Extras din procesul verbal al sedintei de marti, 18.09.2007– ora 10.

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa următorilor membri ai Consiliului: Răsvan Popescu, Attila Gasparik, Ioan Cărmăzan, Constantin Duţu, Emanuel Valeriu, Ioan Onisei, Cristina Trepcea, Grigore Zanc, Radu Teodorel, Gelu Trandafir.


1. Solicitări licenţe audiovizuale prin satelit: *S.C. IKO România SRL pentru: Crime+, Poen!, Series+ şi Reflektor – ora 10.00.
Consiliul a aprobat în unanimitatea solicitarea – Direcţia Licenţe Control
2. Rapoarte de monitorizare:
*OTV – emisiunea „Dan Diaconescu direct”, difuzată pe data de 26.08.2007 – adresele nr.11988/27.08.2007 şi nr.12207/03.09.2007.
Consiliul a hotărât în unanimitate ca postul să acorde drept la replică reclamantului – Serviciul Comunicare – adresă către post şi adresă răspuns către reclamant
*OTV – emisiunea „Dan Diaconescu direct”, difuzată pe data de 11.08.2007 – reclamaţia nr.11500/16.08.2007.
Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu amendă în cuantum de 5.000 lei – Serviciul Juridic şi Direcţia Monitorizare.
Serviciul Comunicare – adresă răspuns către reclamant
*PRO TV – emisiunea „Ştirile PRO TV”, difuzate pe data de 15.08.2007 – reclamaţia nr.12249/04.09.2007.
Consiliul a respins în unanimitate solicitarea de drept la replică – Serviciul Comunicare – adresă răspuns către reclamant
*TVR 1 – emisiunea „Teleshopping” – Kosmodisk
Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu somaţie publică – Serviciul Juridic şi Direcţia Monitorizare
3. Decizii de autorizare.
Tim Press Tg. Neamţ, LBM Beiuş, Georgio Carm TV Bacău, Gliga TV Ibăneşti/Mureş – DA – Direcţia Licenţe Control
4. Solicitări licenţe audiovizuale prin reţele de telecomunicaţii : *S.C. Opticrom Comunicaţii SRL Câţcău/Cluj pentru Someş TV şi Lăpuş TV ; *S.C. Pan V Tur SRL Sighetu Marmaţiei pentru Iza TV.
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările – Direcţia Licenţe Control
5. Solicitare schimbare denumire post: *S.C. Canaris SRL Braşov din Radio Special în Super FM pentru Braşov
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea – Direcţia Licenţe Control
6. Discutare adrese:
*nr.12516/10.09.2007de la Reprezentanţa Permanentă a României pe lîngă Consiliul Europei - referitoare la cea de-a 42-a Reuniune a Comitetului Permanent al Convenţiei Europene privind Televiziune Transfrontalieră, ce va avea loc la Strasbourg pe 08 şi 09.10.2007.
Va participa dl. preşedinte Răsvan Popescu şi dl. Petre Dincă.
*Referior la deplasare în Germania la Trier - în locul domnului Ioan Onisei va merge dl. Ioan Cărmăzan.
Direcţia Economică şi Serviciul Comunicare
*12073/30.08.2007 de la S.C. Multimedia TEF 2000 SRL Piteşti – Contestaţie cu privire la Decizia C.N.A. nr.100/12.02.2007 de retragere a licenţei audiovizuale RCN Petroşani şi punct de vedere al Serviciului Juridic.
Consiliul a respins în unanimitate solicitarea – Serviciul Juridic – adresă răspuns
*nr.12688/14.09.2007 de la Liga luptătorilor, răniţilor şi urmaşilor eroilor martiri în revoluţia din decembrie 1989 – solicită sprijinul C.N.A. de difuzare pe posturile de televiziune a unui anunţ de interes public.
Serviciul Comunicare – adresă către petent să ne spună dacă au acordul unui post – se va rediscuta după ce primim răspuns
*nr.12485/10.09.2007 de la Parohia „Sfînta Vineri – Drumul Taberei” – solicită difuzarea în regim de campanie socială a unor spoturi radio de strîngere de fonduri pentru finalizarea construcţiei bisericii.
S-a aprobat – Serviciul Comunicare – adresă răspuns
*nr.12499/10.09.2007 de la S.C. CCC Blue Telecom SA Galaţi – solicită sprijinul C.N.A. în vederea obţinerii unor acorduri de retransmisie.
Consiliul a hotărât în unanimitate să se trimită memoriul la Consiliul Concurenţei – Serviciul Juridic
Serviciul Comunicare – adresă răspuns către petent
7. Diverse.

.


 
     

 

*