Extras din procesul verbal al sedintei de miercuri, 13.06.2007– ora 10.

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa următorilor membri ai Consiliului: Attila Gasparik, Radu Teodorel, Răsvan Popescu, Constantin Duţu, Emanuel Valeriu, Grigore Zanc, Cristina Trepcea, Dan Grigore.


1. Solicitare licenţă audiovizuale prin satelit: *S.C. Infoservice SRL Rm. Vîlcea pentru postul VTV Rm. Vîlcea - luarea unei hotărâri.
Consiliul a respins în unanimitate solicitarea de licenţă audiovizuală prin satelit – Direcţia Licenţe Control
2. Rapoarte de monitorizare:
*OTV – emisiunea „Dan Diaconescu direct”, difuzată pe data de 06.06.2007 – reclamaţia nr.8418/07.06.2007.
În urma vizionării imaginilor din emisiune şi a discuţilor, Consiliul a hotărât sancţionarea postului cu amendă în cuantum de 25.000 lei. Hotărârea a fost luată cu 7 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (dl. Grigore Zanc) – Direcţia Juridică şi Direcţia Monitorizare.
Serviciul Comunicare – adresă răspuns către reclamant
*OTV – nedifuzarea textului sancţiunii de pe data de 07.07.2007.
Consiliul a hotărât sancţionarea postului cu amendă în cuantum de 2.500 lei. Hotărârea a fost luată cu 7 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (dl. Grigore Zanc) – Direcţia Juridică şi Direcţia Monitorizare.
*Prima TV – emisiunea concurs „Quizzit”, difuzată pe data de 21.04.2007 – reclamaţia nr.7960/30.05.2007 şi punct de vedere de la post (adresa nr.8383/07.06.2007) şi emisiunea difuzată pe data de 01.05.2007 - reclamaţia nr.7559/22.05.2007.
Serviciul Comunicare – adrese răspuns către reclamanţi – nu au fost încălcate reglementările C.N.A. în vigoare
*B1 TV – emisiunea „Naşul”, difuzată pe data de 05.05.2007.
*B1 TV – emisiunea „6. Vine presa”, difuzată pe dat de 06.06.2007.
Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu somaţie publică pentru ambele emisiuni – Direcţia Juridică şi Direcţia Monitorizare
*Posturi TV – spotul publicitar „Neumarkt PET” şi punct de vedere de la RAC (adresa nr.8381/07.06.2007.
Consiliul a hotărât cu 7 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (dl. Radu Teodorel) să se trimită decizii de somare posturilor de intrare în legalitate a spotului – Direcţia Juridică şi Serviciul Comunicare
*Posturi TV – spotul publicitar Bilomag – reclamaţia nr.8297/05.06.2007.
Spotul nu încalcă reglementările C.N.A. în vigoare – Serviciul Comunicare – adresă răspuns către reclamant
3. Decizii de autorizare.
Radio Partium Marghita – DA
Party Radio/Tv Bucureşt – va merge doamna Cristina Trepcea.
Antena 1 Iaşi – va merge inspectorul teritorial.
Direcţia Licenţe Copntrol
4. Solicitare licenţă audiovizuală prin reţele de telecomunicaţii : *S.C. ETV SRL pentru Roşiori de Vede.
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea – Direcţia Licenţe Control
5. Avize de retransmisie.
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările – Direcţia Licenţe Control
6. Solicitări funcţionare provizorie din alt alt amplasament: *S.C. Tele M SA pentru Tele M Iaşi.
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea – Direcţia Licenţe Control
7. Solicitare modificare denumire post : *S.C. Mediafag SRL Făgăraş din Mix TV Făgăraş în Făgăraş TV pentru Făgăraş
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea – Direcţia Licenţe Control
8. Informări ale Serviciului Inspecţia cu privire la:
*RTT Braşov – reclamaţia nr.8387/07.06.2007 – Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea societăţii cu somaţie publică – Direcţia Juridică şi Direcţia Licenţe Control.
Serviciul Comunicare – adresă răspuns către reclamant
*S.C. Tehnoconstruct SRL – reclamaţia nr.7329/17.05.2007 - Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea societăţii cu somaţie publică – Direcţia Juridică şi Direcţia Licenţe Control.
Serviciul Comunicare – adresă răspuns către reclamant
*Radio Deea Buzău şi Rm. Vîlcea – Consiliul a hotărât cu 7 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (dl. Radu Teodorel) sancţionarea societăţii cu amenda in cuantum de 2500 lei - Direcţia Juridică şi Direcţia Licenţe Control.
*S.C. Unicorn Productions SRL/Cosmos Tv – Consiliul a hotărât invitarea reprezentanţilor societăţilor. Unicorn, Cosmos TV Media şi ai Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” – pentru discuţii miercuri 20.06.2007, ora 10.00.
Serviciul Comunicare – adrese de invitare
9. Discuţii cu privire la Codul de reglementare în audiovizual.
Consiliul a hotărât modificarea Codului de reglementare în audiovizual: art.73 se completează: „fac excepţie emisiunile cu caracter cultural-artistic” – Serviciul Reglementări
10. Diverse.
Următoarea şedinţă C.N.A. va fi marţi 19.06.2007, ora 12.00.

 
     

 

*