Extras din procesul verbal al sedintei de joi, 22.11.2007– ora 10.

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa următorilor membri ai Consiliului: Răsvan Popescu, Attila Gasparik, Gelu Trandafir, Emanuel Valeriu, Ioan Onisei, Grigore Zanc, Ioan Cărmăzan, Radu Teodorel, Dan Grigore, Cristina Trepcea, Constantin Duţu

1. Solicitare licenţă audiovizuală prin reţele de telecomunicaţii : *S.C. Argeş News SRL Piteşti pentru Argeş TV – ora 10.00.
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea – Direcţia Licenţe Control
2. Discuţii cu privire la emisiunile difuzate de posturile de radio şi de televiziune în campaniile pentru alegerile europarlamentare şi Referendum.
*Antena 3 – emisiunea « Sinteza zilei », difuzată pe data de 19.11.2007- reclamaţia nr.15906/20.11.2007.
În urma vizionării imaginilor şi a discuţilor au fost 3 propuneri: dl. Răsvan Popescu a propus să se acorde reclamantului dreptul la replică; dl. Ioan Onisei a propus sancţionarea postului cu amendă în cuantum de 2.500 lei iar doamna Cristina Trepcea a propus drept la replică şi sancţionarea postului cu somaţie publică. Consiliul a hotărât cu 6 voturi pentru, următorii membri: Radu Teodorel, Emanuel Valeriu, Răsvan Popescu, Cristina Trepcea, Constantin Duţu, Grigore Zanc – acordarea dreptului la replică reclamantului.
De asemenea Consiliul a hotărât cu 9 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (dl. Radu teodorel) sancţionarea postului cu somaţie publică – Serviciul Juridic şi Direcţia Monitorizare.
Serviciul Comunicare – adresă răspuns către reclamant.
*TVR 1 – punct de vedere cu privire la ştirea difuzată pe data de 29.10.2007/lansarea candidaţilor PC (adresa nr.15871/19.11.2007).
În urma discuţiilor au fost 2 propuneri: dl. Răsvan Popescu a propus să se trimită adresă de atenţionare către post/departamentul de ştiri iar dl. Radu Teodorel a propus sancţionarea postului cu somaţie publică
Propunerea domnului Răsvan Popescu a întrunit numărul legal de voturi, fiind votată cu 6 voturi pentru, următorii membri: Răsvan Popescu, Emanuel Valeriu, Attila Gasparik, Cristina Trepcea, Grigore Zanc, Constantin Duţu (domnii Gelu Trandafir, Radu Teodorel, Dan Grigore, Ioan Onisei au votat pentru somaţie publică) – Serviciul Comunicare.
*Radio Europa FM – emisiunea România în direct”, difuzată pe data de 20.11.2007 - reclamaţia nr.15922/20.11.2007.
În urma discuţiilor au fost 2 propuneri: dl. Răsvan Popescu a propus adresă de atenţionare postului iar dl. Dan Grigore a propus sancţionarea postului cu somaţie publică. Propunerea domnului Dan Grigore a întrunit numărul legal de voturi, fiind votată cu 7 voturi, următorii membri: Gelu Trandafir, Radu Teodorel, Dan Grigore, Attila Gasparik, Cristina Trepcea, Grigore Zanc, Constantin Duţu (domnii Răsvan Popescu, Ioan Onisei şi Emanuel Valeriu au votat pentru adresă de atenţionare) – Serviciul Juridic şi Direcţia Monitorizare.
Serviciul Comunicare – adresă răspuns către reclamant.
*B1 TV – emisiunea „Naşul”, difuzată pe data de 21.11.2007
Consiliul a hotărât să se trimită adrese împreună cu raportul de monitorizare la BOR şi BEC – Serviciul Comunicare respectiv Serviciul Juridic.
*Realitatea TV – spot de promovare pentru emisiunea „Tu decizi”
Consiliul a hotărât să se trimită decizie de somare către post să intre în legalitate cu spotul. Hotărârea a fost luată cu 6 voturi pentru, următorii membri: Radu Teodorel, Dan Grigore, Răsvan Popescu, Attila Gasparik, Grigore Zanc, Constantin Duţu (domnii Gelu Trandafir, Emanuel Valeriu, Cristina Trepcea şi Ioan Onisei au votat împotrivă) – Serviciul Juridic şi Serviciul Comunicare
*Diplomatic TV Mărăşeşti şi Focşani, TV Sibiu, Mix TV şi Mix 2 Braşov (reclamaţia nr.15427/13.11.2007) – Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea posturilor cu somaţii publice – Serviciul Juridic şi Direcţia Licenţe Control
Serviciul Inspecţie – adresă răspuns către reclamant
(dl. Ioan Cărmăzan nu a fost prezent la discutarea punctelor 1 şi 2 de pe ordinea de zi)
3. Rapoarte de monitorizare :
*Naţional TV şi B1 – emisiunile « Miezul problemei » şi « Naşul », difuzate pe pe data 12.11.2007 – reclamaţia nr.15425/13.11.2007.
Referitor la emisiunea « Miezul problemei », - Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu amendă în cuantum ce 35.000 lei (dl. Răsvan Popescu nu era în sala de şedinţe în momentul votului) – Serviciul Juridic şi Direcţia Monitorizare
Serviciul Comunicare – adresă răspuns către reclamant
*N 24 – promo pentru emisiunea « Miezul problemei », difuzată pe data de 12.11.2007.
Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu somaţie publică – Serviciul Juridic şi Direcţia Monitorizare
*Antena 3 – emisiunea «VDTV », difuzată pe data de 19.11.2007.
Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu amendă în cuantum de 5.000 lei – Serviciul Juridic şi Direcţia Monitorizare
*OTV şi Antena 1 – emisiunea « Telezodiac », difuzată pe data de 08.11.2007 respectiv 14.11.2007.
Referitor la emisiunea « Telezodiac », difuzată pe postul Antena 1 – Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu somaţie publică – Serviciul Juridic şi Direcţia Monitorizare
*OTV – emisiunea « Zori de zi », difuzată pe data de 01.11.2007.
Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu amendă în cuantum de 5.000 lei – Serviciul Juridic şi Direcţia Monitorizare.
*Realitatea TV - spotul publicitar Pfizer « Sunt bărbat ».
Consiliul a hotărât să se trimită decizie de somare postului să oprească spotul până la intrarea în legalitate – Serviciul Juridic şi Serviciul Comunicare
4. Solicitări schimbare denumire post : *S.C. DTH Television Grup SA Bucureşti din Boom Romance în Boom Drama şi din Boom Karaoke Channel în Boom Music.
Amânat pentru şedinţa de marţi 27.11.2007 – Consiliul a hotărât invitarea reprezentantului postului pentru discuţii, ora 11.00 – Direcţia Licenţe Control – adresă de invitare
5. Solicitare cedare licenţă audiovizuală : *S.C. RTV CBN SRL Seini către S.C. Ex Computer SRL Seini pentru Club TV Zalău.
S-a aprobat în unanimitate – Direcţia Licenţe Control
6. Informări ale Serviciului Inspecţie cu privire la :
* 1TV Bacău – reclamaţiile nr.15458/14.11.2007 şi nr.15657/16.11.2007.
Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postuluio cu somaţie publică – Serviciul Juridic şi Direcţia Licenţe Control
Serviciul Inspecţie - adresă răspuns către reclamanţi
*PRO TV Cluj – reclamaţia nr.15493/14.11.2007 – Serviciul Inspecţie – adresă răspuns către reclamant
7. Discutare adrese :
*nr.15057/06.11.2007 de la S.C. TV Adler Trading SRL Tîrnăveni – Contestaţie cu privire la sancţionarea societăţii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.
Se va rediscuta în şedinţa de joi 29.11.2007
*nr.15420/13.11.2007 şi nr.15958/21.11.2007 de la S.C. News Television România SRL/B1 TV – contestaţii cu privire la deciziile C.N.A. de sancţionare a postului/emisiunile „6! Vine presa”, difuzată pe data de 24.10.2007 respectiv „Naşul”, difuzată pe data de 30.10.2007.
- cotestaţia pentru emisiunea „6! Vine presa” a fost respinsă cu 6 voturi. Domnii Gelu Trandafir, Radu Teodorel şi doamna Cristina Trepcea au votat pentru admiterea contestaţiei (domnii Emanuel Valeriu şi Ioan Cărmăzan nu erau în sala de şedinţe în momentul votului)
- cotestaţia pentru emisiunea „Naşul” a fost respinsă cu 7 voturi. Domnii Gelu Trandafir şi Radu Teodorel au votat pentru admiterea contestaţiei (domnii Emanuel Valeriu şi Ioan Cărmăzan nu erau în sala de şedinţe în momentul votului)
Serviciul Juridic – răspuns
*nr.15818/19.11.2007 de la S.C. PRO TV SA – solicitare retransmisie integrală PRO TV Bucureşti pe staţiile de putere mare Cluj, Sibiu şi Braşov.
S-a aprobat – Direcţia Licenţe Control
*nr.15090/06.11.2007 de la S.C. Antena 1 SA – solicitare retransmisie integrală Antena 1 Bucureşti pentru Tulcea şi Botoşani.
S-a aprobat – Direcţia Licenţe Control
*nr.14531/26.10.2007 de la S.C. Senso TV SRL – Notificare cu privire la modificarea siglei şi a grilei de program.
Amânat pentru şedinţa de marţi 27.11.2007 – Consiliul a hotărât invitarea reprezentanţilor postului pentru discuţii, ora 10.00. – Direcţia Licenţe Control – adresă de invitare
*nr.15574/15.11.2007 de la S.C. Info Media SRL – solicită funcţionare provizorie din alt amplasament fără program local, pentru Radio Deva.
Consiliul a hotărât sancţionarea societăţii cu somaţie publică – în termen de 30 de zile să intre în legalitate – Serviciul Juridic şi Direcţia Licenţe Control
8. Diverse.

 
     

 

*