Extras din procesul verbal al sedintei de joi, 8.02.2007– ora 10.

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa următorilor membri ai Consiliului: Ralu Filip, Attila Gasparik, Radu Teodorel, Răsvan Popescu, Grigore Zanc, Emanuel Valeriu, Gelu Trandafir, Constantin Duţu, Dan Grigore, Ioan Onisei, Cristina Trepcea.

1. Întâlnire cu directorii de ştiri ai posturilor de televiziune, reprezentanţii ARCA, IAA, JTI România şi ai IGP - pentru discuţii cu privire la prezenţa Companiilor în cadrul emisiunilor de ştiri prezentarea în cadrul emisiunilor de ştir a pozelor cu copii dispăruţi transmise de IGP – ora 10.00.
*Referitor la prezentarea în cadrul emisiunilor de ştiri a pozelor cu copii dispăruţi transmise de IGP– directorii de ştiri prezenţi la discuţii au spus că vor prezenta aceste poze.
*Referitor la prezenţa Companiilor în emisiunilor de ştiri – se pot difuza informaţii în legătură cu activitatea Companiilor.
2. Întîlnire cu reprezentanţii societăţii Monopoly Media – pentru discuţii cu privire la programul Monopoly TV - ora 10.00.
Reprezentantul societăţii a spus că va reveni peste o săptămână (15.02.2007)cu precizări suplimentare referitoare la programul difuzat – Direcţia Licenţe Control
3. Rapoarte de monitorizare:
*Antena 1 – emisiunea „Roata de rezervă”, difuzată pe data de 27.01.2007 – publicitate.
Consiliul a hotărât ca pe o perioadă de 1 lună de zile să fie monitorizare toate emisiunile de acest gen – Direcţia Monitorizare
(Domnul Emanuel Valeriu nu a mai fost prezent la discuţii după acest punct)
*OTV şi DDTV– emisiunea ”Dan Diaconescu direct”, difuzată pe data de 30.01.2007 şi 02.02.2007 - menţiunea „special” în loc de „reluare”
Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea posturilor cu somaţii publice – Direcţia Juridică şi Direcţia Monitorizare
*OTV – emisiunea „Dan Diaconescu direct”, difuzată pe data de 06.02.2007
Au fost 2 propuneri de sancţionare: Domnul Attila Gasparik a propus sancţionarea postului cu amendă în cuantum de 50.000 lei pentru nerespectarea art. 39.1 din legea audiovizualului şi a art. 23.1 din codul audiovizualului iar domnul Radu Teodorel a propus sancţionarea postului pentru încadrarea emisiunii cu marcaj 15 în loc de 18.
Propunerea domnului Attila Gasparik a întrunit numărul legal de voturi, fiind votată cu 8 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă (domnii Radu Teodorel şi Grigore Zanc) – Direcţia Juridică şi Direcţia Monitorizare
*DDTV – emisiunea „Dan Diaconescu direct”, difuzată pe data de 06.02.2007 şi emisiunea „Dan Diaconescu direct/Farsele lui Fătu”, difuzată pe data de 07.02.2007.
Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu somaţie publică – Direcţia Juridică şi Direcţia Monitorizare
*Posturi TV – teleshopping – reclamaţia nr.1592/31.01.2007.
Nu este de competenţa C.N.A. – Serviciul Comunicare – adresă răspuns
*Realitatea TV – emisiunea de ştiri difuzată pe 26 şi 27.12.2006 – reclamaţia nr.35/03.01.2007.
S-a luat la cunoştinţă
*Realitatea TV – emisiunea „Arhitectonic”, difuzată pe data de 04.02.2007
Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu somaţie publică – Direcţia Juridică şi Direcţia Monitorizare
Consiliul a hotărât ca pe o perioadă de 1 lună de zile să fie monitorizare toate emisiunile de acest gen – Direcţia Monitorizare
*PRO TV - emisiunea „Pro vest”, difuzată pe data de 04.02.2007.
Nu a fost nici o propunere concretă de atenţionare sau sancţionare
*Naţional TV – emisiunea „Echipa de investigaţii”, difuzată pe 15 şi 22.01.2007 – reclamaţiile nr.1671/01.02.2007, nr.1802/02.02.2007 şinr.1561/30.01.2007 de la Lemntrans International Prod Com SA – cu punct de vedere al Direcţiei Juridice şi punct de vedere de la realizatorul emisiunii (adresa nr.1920/07.02.2007)
Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu amendă în cuantum de 3.000 lei (domnul Radu Teodorel nu era în sala de şedinţe în momentul votului) – Direcţia Juridică şi Direcţia Monitorizare
Serviciul Comunicare – adresă răspuns către reclamanţi.
4. Solicitare cedare licenţă audiovizuală: *S.C. Info Aris SRL Bucureşti către S.C. Buftea TV SRL pentru postul de televiziune Buftea TV.
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea – Direcţia Licenţe Control
5. Decizii de autorizare.
Realitatea TV Cernavodă, Prima TV Cîmpina, Radio Guerrilla Iaşi – vor merge inspectorii teritoriali
Rradio Guerrilla Tg. Mureş – va merge domnul Attila Gasparik
PRO TV şi PRO FM Sibiu, Studioul videotext Tigveni, Info Arad – DA
Direcţia Licenţe Control
6. Solicitări prelungire termene intrare în funcţiune: *S.C. Polifonic SRL pentru Radio Guerrilla Focşani şi Petroşani; *PRO TV SA pentru Info Sport
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea – Direcţia Licenţe Control
7. Solicitări modificare licenţe audiovizuale: *Radio 21 de la Sinaia la Braşov *SBS Broadcasting Media pentru Kiss FM de la Borsec la Piatra Neamţ şi modificare frecvenţă Magic FM Galaţi - cu situaţia modificărilor aprobate de C.N.A. până în prezent.
Se va rediscuta în şedinţa de marţi 13.02.2007 – Direcţia Licenţe Control
8. Solicitare întrerupere emisie 45 de zile – Studioul local de televiziune CTV1 Călăraşi.
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea – Direcţia Licenţe Control
9. Solicitări avize de retransmisie: *S.C. Blue A TV SRL; Blue L TV SRL, BLUE R TV SRL, Blue H TV SRL şi Blue O TV SRL pentru localităţile pentru care C.N.A. a retras avizele de retranmisie – cu Notă de constatare a Direcţiei Juridice
Nu s-a aprobat solicitarea până nu se rezolvă litigiul în justiţie – Direcţia Juridică
10. Discuţii cu privire la situaţia licenţelor audiovizuale deţinute de societatea Terra Radio Piatra Neamţ şi situaţia juridică a societăţii (adresa nr.1810/05.02.2007) - cu punct de vedere al Direcţiei Juridice şi monitorizare a Serviciului Inspecţie.
Se va rediscuta în şedinţa de marţi 13.02.2007 – Direcţia Juridică şi Direcţia Licenţe Control
11. Discuţii cu privire la schimbarea denumirii societăţii Noll Media în Vision Haarmann One SRL cu punct de vedere al Direcţiei Juridice.
Nu s-a aprobat solicitarea, documentaţia depusă la C.N.A. fiind incompletă. În momentul în care documentaţia va fi completată se va lua în discuţie şi solicitarea de cedare licenţă – Direcţia Juridică şi Direcţia Licenţe Control
12. Informări ale Serviciului Inspecţie cu privire la:
*Dragoliv Service/Canal M Sascut – reclamaţiile nr.55/04.01.2007 şi nr.628/11.01.2007 – Serviciul Inspecţie – adresă răspuns către reclamant
*Somax Botoşani şi UPC Botoşani – reclamaţia nr.1155/23.01.2007 de la Tele M SA Botoşani – Serviciul Inspecţie – adresă răspuns către reclamant
*RCN Petroşani – reclamaţia nr. 1457/29.01.2007 de la Yard Company Prod SRL – Consiliul a hotărât în unanimitate anularea licenţei RCN Petroşani – Direcţia Juridică.
Serviciul inspecţie – adresă răspuns către reclamant
*Radio Sud Tr. Măgurele – reclamaţia nr.392/09.01.2007 – Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea societăţii cu somaţie publică – Direcţia Juridică şi Direcţia Licenţe Control.
Serviciul Inspecţie – adresă răspuns către reclamant
*Luanchim Moineşti – reclamaţia nr.748/15.01.2007 – Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea societăţii cu somaţie publică – Direcţia Juridică şi Direcţia Licenţe Control.
Serviciul Inspecţie – adresă răspuns către reclamant
13. Discutare adrese:
*nr.1596/31.01.2007 de la UPC România – solicită motivarea deciziei C.N.A. din data de 18.01.2007, cu privire la solicitarea societăţii de revocare a adreselor nr.16868/24.11.2006 şi 17234/29.11.2006.
Se va discuta în şedinţa de marţi 13.02.2007
14. Avize de retransmisie.
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările – Direcţia Licenţe Control
15. Diverse
*Referitor la schimbarea sediului de către societatea Telecroma Media/postul DDTV fără a înştiinţa conform legii C.N.A. – Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu somaţie publică – Direcţia Juridică.
*Consiliul a hotărât invitarea moderatorilor emisiunilor de televiziune pentru discuţii cu privire la emisiunile de dezbatere şi obligaţiile ce revin moderatorului în cadrul acestor emisiuni – joi 15.02.2007, ora 11.00 – Serviciul Comunicare – adrese de invitare.

 
     

 

*