Extras din procesul verbal al sedintei de marti, 4.12.2007– ora 10.

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa următorilor membri ai Consiliului: Răsvan Popescu, Attila Gasparik, Gelu Trandafir, Emanuel Valeriu, Grigore Zanc, Ioan Cărmăzan, Radu Teodorel, Dan Grigore, Cristina Trepcea, Constantin Duţu

1. Întâlnire cu reprezentanţii postului Naţional TV – pentru discuţii cu privire la decizia de sancţionare a postului cu amendă în cuantum de 35.000 lei pentru emisiunea „Miezul problemei”, difuzată pe data de 12.11.2007 (adresa nr.16431/28.11.2007)- solicită reanalizarea sancţiunii – ora 10.00.
În urma discuţiilor cu reprezentanţii postului şi a vizionării imaginilor au fost 3 propuneri: dl. Attila Gasparik a propus reducerea cuantumului amenzii la 10.000 lei; dl. Dan Grigore a propus reducerea cuantumului amenzii la 20.000 lei; dl. Răsvan Popescu a propus reducerea cuantumului amenzii la 15.000 lei: Propunerea domnului Attila Gasparik a întrunit numărul legal de voturi fiind votată cu 6 voturi pentru, următorii membri: Radu Teodorel, Emanuel Valeriu, Attila Gasparik, Cristina Trepcea, Grigore Zanc, Ioan Cărmăzan – Serviciul Juridic
2. Rapoarte de monitorizare :
*B1 TV – emisiunea « 6 ! Vine presa », difuzată pe data de 26.11.2007.
Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu amendă în cuantum de 5.000 lei – Serviciul Juridic şi Direcţia Monitorizare
*OTV – emisiune teleshopping, difuzată pe data de 05.11.2007.
Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu amendă în cuantum de 2.500 lei – Serviciul Juridic şi Direcţia Monitorizare
*Antena 3 – emisiunea « Ştirea zilei », difuzată pe data de 22.11.2007.
Nimic
3. Decizii de autorizare.
Itsy Bitsy Năvodari – DA – Direcţia Licenţe Control
4. Informare a Serviciului Juridic şi Licenţe Autorizări cu privire la S.C. Iaşi TV Bit SRL
Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea societăţii cu somaţie publică – Serviciul Juridic şi Direcţia Licenţe Control
5. Informări ale Serviciului Inspecţie cu privire la:
*Tele M Iaşi – reclamaţia nr.14927/02.11.2007 – Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu somaţie publică – în termen de o săptămână să acorde drept la replică reclamantului – Serviciul Juridic şi Direcţia Licenţe Control.
Serviciul Inspecţie – adresă răspuns către reclamant
*S.C. Teletehnic SRL Sf. Gheorghe/Ialomiţa şi S.C.CCC Blue Telecom – reclamaţiile nr.16015 şi nr.15961/21.11.2007 - Consiliul a hotărât:
- Pentru societăţile Teletehnic şi Diabi Com – sancţionarea cu somaţii publice.
- Pentru CCC Blue Telecom au fost 2 propuneri: dl Attila Gasparik a propus sancţionarea societăţii cu amendă în cuantum de 10.000 iar dl. Radu Teodorel a propus invitarea reprezenztanţilor societăţii pentru discuţii, marţi 11.12.2007, ora 11.00. Ambele propuneri au întrunit numărul legal de voturi. Propunerea domnului Radu Teodorel a fost votattă cu 8 voturi pentru, următorii membri: Gelu Trandafir, Radu Teodorel, Emanuel Valeriu, Cristina Trepcea, Grigore Zanc, Ioan Cărmăzan, Constantin Duţu, Răsvan Popescu (domnii Attila Gasparik şi Dan Grigore au votat împotrivă). Propunerea domnului Attila Gasparik a fost votată cu 7 voturi pentru, următorii membri: Răsvan Popescu, Attila Gasparik, Gelu Trandafir, Emanuel Valeriu, Dan Grigore, Cristina Trepcea, Constantin Duţu (domnii Radu Teodorel, Grigore Zanc şi Ioan Cărmăzan au votat împotrivă) – Serviciul Inspecţie şi Direcţia Licenţe Control
Serviciul Inspecţie – adrese răspuns către reclamanţi
6. Discutare adrese :
*nr.16327/27.11.2007 de la S.C. Music Television System SRL Bucureşti – solicită retragerea licenţei pentru serviciul de programe cu denumirea VH 1.
S-a luat la cunoştinţă – Direcţia Licenţe Control
*nr.15057/06.11.2007 de la S.C. TV Adler Trading SRL Tîrnăveni – Contestaţie cu privire la decizia C.N.A. de sancţionare a societăţii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.
Amânat pentru şedinţa de joi, 06.12.2007
*nr.16206/23.11.2007 de la CO&CO Consumer 2002 SRL – referitoare la Decizia C.N.A. de oprire de la difuzare a spotului publicitar pentru suplimentul nutritiv „Deer Antler”/solicită discuţii în plenul Consiliului.
Serviciul Juridic – adresă răspuns
*nr.16304/27.11.2007 de la S.C. Scorpion Impex Evenimentul Sibian SRL Sibiu – solicită reanalizarea sancţiunii cu somaţie publică acordată postului.
Consiliul a respins contestaţia – Serviciul Juridic – adresă răspuns
*nr.16358/28.11.2007 de la Primăria Municipiului Tg. Mureş – referitoare la neacordarea dreptului la replică de către postul Antena 1/solicită luarea măsurilor legale.
Consiliul a hotărât sancţionarea postului cu somaţie publică – Serviciul Juridic.
Serviciul Comunicare – adresă răspuns către reclamant
*nr.16367/28.11.2007 de la ANRCTI – acord privind înlocuirea frecvenţelor staţiei Radio Trinitas din Bicaz în Piatra Neamţ şi invers.
S-a aprobat – Direcţia Licenţe Control
7. Diverse
8. Conferinţa de presă/Raportul asupra calităţii limbii române din audiovizual – ora 12.00.
Raportul va fi pus pe site-ul C.N.A. – Serviciul Comunicare – şi Serviciul Informatizare

 
     

 

*