Extras din procesul verbal al sedintei de joiI, 12.07.2007– ora 10.

Sedinta s-a desfasurat în prezenta urmatorilor membri ai Consiliului: Rasvan Popescu, Attila Gasparik, Radu Teodorel, Constantin Dutu, Emanuel Valeriu, Grigore Zanc, Cristina Trepcea, Ioan Onisei, Gelu Trandafir.
Extras din procesul verbal al şedinţei de marţi,
12 iulie 2007, ora 10.00.

1. Întîlnire cu reprezentanţii societăţii Heineken şi ai agenţiei de publicitate care a realizat spotul pentru berea Ciuc – ora 10.00.
Reprezentanţii prezenţi la discuţii au spus că vor mări corpul de litere pentru o mai bună lizibilitate.
2. Solicitări licenţe audiovizuale prin satelit: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei pentru Trinitas TV; SC Infoservice SRL Râmnicu Vâlcea pentru postul de televiziune VTV.
Consiliul a acordat licenţe audiovizuale pe satelit ambelor societăţi cu unanimitate de voturi – Direcţia Licenţe Control
3. Rapoarte de monitorizare:
*MTV – emisiunea “Club Zone” difuzată pe 22.06.2007 – reclamaţiile nr.9125/25.06.2007 şi 9130/25.06.2007.
Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu amendă în cuantum de 5.000 lei – Direcţia Juridică şi Direcţia Monitorizare.
Serviciul Comunicare – adresă răspuns către reclamanţi
*Antena 3 – emisiunea “În gura presei” difuzată pe 03.07.2007 – reclamaţia nr. 9859/09.07.2007.
Consiliul a hotărât să se trimită adresă postului – Serviciul Comunicare – adresă către post şi adresă răspuns către reclamant
*Posturi TV - spoturi publicitare despre pensionari - vizionare
Se vor urmări în continuare spoturile
*Europa FM – Ştirile pe scurt difuzate în 09.07.2007 ora 8.30 – informare corectă.
Consiliul a hotărât să se trimită adresă de atenţionare postului – Serviciul Comunicare.
*Radio 21 – emisiunea „Dimineaţa dementă”, difuzată pe 03.07.2007 – reclamaţiile nr.9641/03.07.2007 şi nr.9647/04.07.2007
În urma discuţiilor au fost 2 propuneri: dl. Ioan Onisei a propus sancţionarea postului cu somaţie publică iar dl. Răsvan Popescu a propus adresă de atenţionare către post.
Propunerea d-lui Ioan Onisei a întrunit numărul legal de voturi, fiind votată cu 6 voturi pentru, următorii membri: Radu Teodorel, Emanuel Valeriu, Ioan Onisei, Cristina Trepcea, Constantin Duţu, Gelu Trandafir (domnii Răsvan Popescu, Grigore Zanc şi Attila Gasparik au votat pentru adresă de atenţionare) – Direcţia Juridică şi Direcţia Monitorizare.
Serviciul Comunicare – adresă răspuns către reclamant
4. Informare prezentată de domnul Ioan Onisei cu privire la Legea dreptului de autor şi colectarea taxelor de la radiodifuzori.
Dl. Ioan Onisei va concepe o adresă spre ştiinţa radiodifuzorilor cu privire la această lege, adresă ce va fi pe site-ul C.N.A.
5. Informări ale Serviciului Inspecţie cu privire la: *reţele CATV care retransmit posturile Acasă TV şi PRO TV fără acord.
Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea cu somaţii publice a următoarelor societăţi: S.C. Diabi Con SRL ; S.C. TV Adler Trading SRL; S.C. Pătârlagele TV SRL şi sancţionarea cu amendă în cuantum de 5.000 lei (pentru fiecare societate) a următoarelor societăţi: S.C. CCC Blue Telecom SRL şi S.C. Luanchim SRL.
Direcţia Juridică şi Direcţia Licenţe Control
6. Discutare adrese:
*nr. 8498/08.06.2007 de la World Telemedia – invitaţie la Conferinţa de la Praga, 8-9 noiembrie a.c.
Consiliul a hotărât să participe domnul Răzvan Frînculescu – Serviciul Integrare şi Direcţia Economică
*nr. 9830/06.07.2007 de la ERA – invitaţie la Congresul de la Trier, Germania, 27-29 septembrie 2007.
Consiliul a hotărât să participe domnii Gelu Trandafir şi Ioan Onisei – Serviciul Integrare şi Direcţia Economică.
*nr.10027/11.07.2007 de la EPRA – referitoare la Reuniunea EPRA ce va avea loc la Capri/Italia în perioada 18 – 19 octombrie 2007.
Consiliul a hotărât să participe următorii membri: Attila Gasparik, Cristina Trepcea, Radu Teodorel - Serviciul Integrare şi Direcţia Economică.
*9833/06.07.2007 de la IGPR/Poliţia Rutieră – solicită sprijin pentru difuzare peckshot “Centura de siguranţă salvează vieţi!”
S-a aprobat – Serviciul Comunicare – adresă răspuns
*nr. 9822/06.07.2007 de la GMP Advertising – solicitare acord difuzare spoturi radio şi TV din cadrul campaniei “De ce iubim Bucureştiul?”.
Consiliul a hotărât invitarea reprezentanţilor GMP pentru discuţii în şedinţa de marţi 31.07.2007, ora 10.00 – Serviciul Comunicare – adresă de invitare
*nr. 9967/10.07.2007 de la Fundaţia Renaşterea – solicitare acord difuzare spoturi radio şi tv în regim de campanie socială.
S-a aprobat – Serviciul Comunicare – adresă răspuns.
*nr.10023/11.07.2007 de la Ministerul Internelor şi Reformei Administrative/Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane – solicită difuzarea în regim de campanie socială a spotului TV „Fereşte-te de ocazii perfecte cu locuri de muncă perfecte!”
S-a aprobat – Serviciul Comunicare – adresă răspuns
*nr.9428/28.06.2007 de la domnul Vătău Constantin – reclamaţie referitoare la postul de televiziune OTV.
Consiliul a hotărât sancţionarea postului cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru nepunerea la dispoziţia C.N.A a înregistrărilor martor solicitate. Hotărârea a fost luată cu 8 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (dl. Grigore Zanc).
*Decizia de sancţionare nu a fost pusă în aplicare deoarece solicitările de casete martor au fost făcute în baza Deciziei C.N.A. nr.234/2003 – decizie abrogată şi s-a revenit la post cu solicitare în baza Deciziei C.N.A. nr.412/2007 – decizie în vigoare – Direcţia Monitorizare
Se va rediscuta reclamaţia şi raportul de monitorizare al emisiunilor reclamate după ce primim înregistrările de la post – Direcţia Monitorizare.

7. Diverse.
*Referitor la ştirile difuzate de posturi cu privire la fenomenele meteo din această perioada şi efectele lor - Consiliul a hotărât să se trimită Recomandare posturilor să repecte art.83 din Codul audiovizualului – Se ocupă dl. Ioan Onisei.
*Şedinţe de Consiliu vor fi pe : 31.07.2007 ; 16.08.2007 ; 04.09.2007

 

Întocmit,
Cons. Maricela Mierlea

 

.


 
     

 

*