Extras din procesul verbal al sedintei de joi, 28.02.2008– ora 10.

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa următorilor membri ai Consiliului: Răsvan Popescu, Cristina Trepcea, Radu Teodorel, Constantin Duţu, Dan Grigore, Ioan Cărmăzan, Gelu Trandafir, Emanuel Valeriu, Grigore Zanc

1. Rapoarte de monitorizare:
*OTV – emisiunile: „Zori de zi”, „Primar de weekend”, „Viaţa la zi”, „Impact”, „Dan Diaconescu direct”, difuzate în perioada 09,12.02.2008 şi 16, 23.02.2008.
Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu somaţie publică – Serviciul Juridic şi Direcţia Monitorizare
*Antena 2 – emisiunea „Antena 2 special”, difuzată pe 15 şi 20.02.2008.
Consiliul a hotărât sancţionarea postului cu somaţie publică. Hotărârea a fost luată cu 6 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă (domnii Grigore Zanc, Ioan Cărmăzan) – Serviciul Juridic şi Direcţia Monitorizare
2. Decizii de autorizare.
Kiss FM focşani, Radio Guerrilla Olteniţa, Regio Radio Întorsura Buzăului, Montana Channel Sinaia – DA – Direcţia Licenţe Control
3. Solicitare cedare licenţă audiovizuală. *S.C. Agecom SA Baia Mare către S.C. Fun Radio Galaxia Seini pentru Radio Impact Sighetu Marmaţiei şi schimbarea denumirii din Radio Impact în Cinemar FM.
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea – Direcţia Licenţe Control
4. Solicitări licenţe audiovizuale prin reţele de telecomunicaţii : *S.C. Focus TDR SRL Slatina /videotext pentru mai multe localităţi din judeţul Olt ; *S.C. Diatron SRL Slatina/ videotext pentru mai multe localităţi din judeţele Olt şi Vîlcea.
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările – Direcţia Licenţe Control
5. Informări ale Serviciului Inspecţie :
*Antena 1 Iaşi - Se va rediscuta – să se completeze raportul – Serviciul Inspecţie.
*Tele M Iaşi – reclamaţiile nr.1544/11.02.2008 şi nr.1664/12.02.2008 - Serviciul Inspecţie – adrese răspuns către reclamant.
*S.C. Coninsalt SRL Balş/Olt – reclamaţia nr.1342/06.02.2008 – Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea societăţii cu somaţie publică – Serviciul Juridic şi Direcţia Licenţe Control.
Serviciul Inspecţie – adresă răspuns către reclamant
*S.C. UPC România SRL Sighetu Marmaţiei – reclamaţia nr.965/28.01.2008 – Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea societăţii cu somaţie publică – Serviciul Juridic şi Direcţia Licenţe Control
Serviciul Inspecţie – adresă răspuns către reclamant
*S.C. Canaris SRL/Mix 2 – reclamaţia nr.2131/21.02.2008 – Consiliul a hotărât să se trimită adresă de atenţionare postului – Serviciul Comunicare şi Serviciul Inspecţie.
Serviciul Inspecţie – adresă răspuns către reclamant
(dl. Radu Teodorel a participat la discuţii doar la punctul 6 de pe ordinea de zi).
6. Discutare adrese :
*nr.2025/19.02.2008 de la EPRA – referitoare la Reuniunea EPRA ce va avea loc la Riga pe 15 – 16 mai 2008.
Consiliul a hotărât să participe următorii membri : Răsvan Popescu, Gelu Trandafir, Constantin Duţu, Ioan Cărmăzan – Serviciul Integrare şi Direcţia Economică
*nr.1960/18.02.2008 de la Asociaţia « Viitorul tinerilor », Ploieşti – referitoare la campania « Case pentru orfani », solicită difuzarea în regim de campanie socială.
S-a aprobat – Serviciul Comunicare – adresă răspuns.
*nr.2326/26.02.2008 de la Fundaţia Hospice Casa Speranţei – solicită difuzarea în regim de campanie socială a spoturilor radio/Tv din cadrul proiectului « Campania naţională de conştientizare a problemelor cu care se confruntă pacienţii cu boli grave în stadii avansate ».
S-a aprobat – Serviciul Comunicare – adresă răspuns.
*nr.2023/19.02.2008 de la SRR – solicită modificarea licenţei audiovizuale pentru România Cultural şi Radio Timişoara.
S-a aprobat – Serviciul Comunicare – adresă răspuns.
*nr.2189/22.02.2008 de la S.C. Intermedia SRL Suceava – solicită funcţionarea provizorie din alt amplasament pentru postul TV Intermedia Suceava.
S-a aprobat – Direcţia Licenţe Control – adresă răspuns.
*nr.1988/18.02.2008 de la Antena 1 – solicită retransmisia integrală a postului Antena 1 Bucureşti pentru Antena 1 Alba Iulia.
S-a aprobat – Direcţia Licenţe Control – adresă răspuns.
*nr.2063/20.02.2008 de la S.C. UPC România SRL – referitoare la decizia C.N.A. de sancţionare a societăţii cu somaţie publică.
S-a luat la cunoştinţă
*nr.2270/25.02.2008 de la S.C. Ines Grup SRL Bucureşti – solicită retransmisia programului XXX Xtreme şi Wedding TV.
Solicitarea a fost aprobată cu 8 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (dl. Gelu Trandafir) – Direcţia Licenţe Control – adresă răspuns.
*nr.2333/26.02.2008 de la S.C. Canet Radio SRL Bucureşti – solicită funcţionare provizorie din alt amplasament pentru One FM Sibiu.
S-a aprobat – Direcţia Licenţe Control – adresă răspuns.
7. Diverse.


 
     

 

*