Extras din procesul verbal al sedintei de marti, 11.09.2007– ora 10.

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa următorilor membri ai Consiliului: Răsvan Popescu, Radu Teodorel, Constantin Duţu, Emanuel Valeriu, Ioan Onisei, Gelu Trandafir, Cristina Trepcea, Grigore Zanc.

1. Discuţii cu reprezentaţii IAA şi RAC - pentru discuţii cu privire la articolele 109 şi 138 din Codul de reglementare în audiovizual (adresele nr.11090/07.08.2007 de la IAA, nr.11004/03.08.2007 de la Rucodem şi punct de vedere de la RAC/adresa nr.12169/31.08.2007) – ora 10.00.
În urma discuţiilor Consiliul a hotărât:
- Art. 109 va avea următorul cuprins şi va intra în vigoare de la 01.01.2008: „Sunt interzise publicitatea şi teleshopping-ul la produsele de igienă în care apar medici şi cabinete medicale a căror identitate este menţionată sau poate fi recunoscută”. Hotărârea a fost luată cu 6 voturi pentru, următorii membri: Răsvan Popescu, Gelu Trandafir, Emanuel Valeriu, Ioan Onisei, Cristina Trepcea, Grigore Zanc. Domnii Rau Teodorel şi Constantin Duţu au votat împotrivă.
- Art .138 – rămîne formularea actuală din Cod până pe data de 01.01.2008.
Serviciul Juridic şi Serviciul Secretariat
2. Rapoarte de monitorizare:
* TVR 1 – Festivalul naţional al cîntecului şi dansului popular Mamaia 2007, difuzat în perioada 29 – 31.08.2007 – reclamaţia nr.12104/31.08.2007.
Nu au fost încălcate reglementările C.N.a. în vigoare – Serviciul Comunicare – adresă răspuns către reclamant şi adresă către SRTV cu ataşarea reclamaţiei- să analizeze reclamaţia din perspectiva relaţiei cu publicul telespectator
*PRO TV – emisiunea „Pro motor”, difuzată pe data de 01.09.2007 – reclamaţia nr.12198/03.09.2007.
Nu au fost încălcate reglementările C.N.A. în vigoare – Serviciul Comunicare – adresă răspuns către reclamant
*Posturi TV – clasificare filme/luna iulie 2007
*Posturi TV – clasificare filme/luna august 2007
Consiliul a hotărât discutarea rapoartelor pe lunile iulie, august şi septembrie 2007 în luna octombrie, în prezenţa directorilor de programe – Direcţia Monitorizare şi Serviciul Comunicare – adrese de invitare în momentul în care va fi finalizat şi raportul pentru luna septembrie.
3. Decizii de autorizare.
Transport Market Sf. Georghe şi Tamaş & Antal Sf. Gheorghe - DA – Direcţia Licenţe Control
4. Solicitări licenţe audiovizuale prin reţele de telecomunicaţii : *S.C. RTV Media SRL Galaţi pentru Galaţi ; *S.C. Ard Sat SA Bistriţa pentru: Beclean, Năsăud, şi Sîngeorz Băi.
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările – Direcţia Licenţe Control
5. Solicitări prelungire licenţe audiovizuale cu 9 ani : *S.C. Tele M Invest SRL Piatra Neamţ pentru Radio M Plus Piatra Neamţ ; *S.C Ard Sat SA Bistriţa pentru AS TV Bistriţa.
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările – Direcţia Licenţe Control
6. Informare a Serviciului Inspecţie cu privire la: *Olt TV Slatina – reclamaţia nr.11925/27.08.2007.
Postul şi-a exprimat disponibilitatea acordării dreptul la replică într-o emisiune viitoare – Serviciul Inspecţie – adresă răspuns către reclamant în acest sens.
7. Proiect de modificare a Deciziei nr.86 din 22 aprilie 2003 privind activitatea de control.
Consiliul a aprobat în unanimitate decizia – Direcţia Licenţe Control
8. Discutare adrese:
*nr.12326/05.09.2007 dela Garda Naţională de Mediu – solicită acord difuzare în regim de campanie socială a unui film de informare „Patrula de mediu”;
S-a aprobat – Serviciul Comunicare – adresă răspuns.
*nr.12400/07.09.2007 de la Agenţia de Monitorizare a Presei – solicită acord difuzare în regim de campanie socială a unor spoturi de informare şi responsabilizare „Nu tăia pădurea ca-n codru”.
S-a aprobat – Serviciul Comunicare – adresă răspuns
*nr.12382/06.09.2007 de la Antena 1 Television – referitoare la campania social-umanitară „Tu şi umbrela verde – Mereu aproape”.
S-a aprobat – Serviciul Comunicare – adresă răspuns
*nr.12366/06.09.2007 de la SC Galaxy SRL Drobeta Turnu Severin – solicită reanalizarea sancţiunii de amendare acordată postului în şedinţa din 04.09.2007;
Solicitarea nu a întrunit numărul legal de voturi pentru a fi aprobată. Domnii Radu Teodorel, Emanuel Valeriu şi Grigore Zanc au votat pentru aprobarea solicitării, ceilalţi membri au votat împotrivă – Serviciul Juridic – adresă răspuns
*nr.12406/07.09.2007 de la Tele M Invest SRL Piatra Neamţ – solicită funcţionare provizorie din alt amplasament pentru Tele M şi Radio M Plus Piatra Neamţ.
S-a aprobat – Direcţia Licenţe Control
*nr.12487/11.09.2007 de la TVR – referitoare la Festivalul George Enescu/solicită ca transmisia să fie difuzată în două părţi pentru ca în pauză să poată difuza agenda festivalului, calupurile de publicitate şi promo-urile aferente.
S-a aprobat – Serviciul Comunicare – adresă răspuns
9. Diverse.
*Următoarea şedinţă va fi marţi 18.09.2007, ora 10.00. 
     

 

*