Extras din procesul verbal al sedintei de marti, 3.04.2007– ora 10.

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa următorilor membri ai Consiliului: Ralu Filip, Attila Gasparik, Răsvan Popescu, Grigore Zanc, Emanuel Valeriu, Gelu Trandafir, Constantin Duţu, Ioan Onisei, Radu Teodorel, Cristina Trepcea.

1. Întîlnire cu domnul Radu Moraru – realizatorul emisiunii „Naşul”/B1TV şi doamna Ioana Angelescu – pentru discuţii cu privire la emisiunea difuzată pe data de 15.03.2007 (reclamaţia nr.4255/20.20.03.2007) cu raport de monitorizare – ora 10.00.
În urma discuţiilor Consiliul a hotărât cu 9 voturi şi un vot nevalabil – domnul Constantin Duţu, respingerea solicitării doamnei Angelescu – Serviciul Comunicare – adresă răspuns către reclamant.
*Referitor la solicitarea domnului Grigore Ghica, de acordarea dreptului la replică (reclamaţia nr.4458/23.03.2007) – Consiliul a solicitat domnului Radu Moraru să acorde drept la replică (solicitarea de drept la replică i-a fost înmânată personal domnului Radu Moraru) – Serviciul Comunicare – adresă răspuns către reclamant
2. Solicitare licenţă audiovizuală prin satelit – S.C. Mass Media România de Mâine pentru postul TVRM Cultural – ora 10.00.
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea de licenţă audiovizuală prin satelit – Direcţia Licenţe Control
3. Solicitări licenţe audiovizuale prin reţele de telecomunicaţii *S.C. Tele 3 Media SRL Rovinari pentru postul Tele 3; *S.C. Ex Computer SRL Seini pentru postul TV Focus – ora 10.00.
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările de licenţă audiovizuale prin reţele de telecomunicaţii – Direcţia Licenţe Control
4. Rapoarte de monitorizare:
*Naţional TV – emisiunea „Echipa de investigaţii”, difuzată pe data de 22.01.2007, 12.02.2007 şi 05.03.2007, 12.03.2007, 19.03.2007 – reclamaţia nr.4480/23.03.2007
Consiliul a hotărât să se rediscute în şedinţa de joi 05.03.2007 – postul să trimită înregistrarea cu interviul domnului Bercaru.
*Naţional TV – emisiunea „Echipa de investigaţii”, difuzată pe data de 12.03.2007 – reclamaţia nr. 3912/15.03.2007 şi emisiunea difuzată pe data de 19.03.2007 – reclamaţia nr.4557/26.03.2007
*Referitor la reclamaţia nr.3912/15.03.2007 şi reclamaţia de la Geomin SA – Serviciul Comunicare – adrese răspuns.
*Referitor la sesizarea nr.4557/26.03.2007 – se va rediscuta în şedinţa de joi 05.04.2007
*Antena 1 şi Canal D – emisiunea „9595”, difuzată pe data de 02.02.2007, respectiv „Confidenta”, difuzată pe data de 14.03.207 – reclamaţia nr.4075/16.03.2007.
Reprezentantul postului Antena 1, prezent la discuţii, a spus că va lua legătura cu reclamanta şi va rezolva pe cale amiabilă situaţia.
*Realitatea TV – emisiunile „Ultima oră”, difuzată pe data de 08.03.2007 şi „Realitatea de la ora 10.00”, difuzată pe data de 09.03.2007 – reclamaţia nr.4509/26.03.2007.
Nu se confirmă reclamaţia – Serviciul Comunicare – adresă răspuns către reclamant
*Antena 3 - emisiunea „Ştirea zilei”, difuzată pe data de 19.03.2007 – reclamaţia nr.4546/26.03.2007.
Domnul Ioan Onisei a propus sancţionarea postului cu somaţie publică, propunere ce nu a întrunit numărul legal de voturi, fiind votată cu 3 voturi pentru, următorii membri: Radu Teodorel, Ioan Onisei, Constantin Duţu. Ceilalţi membri au votat împotrivă.
Serviciul Comunicare – adresă răspuns către reclamant
*PRO TV – emisiunea „Parte de carte”, difuzată pe data de 25.03.2007.
În urma vizionării emisiunii şi a discuţiilor au fost 2 propuneri: dl. Ralu Filip a propus sancţionarea postului cu somaţie publică iar dl. Attila Gasparik a propus adresă de atenţionare. Propunerea domnului Ralu Filip a întrunit numărul legal de voturi fiind votată cu 6 voturi pentru, următorii membri: Ioan Onisei, Radu Teodorel, Ralu Filip, Grigore Zanc, Răsvan Popescu, Constantin Duţu. Domnii Attila Gasparik, Gelu Trandafir şi doamna Cristina Trepcea au votat pentru adresă de atenţionare (dl. Emanuel Valeriu nu era în sala de şedinţe în momentul votului) – Direcţia Juridică şi Direcţia Monitorizare
*Posturi TV – concursuri interactive difuzate în perioada 12 – 18.03.2007.
În urma discuţiilor au fost 2 propunei de sancţuionare : dl. Ralu Filip a propus sancţionarea posturilor Antena 1, Naţional TV, Prima TV şi OTV cu amendă în cuantum de 10.000 lei; dl. Răsvan Popecu a propus sancţionarea acestor posturi cu amendă în cuantum de 5.000 lei (pentru toate emisiunile monitorizate)
Propunerea domnului Ralu Filip a întrunit numărul legal de voturi, fiind votată cu 6 voturi pentru, următorii membri: Gelu Trandafir, Radu Teodorel, Ioan Onisei, Ralu Filip, Cristina Trepcea. Domnii Attila Gasparik, Răsvan Popescu şi Constantin Duţu au votat pentru amendă în cuantum de 5.000 lei (dl. Emanuel Valeriu nu era în sala de şedinţe în momentul votului) – Direcţia Juridică şi Direcţia Monitorizare
Consiliul a hotărât îjn unanimitate sancţionarea postului Euforia Lifestyle cu somaţiie publică – Direcţia Juridică şi Direcţia Monitorizare
*Posturi TV – spot publicitar „Banca românească” şi spot publicitar „BCR”.
*Referitor la spotul „Banca românească” – Consiliul a hotărât în unanimitate decizii de somare către posturi să intre în legalitate cu spotul – Direcţia Juridică şi Serviciul Comunicare
*Referitor la spotul „BCR” – nu încalcă reglementările C.N.A.
Direcţia Monitorizare – monitorizarea spoturilor publicitare în care apar copii, pe o perioadă de 1 lună de zile
*Europa FM – emisiunile de ştiri difuzate în intervalul 05 – 09.03.2007 – reclamaţia nr.3732/12.03.2007 cu punct de vedere de la post.
Nu sunt încălcate reglementările C.N.A. – Serviciul Comunicare – adresă răspuns către reclamant
*Kiss FM – emisiunea „Cronica cu Huidu şi Găinuşă”, difuzată pe data de 22.03.2007 şi 26.03.2007
Consiliul a hotărât sancţionarea postului cu somaţie publică pentru emisiunea de pe data de 26.03.2007. Hotărârea a fost luată cu 8 voturi pentru şi 1 vot împotrivă -dl. Răsvan Popescu (dl. Emanuel Valeriu nu era în sala de şedinţe în momentul votului) – Direcţia Juridică şi Direcţia Monitorizare
*Referitor la promo-urile pentru emisiuni auto – Serviciul Comunicare – adrese către posturi – acestea trebuie să promoveze emisiunea, nu un anumit tip de automobil, trebuie să fie în calup de publicitate, altfel se consideră publicitate mascată, trimiterea către un model auto, este publicitate.
5. Decizii de autorizare.
Sport.RO Bucureşti, Dîmboviţa TV şi Naţional FM Tîrgovişte – DA
Euro TV Bacău şi Ex Computers Bistriţa – vor merge inspectorii teritoriali
Direcţia Licenţe Contro.l
6. Solicitare cedare licenţă audiovizuală: *S.C. Burţilă&Co. Electron M. Bit SRL către S.C. Iaşi TV Bit SRL, pentru postul de televiziune TV Bit Iaşi.
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea – Direcţia Licenţe Control
7. Informări ale Serviciului Inspecţie cu privire la:
*Unu TV Piatra Neamţ – reclamaţia nr.4158/19.03.2007 – Serviciul Inspecţie – adresă răspuns către reclamant – nu au fost încălcate reglementările legale.
*Tele M Plus Piatra Neamţ – reclamaţia nr.4154/19.03.2007 – Serviciul Inspecţie – adresă răspuns către reclamant – nu sunt motive legale pentru sancţionare.
*Prahova TV Ploieşti – reclamaţia nr.4695/28.03.2007 – Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu somaţie publică – Direcţia Juridică şi Direcţia Licenţe Control
Serviciul Inspecţie – adresă răspuns către reclamant
8. Discutare adrese:
*nr.4837/02.04.2007 de la Romtelecom SA – solicită punctul de vedere al C.N.A. cu privire la solicitarea UPFR de a a scoate din oferta de programe postul Atomic TV.
Direcţia Licenţe Control – adresă răspuns către petent – referitor la UPFR se pot adresa justiţiei; scoaterea unui program din oferta de program se face în conformitate cu prevederile legale.
*nr.4749/29.03.2007 de la DTH Television Grup SA – solicită precizări cu privire la retransmisia unor canale „free to air”.
Direcţia Licenţe Control – adresă răspuns către petent – retransmisia se poate face doar cu acordul distribuitorului
*nr.4600/27.03.2007 de la Bestseller Media SRL – dosarele ştinţifice ale produselor Beauty Star şi Bio Chip Card promovate în cadrul programelor de teleshopping.
Se va discuta în şedinţa de joi 05.04.2007
*nr.4629/27.03.2007 de la Inspecţia Muncii – solicită difuzarea în regim de campanie socială a spoturilor privind securitatea şi sănătatea în muncă, pe posturile de radio şi televiziune, în perioada mai – octombrie 2007.
S-a aprobat solicitarea – Serviciul Comunicare – adresă răspuns
9. Avize de retransmisie.
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările – Direcţia Licenţe Control
10. Diverse.

 
     

 

*