Extras din procesul verbal al sedintei de joi, 12.04.2007– ora 10.

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa următorilor membri ai Consiliului: Ralu Filip, Attila Gasparik, Răsvan Popescu, Grigore Zanc, Emanuel Valeriu, Gelu Trandafir, Constantin Duţu, Cristina Trepcea.

1. Întîlnire cu reprezentanţii posturilor Antena 1 şi Antena 3 – pentru discuţii cu privire la emisiunea „Observator”, difuzată pe data de 25.03.2007 respectiv „Ştirea zilei”, difuzată pe 19 şi 27.03.2007 – reclamaţia nr.4711/28.03.2007 (cu raport de monitorizare) – ora 10.00.
Referitor la reclamaţia nr.4711/04.04.2007 de la PD – reprezentanţii postului prezenţi la discuţii au spus că vor lua legătura cu doamna Narcisa Iorga/sef birou presă PD pentru a rezolva problema pe cale amiabilă – Serviciul Comunicare – adresă răspuns către PD.
2. Întâlnire cu doamna Felicia Filip – pentru discuţii cu privire la campania culturală „Felicia Filip-Filipissima (adresa nr.5328/12.04.2007 - difuzarea în regim de campanie socială) – ora 10.00
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea – Serviciul Comunicare – adresă răspuns
3. Rapoarte de monitorizare:
*Antena 3 – emisiunea „Ştirea zilei”, difuzată pe data de 04.04.2007.
Au fost 2 propuneri de sancţionare: dl. Attila Gasparik a propus sancţionarea postului cu amendă în cuantum de 2.500 lei; dl. Răsvan Popescu a propus sancţionarea postului cu somaţie publică. Propunerea domnului Răsvan Popescu a întrunit numărul legal de voturi fiind votatră cu 6 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă (domnii Attila Gasparik şi Emanuel Valeriu au votat pentru amendă) – Direcţia Juridică şi Direcţia Monitorizare
*Antena1 şi Antena 3 – emisiunile ”Dimineaţa devreme” respectiv „Ştiri”, difuzate pe data de 30.03.2007 – reclamaţia nr.4998/03.04.2007.
Serviciul Comunicare – adresă răspuns – ştirea era de interes public, informarea a fost corectă.
*Naţional TV – emisiunea „Naţionala de bere”, difuzată pe data de 03.04.2007 – reclamaţia nr.5115/04.04.2007.
Serviciul Comunicare – adresă răspuns – nu au fost încălcate reglementările C.N.A. în vigoare.
*Canal D – meciul de fotbal Steaua – Dinamo, difuzat pe data de 07.04.2007 şi meciul de fotbal Rapid – Steaua.
*Pentru meciul de fotbal Rapid – Steaua, Consiliul a hotărât sancţionarea postului cu amendă în cuantum de 10.000 de lei. Hotărârea afost luată cu 7 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (dl. Răsvan Popescu a votat pentru amendă în cuantum de 5.000 lei).
*Pentru meciul de fotbal Steaua – Dinamo, Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu amendă în cuantum de 25.000 lei
Direcţia Juridică şi Direcţia Monitorizare
*Cosmos TV – emisiunea „Ajutorul creştin”, difuzată pe 27, 28.03.2007, 02, 03, şi 04.04.2007.
Au fost 2 propuneri de sancţionare: dl. Ralu Filip a propus sancţionarea postului cu amendă în cuantum de 5.000 lei; dl. Grigore Zanc a propus sancţionarea postului cu amendă în cuantum de 2.500 lei.
Propunerea domnului Ralu Filip a întrunit numărul legal de voturi fiind votată cu 6 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (dl. Grigore Zanc a votat pentru amendă 2.500 lei). Domnul Constantin Duţu s-a abţinut, situaţie în care votul nu este valabil.
Direcţia Juridică şi Direcţia Monitorizare
*Posturi TV – difuzare SMS-uri în emisiuni.
Pentru nerespectarea art. 27 privind publicitatea, Consiliul a hotărât în unanimitatea sancţionarea cu somaţii publice a posturilor: Euforia Lifestyle TV, Antena 1 şi Prima TV – Direcţia Juridică şi Direcţia Monitorizare
*OTV şi B1 TV – nedifuzarea textelor sancţiunilor .
*Referitor la OTV - Consiliul a hotărât să se retrimită sancţiunile iar Direcţia Juridică să prezinte în şedinţa de marţi 17.04.2007 un model de sesizare penală.
*Referitor la B1 TV – Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu somaţie publică – Direcţia Juridică
4. Informări ale Serviciului Inspecţie cu privire la monitorizarea programului videotext în teritoriu în luna februarie 2007.
Se va discuta în şedinţa de luni, 16.04.2007.
5. Discutare adrese:
*nr.C100/03.01.2007 şi nr.5178/05.04.2007 de la IGCTI – lista frecvenţelor pentru staţii de radiodifuziune sonoră ce pot fi scoase la concurs.
Consiliul a hotărât scoaterea la concurs a frecvenţelor – Direcţia Licenţe Control
*nr.4824/30.03.2007 de la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor – referitoare la postul Antena 3.
S-a luat la cunoştinţă
*nr.4600/27.03.2007 de la Bestseller Media SRL – dosarele ştinţifice ale produselor Beauty Star şi Bio Chip Card promovate în cadrul programelor de teleshopping.
Se va discuta în şedinţa de luni 16.04.2007
*nr.5044/03.04.2007 de la Asociaţia Hifa-România Ajutor pentru Toţi – referitoare la campania de redirecţionare a procentului de 2% în favoarea persoanelor cu dizabilităţi.
Consiliul a hotărât să fie invitaţi reprezentanţii asociaţiei pentru discuţii, marţi 17.04.2007, ora 10.00 – Serviciul Comunicare – adresă de invitare.
*nr.5247/11.04.2007 de la Institutul Cultural Român – referitoare la promovarea în regim de campanie socială a Festivalului Filmului European.
S-a aprobat – Serviciul Comunicare – adresă răspuns
*nr.4997/03.04.2007 de la Habitat for Humanity Cluj – referitoare la campania de redirecţionare a procentului de 2% pentru locuinţe decente.
Serviciul Comunicare – adresă către asociaţie să ne transmită mai multe date cu privire la statutul acesteia
*nr.5179/05.04.2007 de la IGCTI – solicită acordul C.N.A. în vederea mutării staţiei de radio aparţinând societăţii On Air Studio SRL de la Negreşti Moldova la Bacău.
Consiliul a aprobat solicitarea cu 7 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (dl. Gelu Trandafir) – Direcţia Licenţe Control
6. Diverse.
Consiliul a hotărât să se trimită scrisoare domnului Prim Ministru pentru stabilirea unei întâlniri ce va avea ca temă probleme legate de audiovizual – Serviciul Comunicare – adresă în acest sens.

 
     

 

*