Extras din procesul verbal al sedintei de marti, 20.02.2007– ora 10.

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa următorilor membri ai Consiliului: Ralu Filip, Attila Gasparik, Radu Teodorel, Răsvan Popescu, Grigore Zanc, Emanuel Valeriu, Gelu Trandafir, Constantin Duţu, Dan Grigore, Ioan Onisei, Cristina Trepcea.

1. Întâlnire cu reprezentanţii postului Antena 1 – solicitare de reanalizare a sancţiunii cu amendă în cuantum de 25.000 lei, acordata postului (adresa nr.2248/13.02.2007) – ora 10.00.
Consiliul a respins cotestaţia cu 9 voturi – domnul Radu Teodorel a votat pentru admiterea contestaţiei (domnul Ioan Onisei nu era în sala de şedinţe în momentul votului)
Serviciul Comunicare – adresă răspuns către petent.
2. Rapoarte de monitorizare:
*OTV – nerespectarea Deciziei de întrerupere a emisiei timp de 10 minute.
Consiliul a hotărât să se revină cu adresă la post că au obligaţia să respecte Decizia C.N.A. – Direcţia Juridică
*OTV - emisiunile „Dan Diaconescu direct” şi „Emigrarea pas cu pas”, difuzate pe 24 şi 25.01.2007 şi 01.02.2007 – reclamaţia nr 2058/08.02.2007.
*OTV – emisiunea „Manele de top”, difuzată pe 13 şi 20.01.2007 – reclamaţia nr.2057/09.02.2007.
Se vor discuta în şedinţa de joi 22.02.2007 în prezenţa reprezentanţilor postului OTV – Serviciul Comunicare – adresă de invitare pentru ora 10.00
*DDTV – emisiunea „Articolul 30”, difuzată în luna ianuarie 2007 – reclamaţia nr.C140/06.02.2007.
Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu somaţie publică – Direcţia Juridică şi Direcţia Monitorizare.
Serviciul Comunicare – adresă răspuns către reclamant
*Antena 3 – emisiunea „Ştirea zilei”, difuzată pe data de 15.02.2007.
În urma vizionării şi discutării raportului de monitorizare au fost 2 propuneri de sancţionare: dl. Ralu Filip a propus sancţionarea postului cu amendă în cuantum de 5.000 lei iar domnii Radu Teodorel şi Răsvan Popescu au propus sancţionarea postului cu somaţie publică.
Propunerea domnului Ralu Filip a întrunit numărul legal de voturi fiind votată cu 6 voturi pentru, următorii membri:Ralu Filip, Attila Gasparik, Gelu Trandafir, Emanuel Valeriu, Dan Grigore, Cristina Trepcea. Domnii Radu Teodorel, Grigore Zanc, Răsvan Popescu şi Constantin Duţu au votat pentru somaţie publică (domnul Ioan Onisei nu era în sala de şedinţe în momentul votului) – Direcţia Juridică şi Direcţia Monitorizare
*Cosmos TV – emisiunea „Ajutorul creştin”, difuzată pe data de 14.02.2007.
Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu somaţie publică – Direcţia Juridică şi Direcţia Monitorizare
*Realitatea TV – emisiunea „Mioriţa în Europa”, difuzată pe 17.02.2007.
Se va rediscuta în şedinţa de joi 22.02.2007
*Naţional TV – emisiunea „Pet zone”, difuzată pe data de 10.02.2007.
Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu somaţie publică – Direcţia Juridică şi Direcţia Monitorizare
*Posturi TV – spoturi publicitare pentru: Chio Chips, Principal, AsiLife, Frutti Fresh.
Pentru spoturile: Chio Chips, AsiLife (şi pe radio), Frutti Fresh – Consiliul a hotărât în unanimitate decizii de somare să intre de îndată în legalitate cu aceste spoturi – Direcţia Juridică şi Serviciul Comunicare
Pentru spotul „Principal” – Consiliul a hotărât să se solicite puctul de vedere de la RAC şi de la Asociaţia Producătorilor de Carne, referitor la afirmaţia din spot „niciodată din taur” – Serviciul Comunicare
3. Decizii de autorizare.
Antena 2 Bucureşti – DA
Minisat Găeşti şi Moroeni, Realitatea Media Costeşti şi Curtea de Argeş – vor merge inspectorii teritoriali
Direcţia Licenţe Control
4. Solicitări licenţe audiovizuale prin reţele de telecomunicaţii: *Satline SRL Arad pentru Lipova, Pecica, Ineu; *Pontus Euxin Media Constanţa pentru Constanţa
Se vor rediscuta în şedinţa de joi, 22.02.2007 – Direcţia Licenţe Control
5. Solicitare schimbare denumire:
*SRTV din Studioul teritorial Cluj, Craiova, Iaşi, Timişoara în TVR 2 Cluj, Craiova, Iaşi, Timişoara – se va rediscuta în şedinţa de joi, 22.02.2007 – Direcţia Licenţe Control – adresă de invitare a reprezentanţilor SRTV pentru discuţii, ora 10.00.
*Impact Media SRL din Impact FM în Impact 21 pentru Hîrlău şi Putna – Consiliul a aprobat solicitarea cu 6 voturi pentru, următorii membri: Gelu Trandafir, Radu Teodorel, Attila Gasparik, Grigore Zanc, Răsvan Popescu, Constantin Duţu (ceilalţi membri au votat împotrivă)
*Reţeaua de Ştiri SRL din Radio S în Academia FM – Solicitarea a fost respinsă în unanimitate.
Direcţia Licenţe Control
6. Solicitare funcţionare provizorie cu retransmisie integrală Antena 1 Bucureşti pentru Antena 1 Iaşi (până pe data de 30.04.2007) – Consiliul a aprobat solcitarea cu 9 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă (domnii Radu Teodorel şi Emanuel Valeriu) – Direcţia Licenţe Control
7. Solicitare întrerupere emisie: *Teletransilvania SRL Baia Mare pentru postul prin satelit Teletransilvania.
Se va rediscuta în şedinţa de joi 22.02.2007.
8. Informări ale Serviciului Inspecţie cu privire la:
*S.C. Telecroma Media SRL Bucureşti/postul DDTV – în urma discuţiilor s-a propus: Dl. Ralu Filip a propus sesizarea Parchetului şi sancţionarea cu amendă în cuantum de 50.000 lei a societăţii iar domnul Radu Teodorel a propus invitarea reprezentanţilor legali ai societăţii pentru clarificarea situaţiei.
*Propunerea de sesizare a Parchetului a întrunit numărul legal de voturi, fiind votată cu 8 voturi pentru, următorii membri: Ralu Filip, Attila Gasparik, Gelu Trandafir, Dan Grigore, Ioan Onisei, Cristina Trepcea, Răsvan Popescu, Constantin Duţu (domnii Radu Teodorel, Grigore Zanc şi Emanuel Valeriu au votat împotrivă) – Direcţia Juridică
*Propunerea de sancţionare cu amendă în cuantum de 50.000 lei nu a întrunit numărul legal de voturi, fiind votată cu 4 voturi pentru, următorii membri: Ralu Filip, Attila Gasparik, Dan Grigore, Cristina Trepcea (ceilalţi au votat împotrivă)
*Propunerea de invitare a reprezentanţilor legali ai societăţii pentru clarificări a întrunit numărul legal de voturi, fiind votată cu 8 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă (domnii Ralu Filip, Attila Gasparik, Dan Grigore)
Serviciul Comunicare – adresă de invitare a reprezentanţilor societăţii, joi 22.02.2007, ora 10.00.
Direcţia Licenţe Control – adresă să ne aducă la cunoştinţă de îndată situaţia juridică a societăţii Telecroma Media.
*Radio Cristal Dorohoi – reclamaţia nr.1586/30.01.2007 – Serviciul Inspecţie – adresă răspuns către reclamant
*Antena 1 Deva – reclamaţia nr.1901/06.02.2007 – Serviciul Inspecţie – adresă răspuns către reclamant
9. Informări ale Serviciului Inspecţie cu privire la respectarea de către radiodifuzorii locali a regulii celor trei părţi/condiţii egale de exprimare.
Se vor discuta în şedinţa de joi 22.02.2007
10. Discutare adrese:
*nr.2443/16.02.2007 de la Romtelecom SA – solicită aprobarea C.N.A. de a retransmite producţii audiovizuale care se încadrează în categoria prevăzută la art.18, lit.f) din Codul de regelementare în audiovizual şi în afara intevalului orar 21.00 – 05.00.
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea – Serviciul Comunicare – adresă răspuns
*nr.2260/13.02.2007de la Radio 21 – răspuns la adresa C.N.A. nr.1778/02.02.2007.
Serviciul Comunicare – revenire la Radio 21 să ne trimită datele solicitate.
*nr.2422/15.02.2007 de la Agenţia de Monitorizare a Presei – solicită punctul de vedere al C.N.A. cu privire la declaraţiile domnului Gigi Becali referitoare la stingerea unor datorii ce aparţin grupului PRO prin publicitate mascată la Clubul Steaua, hotel Marriot şi persoana lui Gigi Becali.
Serviciul Comunicare – adresă răspuns – nu este de competenţa C.N.A.
*nr.2311/14.02.2007 de la SRR – Notificare cu privire la serviciul de programe Antena Sibiului.
S-a luat la cunoştinţă
*nr.2372/15.02.2007 de la Canet Radio Braşov – precizări cu privire la postul Mix FM Oradea şi contestaţia nr.2524/19.02.2007 – solicitare de reanalizare a deciziei C.N.A. de retragere a licenţei pentru postul mix FM Oradea
În urma discuţiilor cu reprezentanţii postului, Consiliul a hotărât acceptarea contestaţiei cu 10 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (dl. Ralu Filip)
S-a anulat decizia de retragere a licenţei pentru postul Mix FM – Direcţia Juridică
*nr.2439/16.02.2007 de la Canaris Braşov – solicită retransmisie Canal D.
S-a aprobat – Direcţia Licenţe Control
*nr.2346/14.02.2007 de la Minvest Deva/Filiala Arieşmin – reclamaţia referitoare la S.C. Star VMS Baia de Arieş
Direcţia Licenţe Control – adresă răspuns
*nr.2375/15.02.2007 de la Tig-Rad System SRL Gheorghieni– solicită aprobare funcţionare cu program videotext până la reorganizarea studioului (postul Gyergyo TV).
S-a aprobat – Direcţia Licenţe Control
*nr.2398/15.02.2007 de la Rartel SA Bucureşti – solicită precizări cu privire la procedurile şi cerinţele de acordare a licenţelor audiovizuale şi de emisie.
S-a luat la cunoştinţă, se vor solicita date suplimentare – Direcţia Licenţe Control
11. Avize de retransmisie.
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările – Direcţia Licenţe Control
12. Diverse.
*Propuneri de modificare a Codului de reglementare în audiovizual – aceste propuneri se vor aduce la cunoştinţă reprezentanţilor posturilor, IAA, RAC, ARCA în şedinţa de miercuri 20.02.2007, ora 10.00,.

 
     

 

*