Extras din procesul verbal al sedintei de marti, 3.07.2007– ora 10.

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa următorilor membri ai Consiliului: Răsvan Popescu, Attila Gasparik, Radu Teodorel, Constantin Duţu, Emanuel Valeriu, Grigore Zanc, Cristina Trepcea, Ioan Onisei, Gelu Trandafir.

1. Solicitare licenţă audiovizuală prin satelit – S.C. Metropolitan Mediart Group SRL Bucureşti pentru Radio Deka – ora10.00.
Consiliu a hotărât cu 8 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (dl. Radu Teodorel) să acorde licenţă audiovizuală societăţii – Direcţia Licenţe Control
2. Rapoarte de monitorizare:
*PRO TV – filmul „Poştaşul”, difuzat pe data de 16.06.2007 – reclamaţia nr.8793/18.06.2007.
Se va rediscuta în şedinţa de joi 05.07.2007 – se vor confrunta cele două monitorizări (a C.N.a. şi a postului)
*Prima TV – emisiunea „Curat, murdar”, difuzată pe data de 25.06.2007.
Consiliu a hotărât cu 8 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (dl. Radu Teodorel) sancţionarea postului cu somaţie publică – Direcţia Juridică şi Direcţia Monitoriozare
*Prima TV – emisiunea „SMURD”, difuzată pe data de 24.06.2007.
Consiliul a hotărât invitarea reprezentantului postului şi a realizatorului emisiunii pentru discuţii joi, 05.07.2007 , ora 10.00 şi adresă către Ministerul Sănătăţii să ne spună care este regimul funcţionării acestui serviciu SMURD – Serviciul Comunicare
*OTV – emisiunea „Dan Diaconescu direct”, difuzată pe data de 13.06.2007 – reclamaţia nr.8992/20.06.2007şi nr.9415/27.06.2007.
Serviciul Comunicare – adresă către reclamant că nu s-au constatat încălcări ale reglementărilor C.N.A, în cazul în care consideră că au fost încălcări pe informare corectă să solicite postului drept la replică.
*PRO TV şi OTV – emisiunile „Ştirile PRO TV”, difuzată pe data de 14.06.2006 şi „Dan Diaconescu direct”, difuzată pe 15 şi 16.06.2007 – reclamaţia nr.9030/21.06.2007.
*Pentru ştirea difuzată de postul PRO TV Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu somaţie publică.
*Pentru emisiunea difuzată de postul OTV Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu amendă în cuantum de 2.500 lei
Direcţia Juridică şi Direcţia Monitorizare
Serviciul Comunicare – adresă răspuns către reclamant
Serviciul inspecţie – raport de monitorizare pe acest subiect/ce s-a difuzat la posturile din Rm. Vîlcea
*Antena 1 – emisiunea „Concurs interactiv”, difuzată pe data 29.04.2007 – reclamaţia nr.9102/22.06.2007.
Serviciul Comunicare – adresă răspuns către reclamant – reclamaţia nu se confirmă.
*B1 TV – emisiunea „Sună şi câştigă”, difuzată pe data de 22.06.2007 – reclamaţia nr 9319/25.06.2007.
Serviciul Comunicare – adresă către post să ne spună punctul de vedere. Se va rediscuta după ce primim răspuns
*Europa FM – emisiunea „Deşteptarea”, difuzată pe data de 21.06.2007.
Consiliul a hotărât sancţionarea postului cu somaţie publică. Hotărârea a fost luată cu 6 voturi pentru, următorii membri: Gelu Trandafir, Radu Teodorel, Emanuel Valeriu, Attila Gasparik, Cristina Trepcea, Grigore Zanc. Domnii Răsvan Popescu, Ioan Onisei şi Constantin Duţu au votat pentru adresă către post.
Direcţia Juridică şi Direcţia monitorizare
3. Solicitare licenţă audiovizuală prin reţele de telecomunicaţii: *S.C. ISP Topall SRL Roman pentru Topall TV Roman (videotext).
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea – Direcţia Licenţe Control
4. Solicitare funcţionare provizorie pentru 30 de zile cu program muzical: *S.C. Audio Delta SRL Bucureşti pentru Radio Micul Samaritean şi întrerupere pentru Radio Micul Samaritean (satelit)
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea – Direcţia Licenţe Control
5. Solicitare cedare licenţă audiovizuală: *S.C. Radio Tîmpa SRL Braşov către S.C. Radio Star SRL Făgăraş pentru Radio Star Făgăraş.
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea – Direcţia Licenţe Control
6. Decizii de autorizare.
Radio Mercury Deva şi schimbare denumire post, Kiss FM Ciulniţa – DA – Direcţia Licenţe Control
7. Avize de retransmisie.
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările – Direcţia Licenţe Control
8. Informări ale Serviciului Inspecţie cu privire la:
*SC Ex Computer SRL/Focus TV Negreşti-Oaş şi adresa nr.8865/18.06.2007 – Serviciul Inspecţie – adresă către societate se va discuta în şedinţă de Consiliu după ce obţin avizul de la ANRCTI
*SC Info Media SRL Timişoara – întrerupere emisie Radio Deva – Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea societăţii cu amendă în cuantum de 2.500 lei şi intrare în legalitate în termen de 2 săptămână – Direcţia juridică şi Direcţia Licenţe Control
*SC TV Antena 1 SA/Antena 1 Sibiu - reclamaţia nr. 8972/20.06.2007 – Serviciul Inspecţie – adresă răspuns către reclamant să solicite postului drept la replică.
*CCC Blue Telecom SRL – sesizarea nr.8630/13.06.2007 – Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea societăţii cu amendă în cuantum de 5.000 lei – Direcţia Juridică şi Direcţia Licenţe Control.
Serviciul Inspecţie – adresă răspuns către reclamant
*Societăţi CATV care retransmit programe fără acord – reclamaţiile nr.8357 şi 8358/07.06.2007 – Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea cu somaţii pubşlice a societăţilor CATV care retransmit programe fără acord – Direcţia Juridică şi Direcţia Licenţe Control
Serviciul Inspecţie – adresă răspuns către reclamant
*S.C. Electrasoft SRL Rm. Vîlcea - Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea societăţii cu amendă în cuantum de 5.000 lei – termen de îndată – Direcţia Juridică şi Direcţia Licenţe Control
*S.C. Radio M Plus – Nu s-a confirmat reclamaţia.

9. Discutare adrese:
*nr.8755/15.06.2007 de la Uniunea Democrată a Ucrainienilor din România – solicită ca în reţeaua UPC Suceava să fie retransmis progamul ucrainean din Kiev UTN – 1, fără autorizaţie de retransmisie.
S-a aprobt provizoriu 2 luni - Direcţia Juridică – adresă răspuns
*nr.8886/19.06.2007 de la Confederaţia Caritas România – solicită difuzarea în regim de campanie socială a două spoturi radio de promovare a campaniei antidrog „Fă-ţi visele o realitate frumoasă. Dependenţa este un coşmar”.
S-a aprobat – Serviciul Comunicare – adresă răspuns
*nr.9047/21.06.2007 de la George Urdea – solicită să avertizăm posturile asupra respectării denumirii corecte a monedei naţionale a României.
Direcţia Juridică – adresă răspuns conform legii.
*nr.8881/18.06.2007 de la S.C. Radio Deea SRL Bucureşti – referitoare la audienţa postului şi structura serviciului de programe.
Nu s-a aprobat - Direcţia Licenţe Control – adresă răspuns
*nr.8908/19.06.2007 de la S.C. EDIR SA Bucureşti – referitoare la structura programului local pentru Europa FM.
S-a luat la cunoştinţă
*nr.9299/25.06.2007 de la S.C. TV Antena 1 SA Bucureşti – solicită amânarea temenului de depunere a actelor juridice pentru prelungirea licenţelor audiovizuale cu 9 ani în localităţile Alexandria, Tîrgovişte, Hunedoara şi Vaslui.
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările – Direcţia Licenţe Control
*nr.9407/27.06.2007 de la S.C. SBS Broadcasting Media SRL Bucureşti – notificare cu privire la modificarea acţionariatului societăţii.
S-a luat la cunoştinţă
*nr.9528/02.07.2007 de la McCann Erickson – solicită difuzarea în regim de campanie socială a spotului “Altfel. Dar la fel”.
S-a aprobat –Serviciul Comunicare – adresă răspuns
10. Diverse.
*Referatul privind discuţiile de la MAE din data de 13.06.2007.
Se va rediscuta în şedinţa de joi 05.07.2007 - Direcţia Secretariat General să vină cu propuneri concrete.


 
     

 

*