Extras din procesul verbal al sedintei de joi, 13.12.2007– ora 10.

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa următorilor membri ai Consiliului: Attila Gasparik, Gelu Trandafir, Emanuel Valeriu, Grigore Zanc, Radu Teodorel, Dan Grigore, Cristina Trepcea, Constantin Duţu.

1. Solicitări licenţe audiovizuale prin satelit:
*S.C. Light Channel Media SRL Pîrscov Buzău pentru Light Channel TV – Consiliul a aprobat solicitarea cu 7 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (dl.Dan Grigore)
*S.C. Tematic Cable SRL Oradea pentru Fishing And Hunting Channel – Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea.
*S.C. IKO România SRL Bucureşti pentru Prime – Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea.
*S.C. Iko Balkan SRL Bucureşti pentru Wellness Channel şi The Golf Channel – Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările
Direcţia Licenţe Control
2. Solicitări licenţe audiovizuale prin reţele de telecomunicaţii :
*S.C. Mixmontan SRL Cîmpina pentru Sinaia, Buşteni, Azuga şi Predeal – Consiliul a aprobat solicitarea cu 7 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (dl. Dan Grigore)
*S.C. TV Sirius SRL Drobeta Tr. Severin pentru Drobeta Tr. Severin – Solicitarea a fost respinsă. Au votat pentru aprobarea solicitării domnii : Gelu Trandafir, Radu Teodorel şi Emanuel Valeriu
*S.C. Favorit SRL Timişoara pentru mai multe reţele din judeţeţul Caraş Severin (info text) – Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea.
Direcţia Licenţe Control
3. Rapoarte de monitorizare :
*Acasă TV şi PRO TV – emisiunea « Poveştiri adevărate » şi « Ştirile PRO TV », difuzate pe 07 şi 08.11.2007 - reclamaţia nr. 16237/26.11.2007.
Nu au fost încălcate regelmentările C.N.A. în vigoare – Serviciul Comunicare – adresă răspuns către reclamant
*Antena 1 – publicitate difuzată pe data de 25.11.2007 – reclamaţia nr.16307/27.11.2007.
Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu amendă în cuantum de 2.500 lei – Serviciul Juridic şi Direcţia Monitorizare.
Serviciul Comunicare – adresă răspuns către reclamant
*Antena 3 – emisiunea « Ştirea zilei », difuzată pe data de 10.12.2007.
S-a amânat
*Prima Tv – emisiunea « Trăsniţi în NATO », difuzată pe data de 15.11.2007.
Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu amendă în cuantum de 5.000 lei – Serviciul Juridic şi Direcţia Monitorizare.
Serviciul Comunicare – adresă răspuns către reclamant
*OTV – emisiunea « Telezodiac », difuzată pe data de 26.11.2007.
Consiliul a hotărât sancţionarea postului cu amendă în cuantum de 10.000 de lei – Serviciul Juridic şi Direcţia Monitorizare
*Realitatea TV – emisiunea « Azi în realitate », difuzată pe data de 26.11.2007 – reclamaţia nr.16468/29.11.2007.
Consiliul a hotărât să se trimită raportul de monitorizare reclamantului – Serviciul Comunicare.
*TVR 1 – emisiunea « Ochiul magic », difuzată pe data de 21.11.2007 – reclamaţia nr.16273/27.11.2007.
Nu s-au constatat încălcări ale reglementărilor C.N.A. în vigoare – Serviciul Comunicare – adresă răspuns către reclamant
*Europa FM, Radio 21, Kiss FM – spoturi publicitare pentru credite/carduri bancare.
Consiliul a hotărât în unanimitate decizie de somare către posturi să intre în legalitate cu spotul pentru Piraeus Bank – Serviciul Juridic şi Serviciul Comunicare
4. Decizii de autorizare.
S-au aprobat în unanimitate – Direcţia Licenţe Control
5. Solicitare prelungire cu 6 luni a termenului de intrare în emisie : *S.C. Xedox Exim SRL Arad pentru West TV.
S-a aprobat în unanimitate – Direcţia Licenţe Control
6. Informări ale Serviciului Inspecţie cu privire la:
*Muntenia TV Giurgiu – reclamaţiile nr.C 626/23.11.2007 şi nr.16719/04.12.2007 – Consiliul a hotărât sancţionarea postului cu somaţie publică pentru emisiunea difuzată pe data de 09.11.2007 – Serviciul Juridic şi Direcţia Licenţe Control
Serviciul Inspecţie – adresă răspuns către reclamant
*S.C. Arsenal TV SRL Ianca/Brăila - reclamaţia nr.16736/04.12.2007 – Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu somaţie publică – Serviciul Juridic şi Direcţia Licenţe Control
Serviciul Inspecţie – adresă răspuns către reclamant
*AS TV Bistriţa – Consiliul a hotărât cu 7 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (dl. Radu Teodorel) sancţionarea postului cu amendă în cuantum de 5.000 lei – Serviciul Juridic şi Direcţia Licenţe Control
*Axa TV Baia Mare; *Orizont TV Baia Sprie; *TL + Baia Mare – Consiliul a hotărât să se trimită adrese de atenţionare posturilor – Serviciul Inspecţie
7. Discutare adrese :
*nr.17061/11.12.2007 de la HI Film Production - referitoare la difuzarea fără acord a unor fragmente din filmul « Cold Waves/Război pe calea undelor », de către postul Antena 3.
Reprezentantul postului prezent la discuţii, a spus că va invita reclamantul la postul de televiziune Antena 3 să vizioneze imaginile - Serviciul Comunicare – adresă răspuns
*nr.17016/10.12.2007 de la Realitatea Media – Notificare către Antena 2 cu privire la încălcarea drepturilor de marcă.
S-a luat la cunoştinţă
*nr.17050/11.12.2007 de la Radio M Plus Piatra Neamţ – solicită funcţionare provizorie din alt amplasament până la modificarea ATF-ului şi depunerea dosarului de autorizare.
Se va rediscuta – inspectorul să verifice şi să trimită raport – Serviciul Inspecţie
8. Diverse.


 
     

 

*