Extras din procesul verbal al sedintei de joi, 2.05.2007– ora 10.

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa următorilor membri ai Consiliului: Ralu Filip, Attila Gasparik, Răsvan Popescu, Emanuel Valeriu, Gelu Trandafir, Radu Teodorel, Cristina Trepcea, Grigore Zanc, Ioan Onisei, Constantin Duţu

1. Solicitare licenţă audiovizuală prin satelit – S.C. Fotbal Club Steaua SA pentru postul Becali TV – ora 10.00.
Hotărârea se va lua pe data de 22.05.2007, ora 11.00 – domnul Gigi Becali se va consulta cu avocaţii referitor la denumirea postului „Becali TV” şi va prezanta punctul de vedere Consiliului – Direcţia Licenţe Control
2. Întâlnire cu reprezentantul postului Cosmos TV – cotestaţie cu privire la Decizia de sancţionare a postului nr.312/12.04.2007– ora 10.00.
Reprezentantul postului nu a dat curs invitaţiei – Consiliul a respins în unanimitate contestaţia – Serviciul Comunicare – adresă răspuns
3. Rapoarte de monitorizare:
*B1 TV – emisiunea „Irina by Monica Columbeanu”, difuzată pe data de 22.04.2007 – reclamaţia nr.6165/26.04.2007.
În urma vizionării emisiunii şi a discuţiilor cu reprezentantul postului au fost 3 propuneri : dl. Attila Gasparik a propus să se dea o recomandare ; dl. Ralu Filip a propus ca reprezentantul prezent la discuţii să ia act de observaţiile C.N.A. şi să evite pe viitor să mai apară astfel de lucruri ; dl. Radu Teodorel a propus invitarea reprezentanţilor Institutului pentru Politici Publice la discuţii.
Propunerea domnului Ralu Filip a întrunit numărul legal de voturi fiind votată cu 8 voturi pentru, următorii membri :Ralu Filip, Gelu Trandafir, Ioan Onisei, Emanuel Valeriu, Cristina Trepcea, Grigore Zanc – Serviciul Comunicare – adresă răspuns către reclamant
*Naţional TV – emisiunea „Echipa de investigaţii”,difuzată pe data de 23.04.2007 – reclamaţia nr.6239/27.04.2007 şi punct de vedere de la post.
Serviciul Comunicare – adresă răspuns către reclamant – sesizarea nu este întemeiată
*Antena 3 – emisiunea „VDTV”, difuzată pe data de 26.04.2007 – Târg erotic.
Consiliul a hotărât sancţionarea postului cu amendă în cuantum de 5.000 lei. Hotărârea a fost luată cu 9 voturi pentru şi 1 vot împotrivă – doamna Cristina Trepcea – Direcţia Juridică şi Direcţia Monitorizare
*Posturi TV – clasificare filme/luna martie 2007
Nu s-au constatat încălcări
*Posturi TV – durata publicităţii în perioada 17 – 23.04.2007
Nu s-au constatat încălcări.
*Posturi TV şi radio – pluralism politic/luna martie 2007.
Serviciul Comunicare va trimite raportul prin e-mail.
*Posturi TV – spoturi publicitare pentru: Urinal, Cappy Premium şi Tymbark – cu vizionare şi punct de vedere de la RAC.
*Referitor la spotul Urinal – acesta urmează a fi modificat.
*Referitor la spotul Tymbark – Serviciul Comunicare – adrese către posturi să mărească corpul literelor şi durata textului informativ din spot.
*Referitor la spotul Cappy Premium – adresă către Rac să ne spună punctl de vedere cu privire la 100% natural iar referitor la Tymbark să ne spună punctul de vedere cu privire la afirmaţia „cea mai bună reţetă” – Serviciul Comunicare
4. Decizii de autorizare.
Radio Tguerrilla Costeşti şi Curtea de Argeş, Radio Transilvania Năsăud, Club TV Zalău – DA – Direcţia Licenţe Control
5. Solicitări licenţe audiovizuale prin reţele de telecomunicaţii: *S.C. Eurocable SRL Timişoara pentru Eurocable TV (mai multe localităţi din judeţele Arad şi Timiş); *S.C. Kabex Prodcom SRL Cluj pentru Kabex TV(mai multe localităţi din jud. Mureş).
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările – Direcţia Licenţe Control
6. Solicitări prelungire licenţe audiovizuale cu 9 ani: *S.C.ABC Pus Media SA pentru Naţional FM Blaj; *S.C. Teleson SRL Sighişoara pentru Radio Son Reghin şi Radio Son Sovata.
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările – Direcţia Licenţe Control
7. Solicitări prelungire termene intrare în funcţiune (6 luni): *S.C. Media Prest SRL Bacău pentru Radical FM Bacău; *S.C. Etno Folclor Media SRL Bucureşti pentru Etno TV Calafat, C-lung Moldovenesc, Mizil, Tr. Măgurele; *S.C. Confort Media SRL Bucureşti pentru Tele 1/satelit; *S.C. Europe Media SRL Cluj pentru Sun TV Miercurea Ciuc; *S.C. Media Ten Production SRL Suceava pentru Canal 45 Suceava (90 de zile).
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările – Direcţia Licenţe Control
8. Solicitare funcţionare provizorie din alt amplasament: *S.C. Radio XXI SRL pentru Radio 21 Bucureşti şi satelit; *S.C. Europe Developpement International România SA pentru Europa FM Bucureşti şi satelit.
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările – Direcţia Licenţe Control
9. Solicitări întrerupere emisie: *S.C. Realitatea Media SA pentru Realitatea TV Braşov (maxim 45 zile); *S.C. Canaris SRL Braşov pentru Mix FM Râşnov.
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările – Direcţia Licenţe Control
10. Situaţia expirării unor temene de intrare în emisie.
Consiliul a hotărât în unanimitate anularea licenţelor audiovizuale prin reţele de telecomunicaţii – Direcţia Licenţe Control
11. Informări ale Serviciului Inspecţia cu privire la:
*TV Bistriţa – reclamaţiile nr.5456/16.04.2007 şi nr.4822/30.03.2007 – se va rediscuta în şedinţa de luni 07.05.2007 – Serviciul Inspecţie
*RCS/RDS Arad – Consiliul a aprobat în unanimitate sancţionarea societăţii cu somaţie publică – Direcţia Juridică şi Direcţia Licenţe Control
*ETV Roşiori de Vede – reclamaţia nr.5626/18.04.2007 - Consiliul a aprobat în unanimitate sancţionarea societăţii cu somaţie publică – Direcţia Juridică şi Direcţia Licenţe Control
Serviciul Inspecţie – adresă răspuns către reclamant
*Radio Dada Focşani – Serviciul Inspecţie – adresă de atenţionare către post.
*TV Bacău – reclamaţia nr.6200/26.04.2007 – Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu somaţie publică – Direcţia Juridică şi Direcţia Licenţe Control.
Serviciul Inspecţie – adresă răspuns către reclamant
12. Discutare adrese:
*nr.C338/27.04.2007 de la Serviciul de Telecomunicaţii Speciale – solicită difuzarea în regim de campanie socială a unor spoturi radio/TV, parte a campaniei de informare şi educare a cetăţenilor cu privire la importanţa şi utilitatea Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă – 112.
S-a aprobat – Serviciul Comunicare – adresă răspuns
*nr.6190/26.04.2007 de la Ziua – plângere prealabilă cu privire la Decizia C.N.A. de pe data de 17.04.2007/spotul „Întoarcerea”.
Direcţia Juridică – adresă răspuns
*nr.6166/26.04.2007 de la S.C. Intersnack România SRL – solicită oprirea de la difuzare a spotului de promovare a produselor Lay’s – cu vizionare spot.
Se va rediscuta – Serviciul Comunicare – adresă către RAC să ne spună punctul de vedere
*nr.5963/25.04.2007 de la domnul Mihai Stănculescu – referitoare la publicitatea pentru produse alimentare/propuneri.
Serviciul Comunicare – adresă răspuns către petent
*nr.5658/19.04.2007 de la doamna Băjănaru Floarea – referitoare la emisiunea postului OTV difuzată pe data de 23.02.2007.
Serviciul Comunicare – adresă răspuns către reclamant
*nr.5944/24.04.2007 de la SRTV – Notificare cu privire la modificarea grilei Studioului teritorial Timişoara.
S-a luat la cunoştinţă – Direcţia Licenţe Contol
*nr.5871/23.04.2007 de la Young&Rubicam/Team Advertising – solicită difuzarea în regim de campanie socială a sotului radio/tv „Tunelul”, parte a proiectului Programul Naţional „Educaţie pentru sănătate”.
S-a aprobat – Serviciul Comunicare – adresă răspuns
*nr.5907/24.04.2007 de la Euforia Lifestyle TV – comunicare referitoare la durata calupurilor de teleshopping.
s-a luat la cunoştinţă – Direcţia Licenţe Control
*nr.6208/26.04.2007 de la Antena 1 – solicită retransmisie integrală Antena 1 Bucureşti pentru Antena 1 Iaşi, până pe data de 30.05.2007.
S-a aprobat – Direcţia Licenţe Control
*nr.6324/02.05.2007 de la Guvernul României/Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul – propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.41/94.
Consiliul nu a avut nici o observaţie, fiind de acord cu propunerea legislativă.
13. Discuţii cu privire la modul în care este reflectată campania privind referendumul, în cadrul emisiunilor, de către radiodifuzori.
*Antena 2 – Serviciul Comunicare – adresă către post să regleze disproporţiile între punctele de vedere pro şi contra suspendării preşedintelui.
*Antena 3 – emisiunea „Ştirea zilei” – Serviciul Comunicare – adresă către post spă nu mai prezinte firma care asigură vestimentaţia prezentatoarei(publicitate)
14. Avize de retransmisie.
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările – Direcţia Licenţe Control.
15. Discuţii privind Organigrama C.N.A. – reorganizarea Serviciului Secretariat
Consiliul a hotărât în unanimitate înfiinţarea postului de referent/Compartimentul Registratură şi Corespondenţă – Direcţia Secretariat General
16. Diverse

 
     

 

*