Extras din procesul verbal al sedintei de joi, 22.03.2007– ora 10.

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa următorilor membri ai Consiliului: Ralu Filip, Attila Gasparik, Răsvan Popescu, Grigore Zanc, Emanuel Valeriu, Gelu Trandafir, Constantin Duţu, Ioan Onisei, Radu Teodorel, Cristina Trepcea.


1. Discuţii cu privire la Protestul domnului Aristotel Adrian Căncescu, înregistrat la C.N.A. cu nr.3851/14.03.2007.
Domnul Aristotel Căncescu a transmis prin adresa nr.4374/22.03.2007 că nu va participa la întâlnire, refuzul a fost motivat de prezenţa domnului senator Nicolae Vlad Popa la aceste discuţii.
2. Discuţii cu privire la reclamaţia domnului senator Nicolae Vlad Popa, înregistrată la C.N.A. cu nr.3728/12.03.2007.
Consiliul a adus la cunoştinţă domnului senator Nicolae Vlad Popa că, potrivit Legii audiovizualului nr.504/2002, C.N.A are competenţe doar în privinţa declaraţiei pe proprie răspundere a domnului Aristotel Căncescu de pe data de 15.01.2007, că nu este acţionar direct sau indirect la alte societăţi de comunicare audiovizuală. Referitor la celălalte probleme reclamate se poate adresa , ca cetăţean, organelor competente – Serviciul Comunicare – adresă răspuns – C.N.A. a sesizat Parchetul.
3. Discuţii cu privire la reclamaţia societăţii Radio 21, înregistrată la C.N.A. cu nr.3422/06.03.2007 - referitoare la cedarea licenţelor audiovizuale aparţinînd societăţii S.C. Canet Radio SRL către S.C. SBS Broadcasting Media SRL.
Răspuns la reclamaţie se va întocmi după şedinţa de miercuri 28.03.2007.
4. Discuţii cu privire la contractul de cesiune părţi sociale încheiat de domnul Aristotel Adrian Căncescu cu S.C. SBS Broadcasting Media SRL şi S.C. Media Office Services SRL.
5. Discuţii cu privire la: *solicitarea de cedare a licenţelor audiovizuale de la S.C. Canaris SRL şi S.C. Radio Tîmpa SRL către Canet Radio SRL; *modificarea sturcturii acţionariatului S.C. Cinel SRL şi S.C. Radio SRL.
Punctele 4 şi 5 se vor discuta în şedinţa de miercuri 28.03.2007, ora 10.00.
Referitor la declaraţie pe proprie răspundere dată de domnul Aristotel Căncescu – Consiliul a hotărât cu 9 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (dl. Răsvan Popescu) sesizarea Parchetului – Direcţia Juridică
Referitor la suspendarea avizului de cedare a licenţelor audiovizuale aparţinând S.C. Canaris SRL (24 licenţe) şi Radio Tîmpa SRL (1 licenţă) către S.C. Canet Radio SRL, Consiliul a hotărât cu 9 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (dl. Ralu Filip) ca aceasta să fie discutată în şedinţa de miercuri 28.03.2007, în baza tuturor actelor juridice solicitate de C.N.A. şi a documetelor depuse la C.N.A.
Reprezentanţii societăţii S.C.Canet Radio SRL să depună până luni 26.03.2006 antecotractul la contractul de pe data de 02.03.2007 şi anexele la antecontract.
Inspectorii teritoriali să prezinte pentru şedinţa de miercuri 28.03.2007 situaţia operării licenţelor aparţinând societăţii Canet (sediu, aparatură, cărţi de muncă) iar în termen de 30 aceeaşi situaţie pentru: Radio Guerrilla , Alpha TV, Realitatea TV, Radio 21 – Direcţia Licenţe Control
6. Informări ale Serviciului Inspecţie cu privire la: S.C. Canet Radio SRL pentru Mix FM Sibiu, Sulina, Deva/cu punct de vedere post şi S.C. Canaris SRL pentru Radio Special Braşov.
Doamna Nora Marcovici a informat Consiliul că în momentul de faţă ea răspunde operaţional de: Kiss FM, Magic FM şi Canet.
La Sulina, Deva şi Sibiu a spus că difuzează program local. Referitor la Radio Special - informarea se va rediscuta miercuri 28.03.2007.
Domnul Romeo Repta/director Kiss FM va lua măsurile legale şi va anunţa C.N.A. cu privire la noii reprezentanţi ai S.C. Canet Radio SRL.
7. Situaţia licenţelor audiovizuale/localităţi deţinute de S.C. SBS Broadcasting Media SRL, S.C. Canet Radio SRL, S.C. Canaris SRL şi S.C. Radio Tîmpa SRL.
S-a luat la cunoştinţă
8. Decizii de autorizare
Romantica Bucureşti – Consiliul a acordat în unanimitate decizie de autorizare – Direcţia Licenţe Control
9. Diverse.

 
     

 

*