25 octombrie 2007

Comunicat de presa - Decizia CNA Nr. 897 din 25 octombrie 2007 privind reflectarea pe posturile de radio si de televiziune a referendumului pentru adoptarea votului uninominal la alegerile parlamentare

Întrunit în şedinţă publică în data de 25.10.2007, Consiliului Naţional al Audiovizualului a emis DECIZIA Nr. 897 din 25 octombrie 2007 privind reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului pentru adoptarea votului uninominal la alegerile parlamentare care reiterează vechea Decizie privind reflectarea pe posturile de radio si de televiziune a referendumului privind demiterea Presedintelui României, cu mici modificări ce derivă din desfăşurarea simultană a campaniei pentru alegerile europarlamentare.
Această Decizie a asigurat, la vremea respectivă, reflectarea corectă şi echilibrată a evenimentelor legate de referendum, cu respectarea regulilor privind informarea corectă, imparţialitatea şi pluralismul de opinii din legislaţia audiovizuală.
DECIZIA Nr. 897 din 25 octombrie 2007 va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

DECIZIA Nr. 897 din 25 octombrie 2007
Privind reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului pentru adoptarea votului uninominal la alegerile parlamentare

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,
în scopul asigurării, de către radiodifuzori, a unei informări corecte şi imparţiale a publicului în legătură cu evenimentele legate de referendumul pentru adoptarea votului uninominal la alegerile parlamentare,
având în vedere dispoziţiile Decretului pentru organizarea unui referendum naţional privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României nr.909/23.10.2007,
în temeiul art. 3, 10 şi 17 alin.(1) lit.d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 42, 48, 49, 52, 53, 71, 77, 78 şi 155 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, adoptat prin Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 187/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ţinând cont de prevederile art. 30 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului emite următoarea decizie:

ART.1. Reflectarea evenimentelor legate de referendum trebuie să respecte regulile privind informarea corectă, imparţialitatea şi pluralismul de opinii din legislaţia audiovizuală.
ART.2. În emisiunile informative pot fi reflectate evenimente referitoare la referendum şi pot fi prezentate modalităţile tehnice de organizare şi desfăşurare a acestuia.
ART.3. În cadrul emisiunilor de dezbatere, punctele de vedere pro şi contra vor fi reflectate în mod egal.
ART.4. În perioada campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare, candidaţii aflaţi în competiţie pot participa numai la emisiunile şi dezbaterile electorale prevăzute de
art. 57 din Legea nr 373/2004, în conformitate cu dispoziţiile art. 61 alin(1) din aceeaşi lege.
ART.5. În cazul în care în emisiunile informative şi de dezbatere se aduc acuzaţii de ordin penal sau moral unor persoane sau în cazul în care astfel de acuzaţii pot prejudicia imaginea unor instituţii, se va difuza şi punctul de vedere al celor vizaţi.
ART.6. În cazul în care radiodifuzorii vor primi cereri pentru dreptul la replică sau rectificare, răspunsul la astfel de solicitări se va da în maximum 24 de ore de la data primirii lor.
ART.7. În temeiul obligaţiei de a informa corect publicul, până la încheierea referendumului, radiodifuzorii nu pot difuza consultări de tip televoting ale publicului, prin intermediul sms-urilor, e-mailurilor şi telefoniei.
ART.8. Anchetele făcute pe stradă nu pot fi prezentate ca fiind reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social sau etnic şi au obligaţia de a reflecta punctele de vedere aflate în divergenţă.
ART.9. Pe perioada campaniei pentru referendum nu pot fi difuzate clipuri publicitare care prezintă, în sens negativ sau pozitiv, un partid, un om politic sau un mesaj politic.
ART.10. Sondajele de opinie realizate de instituţiile de specialitate pot fi difuzate în condiţiile respectării regulilor din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.
ART.11 – (1) Emisiunile informative, de dezbatere şi sondajele de opinie referitoare la referendum nu pot fi difuzate cu 24 de ore înainte de ziua de desfăşurare a referendumului şi până la închiderea votării.
(2) Fac excepţie informaţiile privind desfăşurarea referendumului.

Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului,

Răsvan Popescu

 
 

 

 

*