Extras din procesul verbal al sedintei de marti, 6.03.2007– ora 10.

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa următorilor membri ai Consiliului: Ralu Filip, Attila Gasparik, Răsvan Popescu, Grigore Zanc, Emanuel Valeriu, Gelu Trandafir, Constantin Duţu, Dan Grigore, Ioan Onisei, Cristina Trepcea, Radu Teodorel.

1. Întâlnire cu reprezentanţii S.C. Haarmann Grup SRL Bucureşti – pentru discuţii cu privire la actele juridice depuse la C.N.A. în vederea preluării licenţei audiovizuale ce aparţine postului Noll TV - ora 10.00.
Membrii Consiliului au adus la cunoştinţă reprezentantului societăţii că declaraţia pe proprie răspundere aşa cum este formulată nu este legală. Să refacă la Notariat declaraţia pe proprie răspundere.
2. Întâlnire cu reprezentanţii S.C. Canet Radio SRL Braşov – pentru discuţii cu privire la actele juridice depuse la C.N.A. în vederea preluării licenţei audiovizuale ce aparţine societăţii S.C. Canaris SRL Braşov – ora 10.00.
În urma discuţiilor cu domnul Aristotel Căncescu s-a hotărât: până pe data de 13.03.2007 domnul Aristotel Căncescu să trimită copie după procesul verbal al Adunării Generale a Asociaţilor de pe data de 12.01.2007; referitor la reclamaţia Radio 21 (adresa nr.3422/06.03.2007)cu privire la vînzarea S.C. Canet Radio SRL către S.C. SBS Broadcasting Media SRL, domnul Aristotel Căncescu va veni cu un răspuns în şedinţa de pe data de 22.03.2007, ora 10.00.
3. Întâlnire cu domnul Tudor Giurgiu – Preşedinte/director general al SRTV - pentru dicuţii cu privire la traducerea în limbajul mimico-gestual a unor emisiuni TV difuzate în prime time – ora 11.00.
Întâlnirea s-a reprogramat pentru şedinţa de joi 15.03.2007, ora 10.00 – Serviciul Comunicare – adresă de invitare.
4. Rapoarte de monitorizare:
*Antena 1 – emisiunea „Observator”, difuzată pe 13 şi 21.02.2007 – reclamaţia nr. 2891/23.02.2007 şi punct de vedere de la post.
Consiliul a hotărât cu 7 voturi pentru, următorii membri: Ralu Filip, Gelu Trandafir, Dan Grigore, Attila Gasparik, Cristina Trepcea, Grigore Zanc şi 2 voturi împotrivă (domnii Radu Teodorel şi Răsvan Popescu au votat pentru invitarea directorului de ştiri) să se trimită adresă la post să ne spună dacă doamna Gabriela Firea şi soţul sunt acţionari la firma S.C. Vanem Comerţ şi Servicii SRL – Serviciul Comunicare
Direcţia Juridică – adresă către Registul Comerţului în acelaşi sens.
(domnii Constantin Duţu şi Emanuel Valeriu nu erau în sala de şedinţe în momentul votului). Se va rediscuta reclamaţia după ce primim răspunsurile
*Antena 1 – emisiunea „Folclorul contraatacă”, difuzată pe data de 02.02.2007.
Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu somaţie publică – Direcţia Juridică şi Direcţia Monitorizare
*Posturi TV – emisiuni de ştiri difuzate pe 22 şi 24.02.2007.
S-a luat la cunoştinţă
*Minimax – film de animaţie, difuzat pe data de 25.02.2007 – reclamaţia nr.2982/26.02.2007.
S-a primit răspuns de la post – Serviciul Comunicare – adresă răspuns către reclamant (cu ataşarea răspunsului de la Minimax)
*Realitatea TV – programul difuzat pe data de 27.01.2007 – reclamaţia nr.3260/02.03.2007.
Postul a difuzat somaţia conform reglementărilor C.N.A. – Serviciul Comunicare – adresă răspuns către reclamant
*Cosmos TV – emisiunile „Ajutorul creştin”, difuzată pe 27 şi 28.02.2007 şi „Paranormal”, difuzată pe data de 24.02.2007.
S-a luat la cunoştinţă
5. Decizii de autorizare.
Radio Galaxy Alexandria, Sport Total Bucureşti, Eurochannel Bucureşti, Prima TV Cîmpina, CCC Blue Telecom Măcin, Alpha TV Ploieşti, Info Blue Suceava – DA
Focus FM Buzău, SRTV pentru TVR 1, TVR 2 şi satelit – vor merge inspectorii.
Direcţia Licenţe Control
6. Solicitare licenţă audiovizuală prin teţele de telecomunicaţii: *S.C. GBG Cablu Line SRL Bucureşti pentru Mihăileşti/Giurgiu şi Ştefăneştii de Jos/Ilfov; *S.C. IKO Poland şi S.C. IKO România.
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările – Direcţia Licenţe Control
7. Solicitare întrerupere emisie: *S.C. Audio Delta SRL Bucureşti pentru postul Micul Samaritean Oradea (30 de zile).
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea – Direcţia Licenţe Control
8. Solicitări prelungire licenţe audiovizuale cu 9 ani: *S.C. PRO TV SA pentru PRO TV Arad; *S.C. Compania de Radio PRO SRL pentru PRO FM Buzău
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările – Direcţia Licenţe Control
9. Informări ale Serviciului Inspecţie cu privire la:
*S.C. Redeşteptarea Press Lugoj SRL (Ten TV) – reclamaţia nr.3203/01.03.2007.
Consiliul a hotărât sancţionarea societăţii cu somaţie publică. Hotărârea a fost luată cu 6 voturi pentru, următorii membri: Ralu Filip, Attila Gasparik, Gelu Trandafir, Ioan Onisei, Cristina Trepcea, Constantin Duţu şi 4 voturi împotrivă, următorii membri: radu teodorel, Dan Grigore, Grigore Zanc, Răsvan Popescu (dl. Emanuel Valeriu nu era în sala de şedinţe în momentul votului) – Direcţia Juridică şi Direcţia Licenţe Control
Serviciul Inspecţie – adresă răspuns către reclamant
*S.C. Atelierele Culturale SRL Bucureşti (Tele Europa Nova Cluj NapocaNCN Studio) – reclamaţia nr.1915/06.02.2007.
Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea societăţii cu somaţie publică – Direcţia Juridică şi Direcţia Licenţe Control
Serviciul Inspecţie – adresă răspuns către reclamant
*S.C. C&E CO SRL Flămânzi – reclamaţia nr.2926/23.02.2007.
Se va rediscuta în şedinţa de joi 08.03.2007 – Serviciul Inspecţie - raport complet.
*S.C. Global Video Media SA Bucureşti (Alpha TV Curtea de Argeş) – reclamaţia nr.2359/14.02.2007.
Serviciul Inspecţie – adresă răspuns către reclamant
*S.C. Radio Tîmpa SRL Braşov (Mix 2 TV) şi S.C. Canaris SRL Braşov (Mix TV) – conţinut programe.
S-a luat la cunoştinţă

10. Discutare adrese:
*nr.3027/26.02.2007 de la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor – referitoare la emisiunea „Ştirea zilei”, difuzată pe data de 06.02.2007 şi punct de vedere de la post.
Serviciul Comunicare – adresă către reclamant să ne spună dacă a cerut drept la replică şi să ne trimită dovada şi care sunt faptele neadevărate difuzate de post
*nr.3296/02.03.2007 de la SRR – Notificare cu privire la grila de program a Studioului Regional Reşiţa.
S-a luat la cunoştinţă
*nr.6329/23.02.2007 de la UPC – solicită revocarea adreselor nr.16869/24.11.2006 şi nr.17234/29.11.2006 referitoare la programul Atomic.
Serviciul Comunicare – adresă răspuns către petent
11. Avize de retransmisie.
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările – Direcţia Licenţe Control
12. Diverse.


 
     

 

*