Extras din procesul verbal al sedintei de joi, 6.09.2007– ora 10.

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa următorilor membri ai Consiliului: Răsvan Popescu, Attila Gasparik, Radu Teodorel, Constantin Duţu, Emanuel Valeriu, Ioan Onisei, Gelu Trandafir, Dan Grigore, Cristina Trepcea, Grigore Zanc

1. Discuţii cu reprezentatul postului B1 TV privind emisiunea-concurs «Sună şi câştigi » - adresele nr.8583/12.06.2007, 9319/25.06.2007 şi 9974/11.07.2007 – ora 11.00 – Consiliul a hotărât somarea postului ca în termen de 7 zile să soluţioneze cererile petenţilor. Răspuns petenţilor – Serviciul Comunicare.
2. Rapoarte de monitorizare:
* OTV – emisiunea „Tele Zodiac” difuzată în data de 02.08.2007 – reclamaţia nr.10209/13.08.2007 - Consiliul a hotărât cu 7 voturi pentru şi 1 împotrivă: domnul Radu Teodorel sancţionarea postului cu amendă în cuantum de 25000 de lei – Direcţia Juridică.
*Realitatea TV – emisiunea „Tănase şi Dinescu” difuzată în data de 24-08.2007 – reclamaţia nr.12003/28.08.2007 – Consiliul a hotărât în unanimitate să solicite postului să acorde Patriarhiei drept la replică pentru afirmaţiile din emisiune - Direcţia Juridică.
*Realitatea TV – emisiunea „Realitatea de la ora 9.00” difuzată în data de 20.08.2007 – reclamaţia nr.11690/21.08.2007 - Consiliul a hotărât cu 6 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă: domnii Radu Teodorel şi Emanuel Valeriu, sancţionarea postului cu somaţie publică – Direcţia Juridică.
*Naţional TV – ştiri difuzate în data de 21.08.2007 – protecţia copilului - Consiliul a hotărât cu 6 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă: domnii Radu Teodorel şi Grigore Zanc, sancţionarea postului cu somaţie publică – Direcţia Juridică.
*Naţional TV – ştiri difuzate în data de 22.08.2007 – protecţia copilului – s-a luat la cunoştinţă.
3. Solicitări licenţe audiovizuale prin reţele de telecomunicaţii: Consiliul Local Dorohoi şi SC RTV Media SRL Galaţi - solicitarea a fost respinsă. Vor fi invitaţi reprezentanţii SC RTV Media SRL Galaţi la şedinţa din data de 11.09.2007 – Direcţia Licenţe Control.
4. Informare a Serviciului Inspecţie cu privire la: *TV Vâlcea Unu şi TV Etalon Râmnicu Vâlcea – sesizarea nr.11891/24.08.2007 – răspuns – Serviciul Inspecţie.
5. Expunere de motive privind necesitatea anulării Deciziei nr.86 din 22 aprilie 2003 privind activitatea de control – se va modifica decizia şi va fi prezentată în şedinţa din data de 11.09.2007.
6. Discutare adrese:
*nr.C518/31.08.2007 de la IGPR Bacău – solicitare acord pentru difuzare pe plan local în regim de campanie socială a programului de prevenire a criminalităţii „Totul pentru siguranţa ta” - s-a aprobat – Serviciul Comunicare.
*nr.11996/28.08.2007 de la Fundaţia SOCIETA Club UNESCO – solicită acord promovare eveniment cultural la Sibiu - s-a aprobat – Serviciul Comunicare.
*nr.12259/04.09.2007 de la Avon – solicită acord pentru difuzare în regim social a campaniei împotriva cancerului la sân “O simplă atingere îţi poate salva viaţa” - s-a aprobat – Serviciul Comunicare.
*nr.12177/03.09.2007 şi nr.12261/04.09.2007 de la Casa de Cultură a Studenţilor Bucureşti – solicită acord promovare eveniment - s-a aprobat – Serviciul Comunicare.
*nr.12255/04.09.2007 de la Radio 21 – solicită acord transmisie temporară prin satelit la staţiile recent achiziţionate, până la instalarea sistemelor IP/VPN – de acord – Direcţia Licenţe Control.
*nr.12292/05.09.2007 de la SC Minisat SRL Târgovişte – solicită funcţionarea provizorie până la modificarea avizului de retransmisie şi încheierea procesului de fuziune prin absorţie de către UPC România SA - de acord – Direcţia Licenţe Control.
7. Diverse.


 
     

 

*