Extras din procesul verbal al sedintei de joi, 8.03.2007– ora 10.

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa următorilor membri ai Consiliului: Ralu Filip, Răsvan Popescu, Grigore Zanc, Emanuel Valeriu, Gelu Trandafir, Constantin Duţu, Ioan Onisei, Cristina Trepcea, Radu Teodorel.

1. Întâlnire cu reprezentanţii S.C. SBS Broadcasting Media SRL Bucureşti – pentru discuţii cu privire la: situaţia juridică a societăţii; prelungirea cu 9 ani a licenţelor audiovizuale pentru Kiss FM Neptun şi Magic FM/satelit; adresa nr.3432/06.03.2007/ precizări cu privire la SMS-urile din timpul emisiunii „Trădaţi în dragoste” - ora 10.00.
În urma discuţiilor cu reprezentantul societăţii au fost 2 propuneri: dl. Ralu Filip a propus sancţionarea societăţii cu somaţie publică, în termen de 30 de zile, societatea să depună pentru acţionarul principal al posturilor Prima TV- Kiss TV/Kiss FM - Magic FM, domnul Anthony William Ghee, declaraţia notarială şi cazierul juridic; domnii Răsvan Popescu şi Radu Teodorel au propus somaţie publică cu termen 40 de zile.
Propunerea domnului Ralu Filip a întrunit numărul legal de voturi, fiind votată cu 7 voturi pentru, următorii membri: Ralu Filip, Gelu Trandafir, Emanuel Valeriu, Cristina Trepcea, Grigore Zanc, Constantin Duţu. Domnii Radu Teodorel şi Răsvan Popescu au votat pentru somaţie publică cu termen 40 de zile.
Somaţia va fi aplicată de pe data de 13.03.2007, termen până la care societatea are obligaţia să depună actele solicitate – Direcţia Juridică şi Direcţia Licenţe Control
Solicitarea de prelungire a licenţelor cu 9 ani pentru Kiss FM Neptun şi Magic FM/satelit se va discuta după ce se completează documentaţia - Direcţia Licenţe Control.
Reprezentantul societăţii a solicitat în numele doamnei Nora Marcovici şi a domnului Cristoph Burge, în şedinţa de marţi 13.03.2007, ora 10.00 aceştia să fie audiaţi pentru clarificări cu privire la achiziţionarea de către societatea SBS a societăţii S.C. Canet SRL Braşov.
Consiliul a fost de acord cu această solicitare.
2. Rapoarte de monitorizare:
*OTV – emisiunea „În atenţia PNA(DNA)”, difuzuată pe data de 18.02.2007 – reclamaţia nr.3215/01.03.2007.
Consiliul a hotărât în unanimitate soancţionarea postului cu somaţie publică – Direcţia Juridică şi Direcţia Monitorizare
Serviciul Comunicare – adresă răspuns către reclamant
*OTV – emisiunea „Bomba zilei”, difuzată pe data de 05.03.2007 – reclamaţia nr.3430/06.03.2007.
Serviciul Comunicare – adresă către post (realizatorului emisiunii) – prezentarea de cazuri medicale trebuie să fie certificate/avizate medical.
*OTV – emisiunea „Dan Diaconescu direct”, difuzată pe data de 06.03.2007 (înmormîntarea compozitorului Şerban Georgescu)
În urma vizionării imaginilor au fost 2 propuneri: domnii:Radu Teodorel şi Răsvan Popescu au propus să se trimită Comunicat, valabil pentru toate posturile, în astfel de situaţii (prin prezentarea de imagini) să nu se speculeze durerea umană; dl. Ralu Filip a propus sancţionarea postului cu somaţie publică.
Propunerea de Comunicat nu a întrunit numărul legal de voturi, fiind votată cu 5 voturi pentru, următorii membri: Gelu Trandafir, Radu Teodorel, Emanuel Valeriu, Cristina Trepcea, Răsvan Popescu, ceilalţi membri au votat pentru somaţie publică
S-a reluat votul pe somaţie publică, aceasta fiind votată în unanimitate – Direcţia Juridică şi Direcţia Monitorizare
*Realitatea TV – emisiuni informative difuzate pe 20 şi 21.02.2007 – reclamaţia nr.3326/05.03.2007 şi punct de vedere de la post (adresa nr.3519/07.03.2007)
Serviciul Comunicare – adresă către reclamant să se adreseze ORDA
*Posturi TV – spot publicitar pentu Alpha Housing.
Consiliul a hotărât în unanimitate să se trimită decizii de somare posturilor de televiziune să intre în legalitate cu acest spot – Direcţia Juridică şi Serviciul Comunicare
*MTV – emisiunea „Dismissed” difuzată pe data de 14.02.2007– reclamaţia nr.2374/15.02.2007.
Se va rediscuta în şedinţa de marţi 13.03.2007
3. Decizii de autorizare.
Star TV Baia de Arieş, Tienda TV Sîngeru – DA
Radio Tîmpa şi Radio SRL Braşov, Orion TV Vatra Dornei – vor merge inspectorii teritoriali
Direcţia Licenţe Control
4. Solicitare licenţă audiovizuală prin reţele de telecomunicaţii: *S.C. Luanchim SRL Dărmăneşti/Bacău pentru Info Cablu.
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea – Direcţia Licenţe Control
5. Solicitare întrerupere emisie: *Audio Delta pentru Ineu (30 de zile).
Consiliul a aprobat în principiu solicitarea, societatea să depună şi dovada defecţiunii tehnice – Direcţia Licenţe Control
6. Expirări temene intrare în funcţiune: *S.C. West Line TV SRL Mioveni pentru Rucăr, Petroşani, Ciulniţa/Argeş.
Consiliul a hotărât în unanimitate retragerea licenţelor licenţelor – Direcţia Licenţe Control
7. Informări ale Serviciului Inspecţie cu privire la:
*S.C. C&E CO SRL Flămânzi – reclamaţia nr.2926/23.02.2007 – Serviciul Inspecţie - adresă răspuns către reclamant
*S.C. SBS Broadcasting Media SRL (Prima TV Tg. Mureş) – Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea societăţii cu somaţie publică – Direcţia Juridică şi Direcţia Licenţe Control
*S.C. Soti Cable Neptun SRL Constanţa (TV Neptun) – reclamaţia nr.3045/27.02.2007 – Serviciul Inspecţie – adresă răspuns către reclamant
8. Discutare adrese:
*nr.3452/06.03.2007 de la Romalimenta – propuneri de modificare a Deciziei C.N.A. nr.194/22.02.2007.
Consiliul a respins în unanimitate solicitarea – Serviciul Comunicare – adresă răspuns către petent
*nr.3325/05.03.2007 de la Universul Dîmboviţean Tîrgovişte – solicitare funcţionare cu transmisii de probă, în intervalul orar 06.00 – 24.00, pe perioada 05 – 20.03.2007.
Se va rediscuta în şedinţa de marţi 13.03.2007
*nr.3317/02.03.2007 de la Radio 21 – Notificare cu privire la difuzarea programelor locale.
S-a luat la cunoştinţă şi s-a aprobat pentru Sebiş retransmisie Radio 21 Arad iar pentru Mangalia retransmisie Radio 21 Constanţa – Direcţia Licenţe Control
9. Avize de retransmisie.
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările – Direcţia Licenţe Control
10. Diverse.
*Referitor la postul DDTV – Consiliul a hotărât invitarea domnului Dan Diaconescu pentru discuţii, marţi 13.03.2007, ora 10.00 – Serviciul Comunicare – adresă de invitare.
Serviciul Inspecţie – control la sediul social al societăţii.

 
     

 

*