Extras din procesul verbal al sedintei de joi, 25.01.2007– ora 10.

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa următorilor membri ai Consiliului: Ralu Filip, Attila Gasparik, Radu Teodorel, Răsvan Popescu, Cristina Trepcea, Grigore Zanc, Emanuel Valeriu, Gelu Trandafir, Constantin Duţu, Dan Grigore.

1. Întâlnire cu reprezentanţii postului B1 TV – Contestaţii cu privire la Deciziile C.N.A. nr. 15 şi 16/09.01.2007– ora 10.00.
În urma discuţiilor cu reprezentanţii postului prezenţi la discuţii au foat 2 propuneri: - domnul Ralu Filip a propus reducerea cuantumului amenzii pentru emisiunea „Naşul”, ediţiile difuzate pe 19.10.2006 şi 27.12.2006, propunere ce nu a întrunit numărul legal de voturi, fiind votată cu 5 voturi pentru , următorii membri:Ralu Filip, Gelu Trandafir, Emanuel Valeriu, Cristina Trepcea, Grigore Zanc (ceilalţi membri au votat împotrivă) – amenda de 25.000 lei rămîne valabilă.
- domnul Radu Teodorel a propus reducerea cuantumului amenzii la 10.000 lei pentru emisiunea „By Monica Columbeanu”, difuzată pe 31.12.2006 şi 02.01.2007, propunere ce nu a întrunit numărul legal de voturi, fiind votată cu 2 voturi pentru, următorii membri: Radu Teodorel şi Emanuel Valeriu (ceilalţi membri au votat împotrivă) – amenda de 25.000 lei rămîne valabilă.
Serviciul Comunicare – adresă răspuns către petent – contestaţiile au fost respinse.
2. Întâlnire cu directorul de programe al postului Antena 1 – pentru discuţii cu privire la emisiunea „Test de fidelitate” - cu raport de monitorizare – ora 10.00.
În urma discuţiilor Consiliul a hotărât în unanimitate:
- sancţionarea postului Antena 1 cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru emisiunea „Test de fidelitate”, difuzată pe 11 şi 18.01.2007 – conţinut nepotrivit pentru ora de difuzare – Direcţia Juridică şi Direcţia Monitorizare
- invitarea producătorului emisiunii pentru discuţii, marţi 30.01.2007, ora 10.00 – Serviciul Comunicare – adresă de invitare.
3. Întâlnire cu directorul de programe al postului Prima TV – pentru discuţii cu privire la emisiunea „Trădaţi în dragoste” - cu raport de monitorizare – ora 10.00.
Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru emisiuea „Trădaţi în dragoste”, difuzată pe 08, 15 şi 22.01.2007– conţinutul nepotrivit pentru ora de difuzare - Direcţia Juridică şi Direcţia Monitorizare
4. Rapoarte de monitorizare:
*OTV şi DDTV – emisiunea „Farsele lui Fătu”, difuzată pe 18,19.01.2007.
- Pentru OTV – Consiliul a hotărât sancţionarea postului cu amendă în cuantum de 2.500 lei. Hotărârea a fost luată cu 7 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă (domnii Radu Teodorel, Emanuel Valeriu şi Grigore Zanc)
- Pentru DDTV – Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu somaţie publică.
Direcţia Juridică şi Direcţia Monitorizare
*Realitatea TV – emisiunea de ştiri difuzată pe data de 10.01.2007 – reclamaţia nr.903/17.01.2007 şi punct de vedere de la post (adresa nr.1202/24.01.2007).
Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu somaţie publică – Direcţia Juridică şi Direcţia Monitorizare
Serviciul Comunicare – adresă răspuns către reclamant
*Posturi TV – spot publicitar pentru autoturismul Toyota Avensis – reclamaţia nr.1092/22.01.2007.
Consiliul a hotărât să se solicite punct de vedere de la RAC – Se va rediscuta în şedinţa de marţi 30.01.2007
Serviciul Comunicare – adresă către RAC
*AXN – desene animate difuzate pe data de 23.01.2007 – reclamaţia nr.1077/22.01.2007.
Se va discuta în şedinţa de marţi 30.01.2006 când va veni reprezentantul AXN.
*Posturi TV şi radio – pluralismul politic pe luna decembrie 2006.
Serviciul Comunicare – va trimite raportul la presă şi îl va pune pe site-ul C.N.A.
*Europa FM – spot pentru croissantul Boromir – Consiliul a hotărât să se solicite punct de vedere de la RAC – Se va rediscuta în şedinţa de marţi 30.01.2007 – Serviciul Comunicare – adresă către RAC
5. Decizii de autorizare.
For You FM Năsăud, Tele M Suceava –DA
Info TV Arad – va merge inspectorul teritorial
Direcţia Licenţe Control
6. Solicitări prelungire termene intrare în emisie: *On Air Studio SRL Bucureşti pentru Radio Itsy Bitsy Hîrlău, Satu Mare, Negreşti Moldova, Zalău; *Radio SRL Braşov pentru Radio Astra Predeal.
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările – Direcţia Licenţe Control
7. Solicitări întrerupere emisie:
*Global Video Media SA pentru Realitatea TV Piteşti - DA
*Realitatea Media SA pentru Realitatea TV Cîmpia Turzii şi Realitatea TV Braşov – amânat pentru şedinţa de marţi 30.01.2007 - cu raport inspecţie
*ABC Plus Media SA pentru Naţional FM Petroşani – amânat pentru şedinţa de marţi 30.01.2007 – invitată doamna Nicoleta Popa pentru explicaţii.
Direcţia Licenţe Control
8. Expirare termen intrare în funcţiune - Multimedia TEF Piteşti pentru postul de televiziune prin satelit Obiectiv TV.
Consiliul a hotărât retragerea licenţei audiovizuale. Hotărârea a fost luată cu 9 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (domnul Radu Teodorel) - Direcţia Juridică şi Direcţia Licenţe Control
9. Solicitare schimbare denumire – S.C. Cargo Sped SRL Sibiu din Radio Sibiu 21 în Radio Sibiu.
Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea – Direcţia Licenţe Control
10. Discutare adrese:
*nr.1170/23.01.2007 de la Casa de Ajutor a Pensionarilor „Omenia”/ sector 5 – solicită difuzarea unui anunţ social la posturile de radio.
S-a aprobat – Serviciul Comunicare – adresă răspuns
*nr.1136/23.01.2007 de la EDIR – precizări cu privire la licenţa audiovizuală acordată societăţii pentru un canal TV dedicat copiilor.
Consiliul a aprobat solictarea cu 9 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (domnul Attila Gasparik) – Direcţia Licenţe Control
*nr.13/03.01.2007 de la IGCTI – precizări cu privire la schimbarea frecvenţelor radio alocate societăţii S.C. Nova Press SRL Braşov şi respectiv S.C. Radioteleviziune Transilvania SRL Braşov.
Direcţia Licenţe Control – adresă răspuns către IGCTI
*nr.898/17.01.2007 de la S.C. OK Media Mixt SRL – referitoare la S.C. UPC România cu punct de vedere al Direcţiei Juridice.
Nu s-a hotărât un răspuns
11. Avize de retransmisie
S-au aprobat – Direcţia Licenţe Control
12. Diverse
*Pentru şedinţa de marţi 30.01.2007 – Direcţia Monitorizare – raport de monitorizare – în ce măsură la emisiunile de ştiri, dezbateri se respectă de către posturile de televiziune obligaţia conform căreia trebuie să spună la sfârşitul emisiunii cîte mesaje, telefoane, SMS-uri s-au primit.

 
     

 

*