14 FEBRuarie 2007

scrisori catre LPF SI FRF

Către: Liga Profesionistă de Fotbal
Domnul Dumitru Dragomir
Preşedinte

Stimate domnule Preşedinte,

De la data de 1 ianuarie a.c., România a devenit stat membru al Uniunii Europene. Printre alte obligaţii care decurg din această calitate este şi aceea de a respecta întrutotul normele europene privind concurenţa, în special prevederile art. 81, alin. 1 şi 3 din Tratatul UE. În conformitate cu aceste dispoziţii, Direcţia Generală „Concurenţă” a Comisiei Europene a stabilit o nouă practică în privinţa dreptului exclusiv de televizare a competiţiilor sportive. Astfel, aceste drepturi nu mai pot fi acordate decât prin licitaţie deschisă, transparentă şi nediscriminatorie. Deschisă, adică publică. Transparenţa presupune condiţii şi reguli clare de participare, iar caracterul nediscriminatoriu, faptul că nici un radiodifuzor nu poate fi impiedicat să participe la licitaţie. Practica Direcţiei Generale „Concurenţă” a mai stabilit că durata de acordare a exclusivităţii nu poate depăşi trei ani , iar la licitaţie trebuie scoase pachete cât mai mici, astfel încât un singur radiodifuzor să nu poată câştiga mai mult de două astfel de pachete.
După cum bine ştiţi, domnule Preşedinte, între CNA şi LPF a avut loc o lungă controversă pe această temă.
CNA s-a adresat comisarului european pentru „Concurenţă”, doamna Nelli Kroes, care, printre altele, a spus că atâta timp cât România nu este stat membru al UE, reglementările privind concurenţa din Tratatul UE nu sunt direct aplicabile în ţara noastră. De acest argument v-aţi folosit şi dvs. de-a lungul celor 4 ani, de când CNA vă solicită să nu mai acordaţi drepturile exclusive de difuzare a meciurilor din Liga I, în mod direct şi preferenţial. Acest mod de atribuire afectează publicul, concurenţa pe piaţa audiovizuală şi ne situează în afara normelor europene.
Ţinând cont de faptul că România a devenit stat membru al Uniunii Europene, argumentul dvs. nu mai este valabil. Mai mult, calitatea de stat membru al UE nu implică doar obligaţia de a respecta normele din Tratatul UE ci şi posibilitatea de sancţionare a ţărilor care nu le respectă. În cazul în care LPF nu va proceda în conformitate cu legile europene privind concurenţa, noi vom sesiza Direcţia Generală a Concurenţei.
Ştiţi bine, domnule Preşedinte, că Direcţia Generală a Concurenţei a intervenit deja şi a schimbat regulile de atribuire a exclusivităţii pentru UEFA, Bundesliga şi Premier League, şi că doreşte, în mod justificat, să impună un regim unitar şi în acest domeniu.
În speranţa că colaborarea noastră va continua în aceleaşi bune condiţii.

Cu consideraţie,

Preşedinte
Ralu Filip

 

Către: Federaţia Română de Fotbal
Domnului Mircea Sandu
Preşedinte
Fax: 302.91.65

Stimate domnule Preşedinte,

De la data de 1 ianuarie a.c. România a devenit stat membru al Uniunii Europene. În această calitate are, printre alte obligaţii, şi pe aceea de a respecta normele europene privind concurenţa, care decurg din prevederile art. 81 din Tratatul Uniunii Europene.
În baza dispoziţiilor art. 81 din Tratatul Uniunii Europene, Direcţia Generală Concurenţă a Comisiei Europene a impus modificarea modalităţii de acordare a dreptului exclusiv de televizare în cazul UEFA, Bundesliga şi Premiere League. Unele dintre acestea au intrat în vigoare în 2006, iar altele urmează să intre în vigoare anul acesta. Cerinţele europene în privinţa vânzării dreptului de exclusivitate presupun organizarea unei licitaţii deschise, transparente şi nediscriminatorii. Deschise, în sensul că ea trebuie să fie publică. Transparenţa presupune existenţa unor reguli clare de participare la licitaţie. Nediscriminatorie înseamnă acceptarea tuturor radiodifuzorilor care îndeplinesc condiţiile legale, la licitaţie. O altă cerinţă este aceea că durata de încredinţare a exclusivităţii trebuie să fie de 3 ani, iar pachetele cât mai mici în aşa fel încât un singur radiodifuzor să poată câştiga cel mult două astfel de pachete.
În ceea ce priveşte meciurile de calificare a echipei naţionale de fotbal şi eventual, participarea la campionatul european şi mondial, vă reamintim că acestea au fost incluse de Guvernul României în lista evenimentelor de importanţă majoră, listă comunicată Comisiei Europene. Fiind declarate evenimente de importanţă majoră, acestea nu pot fi difuzate în exclusivitate decât de radiodifuzori la ale căror programe are acces peste 70% din public. Aceste obligaţii sunt impuse de art. 21 din Legea Audiovizualului nr. 504/2002, varianta consolidată.
FRF trebuie să organizeze licitaţii şi pentru dreptul exclusiv de a transmite meciurile din Cupa României şi pe cele ale Diviziei B de fotbal.
De asemenea, această obligaţie vă revine şi în cazul difuzării acestor meciuri la posturile de radio. Facem precizarea că şi aici trebuie îndeplinite condiţiile art. 21 din Legea Audiovizualului nr. 504/2002, varianta consolidată, pentru difuzarea în exclusivitate a meciurilor echipei naţionale de fotbal de calificare la campionatul mondial şi european şi meciurile discutate în cadrul acestor competiţii, în eventualitatea calificării echipei naţionale de fotbal a României.
Domnule Preşedinte, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat act, din presă, de intenţia dumneavoastră de a organiza o licitaţie pentru meciurile echipei naţionale de fotbal. Vă felicităm pentru această decizie, care aşează România în cadrul legal, european, şi sperăm să o duceţi la bun sfârşit.

Cu consideraţie,

Preşedinte
Ralu Filip

 
 

 

 

*