Extras din procesul verbal al sedintei de vineri, 11.05.2007– ora 12.

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa următorilor membri ai Consiliului: Ralu Filip, Attila Gasparik, Gelu Trandafir, Radu Teodorel, Ioan Onisei, Constantin Duţu, Emanuel Valeriu. Domnul Grigore Zanc a fost consultat şi a votat telefonic.

1. Discuţii cu privire la modul în care este reflectată campania privind referendumul, în cadrul emisiunilor, de către radiodifuzori.
*Prima TV – emisiunea „Focus”, difuzată pe data de 10.05.2007, ora 18.00 – Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu somaţie publică – Direcţia Juridică şi Direcţia Monitorizare.
*Radio România Actualităţi – emisiunea « Periscop » - Consiliul a hotărât sancţionarea postului cu somaţie publică. Hotărârea a fost luată cu 6 voturi pentru, următorii membri : Ralu Filip, attila gasparik, Radu Teodorel, Emanuel Valeriu, Grigore Zanc, Constantin Duţu şi 2 voturi împotrivă, domnii Gelu Trandafir şi Ioan Onisei – Direcţia Juridică şi Direcţia Monitorizare.
*Antena 2 – emisiunile difuzate în perioada 05 – 10.05.2007 – Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu somaţie publică pentru nerespectarea art. 3 din Decizia C.N.A. nr.369/2007 – Direcţia Juridică şi Direcţia Monitorizare
2. Adresa nr.6861/11.05.2007 de la Mix TV Braşov – referitoare la refuzul reprezentanţilor PD de a participa la emisiuni de dezbateri pe tama referendumului.
Serviciul Comunicare – adresă către post – refuzul reprezentanţilor PD nu exonerează postul de obligaţiile ce decurg din Decizia C.N.A. nr.369/2007.
3. Diverse.
Consiliul a hotărât să se trimită Comunicat de presă cu privire la desfăşurarea campaniei privind referendumul în zilele de 18 şi 19 mai 2007– Serviciul Comunicare.
Serviciul Comunicare – adresă către RAC – să ne spună punctul de vedere cu privire la spotul publicitar pentru Adria, afirmaţia « minim 1% ».

 
     

 

*