anpc.ro)

 

 
     

 

*