CERERE-TIP

Formulare tip in forma electronica: Microsoft Word doc (27KB)

- model -

Denumirea autoritatii sau institutiei publice .............................

Sediul/Adresa .............................................................

Data ........................................

Stimate domnule/Stimata doamna .....................................,

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Doresc sa primesc o copie de pe urmatoarele documente (petentul este rugat sa enumere cât mai concret documentele sau informatiile solicitate):
...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

.............................................................................. .

Doresc ca informatiile solicitate sa îmi fie furnizate, în format electronic, la urmatoarea adresa de e-mail (optional): ....................... .

Sunt dispus sa platesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (daca se solicita copii în format scris).

Va multumesc pentru solicitudine,

........................

(semnatura petentului)

Numele si prenumele petentului .........................................

Adresa ..............................

Profesia (optional) .................

Telefon (optional) ..................

Fax (optional) ......................

 
     

 

*