Extras din procesul verbal al sedintei de marti, 11.12.2007– ora 10.

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa următorilor membri ai Consiliului: Attila Gasparik, Gelu Trandafir, Emanuel Valeriu, Grigore Zanc, Ioan Cărmăzan, Radu Teodorel, Dan Grigore, Cristina Trepcea, Constantin Duţu, Ioan Onisei

1. Solicitări licenţe audiovizuale prin satelit :
*S.C. Fotbal Club Steaua Bucureşti SA pentru Steaua TV – Consiliul a respins solicitarea – Direcţia Licenţe Control
*S.C. FTV RO SRL Constanţa pentru Fashion TV România – Consiliul a respins solicitarea în vederea completării documentaţiei – Direcţia Licenţe Control
*S.C. Greek Media Group SRL Bucureşti pentru Bloomberg - Consiliul a respins solicitarea în vederea completării documentaţiei – Direcţia Licenţe Control
2. Discuţii cu reprezentanţii societăţii S.C. CCC Blue Telecom SA Galaţi (adresa nr.16442/29.11.2007) şi solicitarea de licenţă audiovizuală prin reţele de telecomunicaţii – ora 11.00.
Referitor la memoriul depus – aspectele semnalate sunt de competenţa Consiliului Concurenţei.
Referitor la solicitarea de licenţă audiovizuală prin reţele de telecomunicaţii – s-a aprobat în unanimitate
Direcţia Licenţe Control
3. Solicitare licenţă audiovizuală prin reţele de telecomunicaţii : *S.C. Timm Press SRL Piatra Neamţ pentru Actual TV Piatra Neamţ şi Girov jud. Neamţ
S-a aprobat – Direcţia Licenţe Control
4. Rapoarte de monitorizare :
*Antena 3 – emisiunea « Prima ediţie », difuzată pe data de 27.11.2007 – reclamaţia nr.16371/28.11.2007.
Reclamaţia nu se confirmă – Serviciul Comunicare – adresă răspuns
*Antena 3 – emisiunea «Votul la români », difuzată pe data de 25.11.2007 – reclamaţia nr.16227/26.11.2007.
Reclamaţia nu se confirmă – Serviciul Comunicare – adresă răspuns către reclamant
*PRO TV – videoclipul muzical « Made în Romanie » - reclamaţia nr.16690/03.12.2007.
Nu sunt încălcate reglementările C.N.A. – Serviciul Comunicare – adresă răspuns
5. Decizii de autorizare.
Info Pro Rm. Vîlcea şi Mix FM Satu Mare – DA – Direcţia Licenţe Control
6. Solicitare cedare licenţă audiovizuală : *S.C. Polifonic SRL Bucureşti şi S.C. Global Video Media SA Bucureşti către S.C. Realitatea Media SA Bucureşti pentru radio Focşani, Iaşi, Petroşani respectiv Darabani.
S-a amînat solicitarea în vederea completării documentaţiei – Direcţia Licenţe Control
7. Solicitare modificare frecvenţă : *S.C. Radio SRL Braşov pentru Radio Super FM Făgăraş din 88,9 Mhz în 88,2 Mhz.
S-a aprobat – Direcţia Licenţe Control
8. Solicitare schimbare denumire : *S.C. FS Production SRL Miercurea Ciuc din Radio Energy în Retro Radio.
S-a aprobat – Direcţia Licenţe Control
9. Situaţia expirării unor temene de intrare în funcţiune şi adresa nr.16579/03.12.2007 de la S.C. Antal & Tamaş SRL referitoare la Baraolt şi Întorsura Buzăului :
- Societăţile News Media Alba Iulia pentru Abrud (radio)şi Antal & Tamaş pentru Baraolt şi Întorsura Buzăului (radio) - Consiliul a hotărât sancţionarea societăţilor cu somaţii publice – termen de intrare în legalitate 3 luni – Serviciul Juridic
- Pentru News Media Abrud (TV), Trafic Media Cluj Napoca, Compex TR. Măgurele, Inserv Media Satu Mare, Radio Sud Giurgiu, Laura Iaşi – Consiliul a hotărât retragerea licenţelor – Direcţia Licenţe Control
10. Informări ale Serviciului Inspecţie cu privire la:
*1 TV Bacău – reclamaţia nr.16476/29.11.2007 – nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru acordarea dreptului la replică – Serviciul Inspecţie – adresă răspuns către reclamant
*S.C. Interaction Blue SRL Brăila – reclamaţia nr.16236/26.11.2007; *Pratech TV Bucureşti.
În urma controlului efectuat de către inspector societatea nu era cea reclamată de petent ci S.C. CCC Blue telecom, care a intrat în legalitate – Serviciul Inspecţie – adresă răspuns către reclamant
11. Discutare adrese :
*nr.16565/30.11.2007 de la S.C. News Television România SRL SRL – contestaţie cu privire la sancţionarea cu amendă a postului pentru emisiunea Naşul , difuzată pe data de 05.11.2007 .
Contestaţia a fost respinsă. Au votat pentru aprobare următorii membri : Gelu Trandafir, Radu Teodorel Emanuel Valeriu, Ioan Cărmăzan, Constantin Duţu – Serviciul Juridic – adresă răspuns
*nr.16550/30.11.2007 de la Mig Air Condition SRL Bucureşti - Plângere împotriva postului Naţional TV/emisiunea « Echipa de investigaţii », difuzată pe data de 26.11.2007.
Reprezentantul postului prezent la discuţii a spus că săptămâna viitoare va acorda drept la replică reclamantului – Serviul Comunicare – adresă răspuns
*nr.16684703.12.2007 de la S.C. Radio XXI SRL – solicită funcţionarea unor staţii preluate de la Radio Deea fără precizarea denumirii comerciale, până în trim. I 2008.
Nu s-a aprobat solicitarea – Direcţia Licenţe Control
*nr.16580/03.12.2007 de la S.C. Laura SRL Iaşi – solicită reanalizarea somaţiei acordate societăţii în şedinţa de pe data de 29.11.2007.
Cotestaţia a fost respinsă în unanimitate – Direcţia Licenţe Control
*nr.16150 şi nr.16151/23.11.2007 de la S.C. UPC România SRL Bucureşti – referitoare la grilelele de program comune S.C. Electron M Bit Telecom SRL şi S.C. UPC România SRL în Iaşi şi Tulcea, în urma interconectării reţelelor.
Să intre în legalitate până pe data de 18.12.2007 – Direcţia Licenţe Control
12. Diverse

 
     

 

*