Extras din procesul verbal al sedintei de joi, 4.01.2007– ora 10.

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa următorilor membri ai Consiliului: Ralu Filip, Radu Teodorel, Răsvan Popescu, Cristina Trepcea, Dan Grigore, Grigore Zanc, Emanuel Valeriu, Ioan Onisei, Gelu Trandafir, Constantin Duţu.

1. Modificarea Deciziei nr. 401/2006 referitoare la difuzarea serviciilor de programe locale pentru radiodifuziune.
Consiliul a aprobat cu unanimitate de voturi modificarea art.5 din Decizia nr.401/2006 – posturile de radio locale pot prelua 3 ore de program al altor posturi de radio – Direcţia Juridică şi Direcţia Licenţe Control
2. Rapoarte de monitorizare:
*Naţional TV – emisiunea „Miezul problemei” difuzată pe: 24.10 2006; 11.12.2006 şi 13.12.2006.
Consiliul a hotărât cu unanimitate de voturi sancţionarea postului Naţional TV (pentru cele 3 emisiuni) cu amendă în cuantum de 25.000 RON, pentru nerespectarea art. 42 din Codul de reglementare în audiovizual şi somaţie publică pentru nerespectarea art.6, alin 3 din Legea audiovizualului
Direcţia Juridică şi Direcţia Monitorizare
*Naţional TV – emisiunea „3 ceasuri...”, difuzată în luna noiembrie 2006.
Consiliul a hotărât cu unanimitate de voturi sancţionarea postului Naţional TV cu somaţie publică pentru nerespectarea art.39, alin 1 din Codul de reglementare în audiovizual.
Direcţia Juridică şi Direcţia Monitorizare
*Prima TV – emisiunea „Trădaţi în dragoste” difuzată pe: 09.10.2006 şi 27.11.2006.
Consiliul a hotărât cu 9 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (domnul Răsvan Popescu) sancţionarea postului Prima TV cu amendă în cuantum de 25.000 RON.
Direcţia Juridică şi Direcţia Monitorizare
Serviciul Comunicare – adrese răspuns către reclamanţi
*OTV – emisiunile „Nu te supăra frate” şi „Dan Diaconescu direct”, difuzate în perioada 01.10.2006 – 20.12.2006.
Consiliul a hotărât cu unanimitate de voturi sancţionarea postului OTV cu somaţie publică Direcţia Juridică şi Direcţia Monitorizare
*OTV – emisiunea „Dorel Pârv”, difuzată pe data de 19.11.2006.
Consiliul a hotărât cu unanimitate de voturi sancţionarea postului OTV cu amendă în cuantum de 25.000 RON – Direcţia Juridică şi Direcţia Monitorizare
*B1 TV – emisiunea „Naşul”, difuzată pe data de 19.10.2006.
Se va discuta în şedinţa de pe data de 09.01.2007 – Direcţia Monitorizare
3. Decizii de autorizare.
Consiliul a aprobat cu unanimitate de voturi cele 58 de solicitări – Direcţia Licenţe Control
4. Solicitări cedare licenţe audiovizuale: *S.C. Global Video Media către S.C. Cine Video SRL pentru Piteşti; *S.C. Polifonic SRL către S.C. Realitatea Media SA pentru Timişoara; *S.C. One Production către S.C. Axa Media SRL pentru Deva şi Hunedoara; *S.C. Broadcasting Media SRL către S.C. Timm Press pentru Piatra Neamţ; *S.C. Alfa Zone SRL către S.C. SBS Broadcasting Media SRL pentru Galaţi şi Brăila; *S.C. Radio Galaţi SRL către S.C. Canaris SRL pentru Sulina şi Tg. Bujor; *Asociaţia Liga student FM către S.C. Student Media SRL pentru Bucureşti.
Consiliul a aprobat cu unanimitate de voturi solicitările de cedare – Direcţia Licenţe Control
5. Expirări termene intrare în funcţiune:
*S.C. RTV CBN SRL Baia Mare – satelit – s-a retras licenţa cu unanimitate de voturi
*S.C. Tipo Media Prod SRL – satelit – s-a respins solicitarea de prelungire cu unanimitate de voturi
*S.C. Realitatea Media SA pentru Cernavodă – s-a respins solicitarea de prelungire cu 6 voturi şi 2 voturi împotrivă - domnii Răsvan Popescu şi Radu Teodorel (domnii Dan Grigore şi Emanuel Valeriu nu erau în sala de şedinţe în momentul votului)
Direcţia Licenţe Control
6. Solicitări prelungiri licenţe audiovizuale cu 9 ani:
*S.C. PRO TV SA pentru Acasă TV - DA
*S.C. Terra Radio SRL pentru Roman – amânat pentru şedinţa de marţi 09.01.2007 cu pdv Juridic
*Radio 21pentru Turda – DA
Direcţia Licenţe Control
7. Solicitări funcţionare provizorie din alt amplasament: *S.C. New Trend Media SRL – satelit; *S.C. Realitatea Media SA pentru Cernavodă; *Consiliul Local Valea Salciei pentru Valea Salciei; *SBS Broadcasting Media SRL pentru Slatina şi Suceava.
S-au aprobat cu unanimitate de voturi solicitările – Direcţia Licenţe Control
8. Discutare adese:
*nr.13722/19.09.2006 – Act Adiţional la Protocolul de Colaborare dintre C.N.A. şi RAC.
Se va rediscuta în şedinţa de marţi 09.01.2007
*18622/20.12.2006 de la SCA Ciurtin, Braşoveanu şi Asociaţii – referitoare la publicitate.
Direcţia Juridică – adresă răspuns
*nr.13927/22.09.2006 de la S.C. Mega Press FM SRL – Axa TV – referitoare la somaţia publică acordată postului.
S-a luat la cunoştinţă
*nr.15060/18.10.2006 de la ANRC – solicitare anulare avize de retransmisie pentru EX Computer SRL şi STV SRL.
Se va rediscuta în şedinţa de marţi 09.01.2007 cu pdv Juridic
*nr.17847/07.12.2006 de la Setup Media - solicitare schimbare denumire din Partener TV în Good Life Channel şi din Teleshopping în Sociomedical
Se va rediscuta în şedinţa de marţi 09.01.2007 – Direcţia Licenţe Control – adresă de invitare a reprezentanţilor societăţii pentru clarificări, ora 10.00.
9. Avize de retransmisie.
S-au aprobat cu unanimitate de voturi solicitările – Direcţia Licenţe Control
10. Diverse.


 
     

 

*