PROIECTE PHARE

Programul Phare (Poland Hungary Aid for Reconstruction) este unul dintre instrumentele financiare ale Uniunii Europene prin care se asigură asistenţa de pre-aderare, alături de programele Ispa (Instrument pentru Politici Structurale de Pre-aderare) şi Sapard (Programul Special pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală). Asistenţa este programată să răspundă nevoilor de reformă ale României, în vederea indeplinirii criteriilor de aderare la Uniunea Europeană.
Un Program National Phare este adoptat în fiecare an. Memorandumul său de finantare, semnat de reprezentantii Comisiei Europene si ai statului roman, si ratificat de Parlamentul Romaniei, reprezintă baza legală pentru stabilirea sectoarelor şi sub-programelor de finanţare, precum şi a bugetelor acestora.
C.N.A. a beneficiat de doua proiecte Phare:
În 2002-2004 – proiectul "Adoptarea şi implementarea acquis-ului comunitar în domeniul audiovizualului – îmbunătăţirea elaborării politicilor şi dezvoltarea capacităţii administrative". Obiectivul proiectului a fost de a sprijini România pentru adoptarea şi implementarea acquis-ului comunitar în domeniul audiovizualului, în vederea accelerării procesului de integrare europeană.

In 2005 – 2007 C.N.A. implementeaza proiectul cu titlul "Imbunatatirea si dezvoltarea pregatirii profesionistilor din sectorul audiovizual român", care are doua componente, una destinata CNA si alta MCC si CNC.
Componenta gestionata de C.N.A., constand exclusiv din asistenta tehnica din partea UE, isi propune ca obiective:
1.Îmbunătăţirea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor personalului CNA pentru susţinerea implementării optime a acquis-ului din domeniu
2.Creşterea conştientizării societăţii civile şi radiodifuzorilor în legătură cu protecţia minorilor şi a demnităţii umane
3.Evaluarea caracteristicilor peisajului audiovizual din România

ADOPTAREA SI IMPLEMENTAREA ACQUIS-ULUI COMUNITAR ĪN DOMENIUL AUDIOVIZUALULUI ĪMBUNATATIREA ELABORARII POLITICILOR SI DEZVOLTAREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE
PRIMUL PROIECT PHARE DE ANVERGURA DIN ROMANIA PENTRU DOMENIUL AUDIOVIZUAL

REZULTATELE PROIECTULUI SUNT URMATOARELE:

raport atelier de lucru 1 octombrie 2004 Influenta noilor tehnologii de comunicare si informare asupra sectorului audiovizual din Romania

raport atelier de lucru 7 mai 2004 Cum protejam telespectatorii minori

raport atelier de lucru 20 februarie 2004 Cum sustinem productia independenta

raport dezbatere privind introducerea cotelor europene
imagini dezbatere 23 februarie 2004

raport dezbatere violenta in programele audiovizuale
imagini dezbatere 10 mai 2004

raport dezbatere influenta televiziunii asupra comportamentului civic si electoral
imagini dezbatere 4 octombrie 2004

IMBUNATATIREA SI DEZVOLTAREA PREGATIRII PROFESIONISTILOR DIN SECTORUL AUDIOVIZUAL ROMAN - AL DOILEA PROIECT PHARE PENTRU AUDIOVIZUAL

Mass-Media si Alegerile Europarlamentare
Conferinta 26-27 septembrie 2007

 

 
     

 

*