Extras din procesul verbal al sedintei de marti, 2.10.2007– ora 10.

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa următorilor membri ai Consiliului: Răsvan Popescu, Attila Gasparik, Ioan Cărmăzan, Constantin Duţu, Emanuel Valeriu, Ioan Onisei, Cristina Trepcea, Grigore Zanc, Gelu Trandafir, Radu Teodorel

1. Rapoarte de monitorizare:
*Realitatea TV – emisiunea „Eurosceptici”, difuzată pe data de 08.09.2007 – reclamaţia nr.C557/26.09.2007.
*Realitatea TV – emisiunea „Tănase şi Dinescu”, difuzată pe data de 31.08.2007 – reclamaţia nr.12216/03.09.2007.
Consiliul a hotărât să se trimită adresă de atenţionare postului pentru ambele emisiuni şi adrese răspuns către reclamanţi – Serviciul Comunicare
*Antena 3 – emisiunea „Week-end plus”, difuzată pe data 29.09.2007.
În urma vizionării emisiunii au fost 2 propuneri de sancţionare: dl. Attila Gasparik a propus sancţionarea postului cu amendă în cuantum de 2.500 lei iar dl. Radu Teodorel a propus sancţionarea postului cu somaţie publică. Propunerea d-lui Radu Teodorel a întrunit numărul legal de voturi fiind votată cu 7 voturi pentru, următorii membri: Rasvan Popescu, Gelu Trandafir, Radu Teodorel, Emanuel Valeriu, Cristina Trepcea, Grigore Zanc, Ioan Cărmăzan (domnii Attila Gasparik, Ioan Onisei şi Constantin Duţu au votat pentru amendă) – Serviciul Juridic şi Direcţia Monitorizare
*OTV – emisiunea „Telezodiac”, difuzată pe data de 22.09.2007.
Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu amendă în cuantum de 5.000 lei – Serviciul Juridic şi Direcţia Monitorizare
*Kiss FM – publicitate/spot ziarul „Ziarul”(referire la Viagra), difuzată pe 22 şi 23.09.2007.
Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu somaţie publică – Serviciul Juridic şi Direcţia Monitorizare
2. Decizii de autorizare.
News Media Alba Iulia, TV Neptun Constanţa, Sky FM şi Radio Doina Constanţa, One TV Turda – DA – Direcţia Licenţe Control
3. Solicitarea MAPN/Statul Major General - cu privire la acordul de funcţionare a unui post de radio pentru Forţele armate ale SUA, dislocate la baza militară Mihail Kogălniceanu.
Consiliul şi-a dat acordul în unanimitate ca postul de radio pentru Forţele armate ale SUA dislocate la baza militară Mihail Kogălniceanu să funcţioneze pînă pe data de 15.11.2007 – Direcţia Licenţe Control
4. Informări ale Serviciului Inspecţie cu privire la:
*Reţele CATV – respectarea avizului de retransmisie.
- S.C. CCC Blue Telecom SA Galaţi – Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea societăţii cu amendă în cuantum de 25.000 lei
- S.C. Semsat SRL Dâmboviţa, S.C. Son Telecom SRL Dîmboviţa, S.C. UPC România SA – Consiliul a hotărât sancţionarea societăţilor cu amendă în cuantum de 5.000 lei.
- Pentru 51 de societăţi de cablu care nu respectă avizul de retransmisie şi difuzează program videotext fără a deţine licenţă audiovizuală Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea acestora cu somaţii publice.
Serviciul Juridic şi Direcţia Licenţe Control
- S.C. Mega Press FM SRL Baia Mare – reclamaţia nr.12564/11.09.2007.
Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea societăţii cu amendă în cuantum de 2.500 lei şi acordarea dreptului la replică reclamantului – Serviciul Juridic şi Direcţia Licenţe Control
Serviciul Inspecţie – adresă răspuns către reclamant
5. Discutare adrese:
*nr.13183/27.09.2007 de la Societatea Română de Radiodifuziune – solicită difuzarea în regim de campanie socială a unui spot de promovare a Tîrgului Internaţional GAUDEAMUS/ediţia 2007.
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea – Serviciul Comunicare – adresă răspuns.
*nr.13158/26.09.2007 de la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse/Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi – solicită difuzarea în regim de campanie socială a unor spoturi radio/TV de promovare a proiectului ”Anul european al egalităţii de şanse pentru toţi – anul 2007”.
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea – Serviciul Comunicare – adresă răspuns.
*nr.13081/25.09.2007 de la S.C. Modus Production SRL Bucureşti – solicită difuzarea în regim de campanie socială pe postul TVR 2 a spoturilor de promovare a evenimentului/concertului trupei Deep Purple.
Consiliul nu a aprobat solicitarea – Serviciul Comunicare – adresă răspuns.
*nr.13077/24.09.2007 de la Organizaţia Non-Guvernamentală România fără Cianuri – solicită difuzarea în regim de campanie socială, în perioada 27 septembrie – 1 noiembrie a spotului TV „Cererea în căsătorie – România nu gustă cianura!”, din cadrul campaniei „România fără cianuri” .
Consiliul nu a aprobat solicitarea – Serviciul Comunicare – adresă răspuns.
*nr.13222/28.09.2007 de la Ogilvy – solicită difuzarea în regim de campanie socială a spotului TV „Uniţi împotriva rasismului”, începând cu data de 08.10.2007.
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea – Serviciul Comunicare – adresă răspuns.
*nr.13122/26.09.2007 de la OTV – Contestaţie – solicită anularea sancţiunilor de întrerupere a emisiei postului 10 min şi a amenzii de 25.000 lei, hotărâte în şedinţa C.N.A. de pe data de 25.09.2007.
Consiliul a respuins contestaţia postului OTV – Serviciul Juridic – adresă răspuns
*nr.13102/25.09.2007 de la S.C. Realitatea Media SA – referitoare la durata publicităţii şi distribuţia acesteia în progamul Realitatea TV.
S-a luat la cunoştinţă – Direcţia Licenţe Control
6. Diverse.


 
     

 

*