Membrii C.N.A.  întruniţi în şedinţa publică din data de 22.01.2008 au analizat solicitarea  Patriarhiei Române, înaintată Consiliului sub semnătura Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitul Daniel, cu privire la includerea postului TRINITAS TV în pachetul de bază retransmis de către operatorii societăţilor de cablu şi ai platformelor digitale din România. Constatănd temeinicia argumentelor invocate de Patriarhia Română, membrii C.N.A. au hotărât să transmită distribuitorilor de servicii mass-media audiovizuale următoarea Recomandare, carebeneficiază şi de susţinereaconducerii Asociaţiei de Comunicaţii prin Cablu (ACC):

 

 

RECOMANDARE

 

Având în vedere responsabilităţile culturale ale radiodifuzorilor prevăzute de legislaţia română şi europeană din domeniul audiovizual,

Plecănd de la premisa că distribuitorii de servicii mass-media transportă, dar şi selectează,  pe criterii calitative, programele pe care le retransmit,

Luând în considerare faptul că cea mai mare parte a conţinutului audiovizual oferit publicului este de factură comercială, uneori cu o cotă alarmantă de violenţă, 

Constatănd că atât concepţia editorială, cât şi misiunea televiziunii TRINITAS servesc interesul public şi o recomandă  ca alternativă la posturile comerciale,

Ţinând seama de obiectivele explicite ale televiziunii TRINITAS, dintre care selectăm:  

  • promovarea valorilor naţionale în context european multi-religios, multi-etnic şi multi-cultural;
  • acoperirea unui segment al realităţii axat pe spiritualitate, educaţie şi cultură;
  • oferirea persoanelor bolnave sau vârstnice  a unei şanse de participare la viaţa liturgică a Bisericii;
  • stimularea, prin emisiuni tematice, a programelor de asistenţă socială desfăşurate de Biserică în numelor valorilor creştine şi ecumenice.

Membrii C.N.A. recomandă societăţilor de retransmisie prin cablu şi operatorilor platformelor digitale de televiziune din România preluarea postului de televiziune TRINITAS TV în pachetul de bază oferit publicului.

 

 

 

Preşedinte,

Răsvan POPESCU

 

 
 

 

 

*